Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Stock
Banská Bystrica 27. 1. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  22/ 5m03.118   23/ 5m05.752   23/ 5m10.468   23/ 5m04.623   23/ 5m06.993   23/ 5m04.682   21/ 5m05.411  50
2 MARUŠČÁK Patrik 20/ 5m05.540 20/ 5m08.160 22/ 5m12.308 21/ 5m05.123 21/ 5m03.319 21/ 5m02.697 22/ 5m12.763 46
3 OROL Peter 20/ 5m09.939 21/ 5m01.752 20/ 5m09.764 21/ 5m07.429 20/ 5m00.117 21/ 5m02.049 22/ 5m13.278 42
4 JEŽÍK Milan 20/ 5m01.721 0/ NO TIME 21/ 5m10.883 21/ 5m07.145 21/ 5m11.877 21/ 5m08.397 21/ 5m06.302 38
5 DUDÁK Luboš 19/ 5m00.937 20/ 5m05.075 21/ 5m12.963 21/ 5m05.404 18/ 5m11.283 21/ 5m06.153 21/ 5m07.082 34
6 MARUŠČÁK Ján 20/ 5m05.442 21/ 5m10.374 21/ 5m10.808 20/ 5m01.958 21/ 5m12.682 21/ 5m09.799 21/ 5m07.757 32
7 VALENT Vilaim st. 20/ 5m00.810 21/ 5m07.269 21/ 5m12.977 21/ 5m08.357 20/ 5m04.945 20/ 5m04.216 21/ 5m12.332 30
8 KUNÁK Zdenko st. 20/ 5m11.599 20/ 5m05.652 20/ 5m07.549 0/ NO TIME 19/ 5m09.506 0/ NO TIME 0/ NO TIME 28
Finále B
1 BARTOŠ Ján 19/ 5m08.339 17/ 5m12.077 20/ 5m11.487 19/ 5m08.550 20/ 5m14.814 20/ 5m13.355 20/ 5m04.884 26
2 SUPEK Martin 19/ 5m10.858 19/ 5m00.545 20/ 5m14.365 19/ 5m03.778 19/ 5m04.465 19/ 5m07.364 19/ 5m05.012 24
3 KABÁČOVÁ Lea 11/ 5m00.724 12/ 5m13.988 12/ 5m22.139 13/ 5m22.797 11/ 5m09.809 13/ 5m09.490 12/ 5m03.397 22

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.