Výsledková listina MSR
kategória M18 Truck
Banská Bystrica 25. 11. 2006Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1 BÁLINT Pavel ml.  17/ 5m03.568   18/ 5m08.491   18/ 5m18.903   16/ 5m03.253   18/ 5m04.353   18/ 5m13.194   18/ 5m06.238 
2 OROL Peter 17/ 5m05.119 17/ 5m00.784 17/ 5m04.457 17/ 5m17.233 17/ 5m09.805 17/ 5m16.369 18/ 5m14.219
3 GARAJ Timo 02/ 0m42.535 0/ NO TIME 0/ NO TIME 11/ 5m06.565 15/ 5m17.089 17/ 5m16.410 17/ 5m13.931
4 BÁLINT Pavol st. 0/ NO TIME 15/ 5m08.163 15/ 5m03.768 15/ 5m02.861 16/ 5m12.171 16/ 5m11.851 11/ 3m22.630
5 SUPEK Martin 09/ 4m21.871 07/ 2m48.899 06/ 2m15.039 13/ 5m00.109 0/ NO TIME 14/ 5m06.719 14/ 5m03.893
6 MIHALÍK Marian 12/ 5m22.953 0/ NO TIME 12/ 5m15.563 01/ 0m28.367 11/ 5m07.017 02/ 0m50.640 11/ 5m11.486

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.