Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Stock
Banská Bystrica 24. 2. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  23/ 5m07.032   23/ 5m04.047   09/ 4m50.233   24/ 5m00.954   24/ 5m01.962   25/ 5m11.931   24/ 5m00.203  50
2 MARUŠČÁK Ján 22/ 5m04.706 24/ 5m07.588 24/ 5m08.313 24/ 5m04.171 24/ 5m06.754 24/ 5m02.123 24/ 5m06.199 46
3 JEŽÍK Milan 21/ 5m00.002 22/ 5m01.166 21/ 5m14.122 15/ 5m03.915 22/ 5m08.995 23/ 5m03.741 24/ 5m07.822 42
4 DUDÁK Luboš 0/ NO TIME 23/ 5m06.928 19/ 4m06.384 19/ 5m09.722 18/ 3m52.912 24/ 5m10.186 23/ 5m05.961 38
5 OROL Peter 22/ 5m04.881 23/ 5m04.027 23/ 5m08.661 24/ 5m10.811 23/ 5m11.465 23/ 5m11.336 22/ 5m05.617 34
6 KUNÁK Zdenko st. 21/ 5m08.066 21/ 5m03.964 23/ 5m01.632 23/ 5m02.180 22/ 5m00.708 20/ 5m01.390 21/ 5m01.364 32
7 KABÁČOVÁ Lea 14/ 5m06.848 13/ 5m03.650 15/ 5m18.418 15/ 5m02.206 14/ 5m00.386 15/ 5m17.088 15/ 5m08.319 30

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.