Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Modified
Banská Bystrica 17. 3. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 LIPTÁK Tomáš  24/ 5m08.647   23/ 5m03.720   24/ 5m12.496   24/ 5m00.220   25/ 5m07.184   25/ 5m03.600   21/ 4m19.538  50
2 MIHALÍK Martin 23/ 5m00.689 24/ 5m05.772 25/ 5m10.774 25/ 5m08.332 25/ 5m07.752 24/ 5m07.890 24/ 5m06.736 46
3 VIDRA Miroslav 21/ 5m01.161 21/ 5m05.899 16/ 3m56.233 24/ 5m12.807 23/ 5m04.874 24/ 5m11.082 23/ 5m08.925 42
4 MARUŠČÁK Patrik 22/ 5m10.953 21/ 5m05.980 23/ 5m08.095 22/ 5m10.392 09/ 2m07.483 24/ 5m11.467 23/ 5m04.094 38
5 POLÁČIK Jozef 22/ 5m00.454 22/ 5m00.037 23/ 5m01.450 23/ 5m00.625 24/ 5m11.061 23/ 5m12.908 22/ 5m00.050 34
6 ŠIPOŠ František 22/ 5m11.697 21/ 5m01.539 21/ 5m03.933 22/ 5m07.752 23/ 5m10.192 19/ 4m54.937 23/ 5m12.442 32
7 GARAJ Timo 22/ 5m05.428 21/ 5m09.411 22/ 5m02.085 23/ 5m06.349 23/ 5m12.114 22/ 5m06.031 22/ 5m02.297 30
8 BECK Branislav 21/ 5m12.071 22/ 5m09.507 21/ 5m10.672 22/ 5m07.075 22/ 5m00.078 22/ 5m02.683 15/ 3m25.185 28
Finále B
1 DUDÁK Luboš 05/ 1m12.069 09/ 2m31.461 21/ 5m06.058 23/ 5m10.146 23/ 5m06.643 22/ 5m05.374 23/ 5m10.389 26
2 MARUŠČÁK Ján 21/ 5m09.546 20/ 5m02.076 21/ 5m01.570 05/ 1m10.929 23/ 5m10.318 23/ 5m13.548 22/ 5m07.174 24
3 PELLER Martin 20/ 5m12.124 20/ 5m10.010 21/ 5m05.997 19/ 5m00.834 22/ 5m09.714 23/ 5m17.499 23/ 5m12.733 22

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Komenského ulici v Banskej Bystrici.