Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Stock
Banská Bystrica 17. 3. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 OROL Peter  18/ 5m08.809   18/ 5m05.068   19/ 5m15.389   20/ 5m14.202   19/ 5m00.842   20/ 5m06.808   20/ 5m02.753  50
2 DUDÁK Luboš 18/ 5m06.571 18/ 5m14.137 19/ 5m10.397 20/ 5m15.978 19/ 5m00.010 20/ 5m10.263 20/ 5m12.426 46
3 MARUŠČÁK Ján 18/ 5m02.567 19/ 5m16.022 19/ 5m09.069 20/ 5m13.499 15/ 3m57.341 18/ 5m00.509 20/ 5m04.379 42
4 JEŽÍK Milan 18/ 5m10.135 19/ 5m14.931 17/ 5m11.930 19/ 5m12.954 19/ 5m02.653 19/ 5m15.042 20/ 5m16.655 38
5 BÁLINT Pavol st. 17/ 5m07.526 17/ 5m05.701 17/ 5m00.153 18/ 5m17.334 18/ 5m16.283 19/ 5m14.831 18/ 5m08.159 34
6 BARTOŠ Ján 16/ 5m01.006 17/ 5m02.479 18/ 5m03.086 19/ 5m05.662 19/ 5m18.582 18/ 5m02.094 18/ 5m12.662 32
7 KABÁČOVÁ Lea 0/ NO TIME 09/ 4m20.192 12/ 5m15.937 09/ 4m56.172 11/ 5m13.373 12/ 5m14.617 12/ 5m12.718 30

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Komenského ulici v Banskej Bystrici.