Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Truck
Banská Bystrica 21. 10. 2006Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  18/ 5m17.947   18/ 5m12.039   17/ 5m10.774   18/ 5m07.872   19/ 5m08.199   18/ 5m02.465   20/ 5m09.029  50
2 OROL Peter 18/ 5m05.977 11/ 3m41.875 18/ 5m04.083 09/ 2m30.134 06/ 5m01.730 18/ 5m01.006 19/ 5m07.247 46
3 BÁLINT Pavol st. 17/ 5m04.941 16/ 5m05.046 17/ 5m13.823 15/ 5m00.601 15/ 5m03.365 0/ NO TIME 15/ 5m02.275 42
4 KAČMÁRIK Peter 12/ 5m20.191 13/ 5m03.797 09/ 5m18.842 13/ 5m03.271 11/ 5m07.017 15/ 5m13.068 15/ 5m20.024 38

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.