Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Modified
Banská Bystrica 26. 12. 2006Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 KUNÁK Zdenko ml.  29/ 5m07.355   28/ 5m03.281   27/ 5m02.328   29/ 5m04.747   28/ 5m08.325   29/ 5m04.443   29/ 5m04.233  50
2 MIHALÍK Martin 29/ 5m08.101 29/ 5m06.195 29/ 5m02.783 30/ 5m10.252 29/ 5m07.289 29/ 5m04.854 29/ 5m05.480 46
3 BECK Branislav 17/ 5m02.564 12/ 2m26.616 28/ 5m05.072 27/ 5m00.400 27/ 5m04.232 28/ 5m08.602 18/ 3m27.939 42
4 MARUŠČÁK Patrik 27/ 5m04.655 27/ 5m02.793 27/ 5m02.210 28/ 5m09.470 27/ 5m05.631 28/ 5m09.032 27/ 5m10.246 38
5 VIDRA Miroslav 25/ 5m07.784 26/ 5m00.233 27/ 5m07.364 26/ 5m06.863 26/ 5m01.845 26/ 5m11.030 26/ 5m03.716 34
6 GARAJ Timo 26/ 5m08.197 26/ 5m00.751 25/ 5m02.191 24/ 5m02.241 26/ 5m06.591 26/ 5m07.551 06/ 1m16.342 32
7 MARUŠČÁK Ján 26/ 5m07.454 26/ 5m10.772 26/ 5m07.061 17/ 3m25.275 24/ 5m02.735 25/ 5m00.553 26/ 5m11.945 30
8 POLÁK Šimon 26/ 5m06.153 27/ 5m13.295 27/ 5m02.700 27/ 5m03.080 24/ 5m03.215 11/ 2m23.079 0/ NO TIME 28
Finále B
1 DUDÁK Luboš 25/ 5m00.067 24/ 5m10.357 26/ 5m03.049 26/ 5m07.063 26/ 5m07.202 26/ 5m06.697 25/ 5m02.187 26
2 NAGY Michal 25/ 5m03.569 25/ 5m06.567 25/ 5m03.393 26/ 5m02.762 26/ 5m08.503 26/ 5m07.524 27/ 5m10.957 24
3 POLÁČIK Jozef 25/ 5m04.675 25/ 5m04.564 26/ 5m11.679 26/ 5m08.080 26/ 5m11.209 25/ 5m01.514 26/ 5m09.529 22
4 KUNÁK Zdenko st. 25/ 5m02.278 02/ 0m24.213 26/ 5m08.744 25/ 5m01.345 24/ 5m02.119 25/ 5m04.748 25/ 5m02.829 21
5 NEMČEK Andrej 23/ 5m04.267 25/ 5m23.120 24/ 5m03.310 24/ 5m06.951 23/ 5m02.867 23/ 5m00.839 23/ 5m03.572 20
6 PELLER Martin 24/ 5m05.966 24/ 5m00.976 25/ 5m04.848 26/ 5m11.383 23/ 5m06.689 24/ 5m15.676 25/ 5m05.899 19
7 KIMERLING Michal 22/ 5m19.760 22/ 5m05.063 24/ 5m12.969 23/ 5m03.039 17/ 3m43.556 24/ 5m07.742 23/ 5m08.630 18
8 TÓTH Martin 25/ 5m08.507 25/ 5m09.743 03/ 1m00.970 0/ NO TIME 23/ 5m06.435 24/ 5m11.823 02/ 0m32.048 17
- TÓTH Ladislav 07/ 2m51.511 04/ 1m05.406 06/ 5m00.248 05/ 1m11.905 - - - 0

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Komenského ulici v Banskej Bystrici.