Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Stock
Banská Bystrica 27. 1. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BEDLEK Lukáš  24/ 5m10.945   24/ 5m01.163   25/ 5m09.177   25/ 5m09.567   24/ 5m00.442   25/ 5m09.732   25/ 5m04.816  50
2 HULINA Pavol 24/ 5m01.874 24/ 5m11.054 25/ 5m02.922 18/ 3m45.852 24/ 5m08.246 25/ 5m06.298 22/ 4m28.322 46
3 OROL Peter 23/ 5m04.884 25/ 5m12.378 25/ 5m05.403 25/ 5m06.995 23/ 5m01.352 25/ 5m15.442 24/ 5m02.349 42
4 BECK Štefan 23/ 5m03.902 24/ 5m03.623 24/ 5m05.421 24/ 5m07.868 23/ 5m02.141 24/ 5m05.562 24/ 5m09.317 38
5 ŠVIHRAN Miloš 23/ 5m06.449 22/ 5m01.296 24/ 5m11.620 24/ 5m10.153 22/ 5m02.756 24/ 5m12.731 24/ 5m08.202 34
6 KABÁČ Andrej 0/ NO TIME 0/ NO TIME 24/ 5m04.670 25/ 5m11.926 24/ 5m08.699 21/ 4m26.634 24/ 5m09.709 32
7 VALENT Tomáš 23/ 5m03.980 24/ 5m08.162 24/ 5m06.672 24/ 5m00.714 24/ 5m11.503 23/ 5m05.169 24/ 5m10.818 30
8 BALÁŽ Rado 22/ 5m03.950 23/ 5m00.342 24/ 5m06.623 24/ 5m06.840 24/ 5m11.815 23/ 5m03.692 22/ 5m03.573 28
Finále B
1 DLHÝ Ľubomír 23/ 5m09.680 23/ 5m09.556 24/ 5m12.461 23/ 5m11.271 24/ 5m12.706 23/ 5m03.575 23/ 5m04.064 26
2 ŽABKA Peter 22/ 5m16.931 23/ 5m12.974 23/ 5m14.072 23/ 5m12.070 23/ 5m11.867 23/ 5m13.039 23/ 5m02.641 24
3 SÚLOVEC Andrej 22/ 5m00.095 23/ 5m11.316 22/ 5m02.636 23/ 5m08.540 23/ 5m06.681 23/ 5m10.488 23/ 5m03.155 22
4 ŠÁNDRIK Viliam 20/ 5m01.519 21/ 5m06.648 22/ 5m00.790 23/ 5m11.527 22/ 5m06.198 22/ 5m08.554 23/ 5m09.982 21
5 KABÁČ Miloš 19/ 5m12.844 0/ NO TIME 0/ NO TIME 18/ 5m05.867 18/ 5m08.348 20/ 5m09.721 22/ 5m07.156 20
6 VALENT Viliam ml. 18/ 4m54.278 20/ 5m12.772 18/ 5m13.468 19/ 5m04.642 19/ 5m14.753 20/ 5m12.567 18/ 5m04.596 19

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.