Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Modified
Banská Bystrica 24. 2. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 MIHALÍK Martin  30/ 5m01.398   31/ 5m03.011   31/ 5m02.943   31/ 5m07.892   31/ 5m07.281   31/ 5m07.616   30/ 5m03.326  50
2 KUNÁK Zdenko ml. 29/ 5m07.676 31/ 5m07.070 30/ 5m00.153 29/ 5m12.200 30/ 5m00.378 30/ 5m06.102 29/ 5m00.356 46
3 GARAJ Timo 28/ 5m08.146 28/ 5m08.289 29/ 5m05.182 29/ 5m07.715 29/ 5m09.040 29/ 5m05.903 27/ 5m02.897 42
4 MARUŠČÁK Patrik 26/ 5m01.647 29/ 5m00.301 02/ 0m27.402 30/ 5m09.074 22/ 3m53.582 29/ 5m07.141 29/ 5m04.771 38
5 POLÁČIK Jozef 28/ 5m08.553 28/ 5m06.004 28/ 5m05.210 27/ 5m01.401 27/ 5m02.058 28/ 5m07.437 27/ 5m06.243 34
6 MARUŠČÁK Ján 16/ 3m00.540 28/ 5m03.005 28/ 5m05.775 28/ 5m05.580 28/ 5m07.867 27/ 5m02.853 27/ 5m07.513 32
7 DUDÁK Luboš 28/ 5m06.472 29/ 5m09.906 28/ 5m01.890 28/ 5m00.486 25/ 5m04.289 28/ 5m19.246 26/ 5m02.521 30
8 BECK Branislav 28/ 5m10.875 27/ 5m00.027 29/ 5m13.500 27/ 5m02.991 20/ 5m05.421 27/ 5m10.640 27/ 5m06.922 28
Finále B
1 PELLER Martin 25/ 5m01.286 27/ 5m11.868 28/ 5m06.337 28/ 5m09.287 26/ 5m05.071 28/ 5m11.542 28/ 5m10.453 26
2 NAGY Michal 26/ 5m02.161 27/ 5m00.387 27/ 5m03.666 27/ 5m05.605 27/ 5m02.748 27/ 5m01.789 27/ 5m04.944 24
3 LANGERMANN Tomáš 26/ 5m05.242 27/ 5m04.798 27/ 5m00.345 26/ 5m00.374 27/ 5m09.867 27/ 5m04.964 27/ 5m03.532 22
4 KUNÁK Zdenko st. 26/ 5m04.495 26/ 5m06.022 27/ 5m08.506 27/ 5m06.682 26/ 5m02.176 27/ 5m05.442 27/ 5m06.255 21
5 ŠIPOŠ František 26/ 5m03.047 21/ 4m24.582 28/ 5m10.198 27/ 5m00.745 25/ 5m00.075 27/ 5m09.616 02/ 0m27.396 20
6 TÓTH Martin 16/ 3m27.463 26/ 5m09.244 26/ 5m01.492 13/ 2m38.166 26/ 5m04.450 11/ 2m29.754 05/ 1m05.812 19
7 KIMERLING Michal 25/ 5m09.832 26/ 5m05.372 27/ 5m08.765 26/ 5m01.127 03/ 0m45.200 26/ 5m04.458 24/ 5m08.373 18
8 TÓTH Ladislav 23/ 5m06.955 25/ 5m01.049 25/ 5m08.486 25/ 5m03.070 10/ 2m21.287 25/ 5m10.809 25/ 5m11.964 17

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.