Výsledková listina MSR
kategória M18 Stock
Banská Bystrica 25. 11. 2006Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1 MARUŠČÁK Patrik  17/ 5m12.563   18/ 5m09.057   18/ 5m06.175   18/ 5m06.132   18/ 5m10.334   18/ 5m02.203   19/ 5m14.829 
2 MARUŠČÁK Ján 18/ 5m16.625 18/ 5m05.632 18/ 5m14.722 18/ 5m08.966 18/ 5m06.693 18/ 5m09.804 18/ 5m17.343
3 JEŽÍK Milan 17/ 5m16.489 18/ 5m16.491 18/ 5m09.404 17/ 5m04.985 17/ 5m06.360 18/ 5m15.051 18/ 5m15.945
4 KUNÁK Zdenko ml. 17/ 5m05.071 17/ 5m00.359 17/ 5m15.589 17/ 5m14.017 16/ 5m12.019 18/ 5m15.577 17/ 5m17.475
5 BALÁŽ Rado 15/ 5m10.993 16/ 5m04.245 17/ 5m13.552 17/ 5m11.356 15/ 5m11.208 17/ 5m11.133 17/ 5m09.501
6 SUPEK Martin 16/ 5m18.496 16/ 5m03.681 16/ 5m05.711 16/ 5m09.342 16/ 5m02.364 16/ 5m01.504 16/ 5m08.492

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.