Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Stock
Banská Bystrica 26. 12. 2006Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 ŠVIHRAN Miloš  25/ 5m09.364   25/ 5m03.568   25/ 5m03.142   25/ 5m03.659   25/ 5m08.460   25/ 5m12.527   25/ 5m05.954  50
2 KABÁČ Andrej 24/ 5m01.489 24/ 5m11.795 25/ 5m05.189 25/ 5m04.305 24/ 5m02.680 25/ 5m10.392 25/ 5m10.989 46
3 HULINA Pavol 25/ 5m10.093 25/ 5m03.169 25/ 5m02.005 25/ 5m01.178 25/ 5m06.160 02/ 1m29.661 25/ 5m11.458 42
4 BECK Štefan 23/ 5m11.080 25/ 5m08.916 25/ 5m05.035 24/ 5m00.794 24/ 5m06.894 24/ 5m05.054 23/ 5m02.768 38
5 BEDLEK Lukáš 25/ 5m11.970 25/ 5m10.848 24/ 5m02.035 25/ 5m05.301 22/ 5m04.544 23/ 5m02.345 25/ 5m11.846 34
6 CÍGER Andrej 22/ 5m00.666 24/ 5m12.579 24/ 5m10.376 23/ 5m00.047 23/ 5m07.603 24/ 5m12.298 23/ 5m00.714 32
7 REHORA Branislav 22/ 5m07.540 23/ 5m05.027 22/ 5m03.425 23/ 5m07.133 23/ 5m04.236 21/ 5m01.648 23/ 5m05.265 30
8 DLHÝ Ľubomír 23/ 5m10.364 23/ 5m10.550 24/ 5m12.625 22/ 5m06.634 22/ 5m11.809 16/ 3m49.949 24/ 5m09.186 28
Finále B
1 VALENT Viliam ml. 21/ 5m05.273 22/ 5m08.224 22/ 5m07.832 23/ 5m10.862 23/ 5m10.040 22/ 5m05.247 23/ 5m13.029 26
2 KLČO Dalibor 22/ 5m00.478 22/ 5m03.345 22/ 5m01.242 22/ 5m07.646 21/ 5m06.755 22/ 5m06.619 23/ 5m01.098 24
3 KABÁČ Miloš 20/ 5m15.709 20/ 5m11.323 20/ 5m04.617 20/ 5m12.007 21/ 5m04.847 20/ 5m11.695 21/ 5m12.643 22
4 VALOVIČ Dušan 18/ 5m00.485 12/ 4m18.399 20/ 5m08.280 19/ 5m07.350 20/ 5m08.615 20/ 5m00.906 19/ 4m47.301 21

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Komenského ulici v Banskej Bystrici.