Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Stock
Banská Bystrica 13. 1. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 HULINA Pavol  26/ 5m06.463   26/ 5m01.487   27/ 5m09.917   27/ 5m07.407   26/ 5m10.277   27/ 5m05.554   27/ 5m06.344  50
2 KABÁČ Andrej 25/ 5m05.592 26/ 5m07.148 26/ 5m01.467 26/ 5m02.980 26/ 5m01.876 26/ 5m06.879 23/ 5m07.592 46
3 TAUBER Peter 24/ 5m04.957 26/ 5m05.041 26/ 5m01.038 26/ 5m08.372 26/ 5m11.516 26/ 5m02.446 26/ 5m02.655 42
4 BEDLEK Lukáš 23/ 5m09.052 25/ 5m04.900 26/ 5m07.193 26/ 5m11.072 26/ 5m03.473 25/ 5m08.925 25/ 5m00.774 38
5 OROL Peter 25/ 5m07.642 25/ 5m00.120 25/ 5m07.773 26/ 5m03.010 26/ 5m05.460 25/ 5m04.679 26/ 5m05.238 34
6 BECK Štefan 24/ 5m06.703 25/ 5m02.610 24/ 5m10.376 26/ 5m11.706 25/ 5m09.449 24/ 5m04.586 25/ 5m04.700 32
7 ŠVIHRAN Miloš 24/ 5m02.182 25/ 5m02.455 25/ 5m07.349 25/ 5m00.088 24/ 5m00.725 24/ 5m01.712 24/ 5m01.220 30
8 BOÓR Matej 25/ 5m06.353 25/ 5m01.797 25/ 5m02.057 26/ 5m12.188 24/ 5m01.298 24/ 5m01.208 24/ 5m02.005 28
Finále B
1 BOÓR Tomáš 24/ 5m01.548 24/ 5m03.731 25/ 5m10.482 25/ 5m10.848 25/ 5m05.050 25/ 5m02.073 26/ 5m11.822 26
2 VALENT Tomáš 24/ 5m11.738 25/ 5m06.634 25/ 5m02.265 25/ 5m03.859 25/ 5m03.299 25/ 5m11.044 25/ 5m04.448 24
3 VALENT Viliam st. 24/ 5m10.050 24/ 5m05.912 25/ 5m07.211 25/ 5m08.235 24/ 5m04.609 24/ 5m03.348 21/ 5m10.371 22
4 NÁDASKÝ Martin 23/ 5m04.911 24/ 5m03.307 25/ 5m01.200 24/ 5m00.188 24/ 5m08.317 24/ 5m06.361 24/ 5m00.388 21
5 ŽABKA Peter 23/ 5m06.412 24/ 5m09.887 25/ 5m08.926 24/ 5m04.474 24/ 5m07.330 24/ 5m05.485 24/ 5m03.194 20
6 SÚLOVEC Andrej 23/ 5m00.967 23/ 5m02.732 24/ 5m12.065 24/ 5m12.503 24/ 5m09.978 23/ 5m12.182 24/ 5m05.854 19
7 ŠÁNDRIK Viliam 22/ 5m04.080 23/ 5m04.867 24/ 5m08.541 23/ 5m03.996 22/ 5m09.608 23/ 5m10.175 23/ 5m02.103 18
8 HARDÍK Jozef 23/ 5m05.469 23/ 5m05.493 24/ 5m12.067 19/ 4m26.875 03/ 1m29.997 21/ 5m00.722 22/ 5m05.018 17
Finále C
1 TAUBER Štefan 20/ 5m00.524 22/ 5m01.558 23/ 5m00.553 23/ 5m05.475 23/ 5m06.201 23/ 5m05.097 23/ 5m04.745 16
2 DLHÝ Ľubomír 21/ 5m01.375 24/ 5m13.199 23/ 5m04.926 0/ NO TIME 22/ 5m08.986 23/ 5m05.737 23/ 5m00.427 15
3 KABÁČ Miloš 19/ 5m04.343 21/ 5m03.105 21/ 5m12.539 21/ 5m02.136 22/ 5m08.484 22/ 5m06.178 22/ 5m03.638 14
4 BEŽUCH Ivan 19/ 5m12.209 20/ 5m12.676 19/ 5m00.297 20/ 5m02.397 19/ 5m03.166 21/ 5m14.935 21/ 5m07.027 13
5 ČELKO Marek 14/ 5m18.585 11/ 5m06.399 0/ NO TIME 17/ 5m19.418 18/ 5m05.418 18/ 5m12.058 19/ 5m11.115 12

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Komenského ulici v Banskej Bystrici.