Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Truck
Banská Bystrica 13. 1. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavol ml.  21/ 5m05.330   21/ 5m11.431   17/ 4m01.031   21/ 5m01.062   22/ 5m12.604   21/ 5m02.846   22/ 5m05.546  50
2 OROL Peter 20/ 5m09.517 20/ 5m05.965 20/ 5m11.010 0/ NO TIME 21/ 5m13.947 21/ 5m05.687 21/ 5m02.390 46
3 BÁLINT Pavol st. 20/ 5m05.592 20/ 5m01.926 20/ 5m03.727 20/ 5m02.037 20/ 5m01.892 20/ 5m07.365 21/ 5m06.806 42
4 SUPEK Martin 17/ 5m15.299 17/ 5m12.887 17/ 5m07.135 17/ 5m00.231 16/ 5m03.647 18/ 5m12.577 19/ 5m14.320 38
5 KUNÁK Zdenko st. 21/ 5m02.838 0/ NO TIME 0/ NO TIME 20/ 5m07.163 21/ 5m06.990 0/ NO TIME 0/ NO TIME 34
6 HARDÍK Jozef 12/ 4m23.067 12/ 4m31.736 14/ 5m09.540 16/ 5m05.152 18/ 5m09.198 01/ 0m26.404 17/ 5m09.906 32
7 KAČMÁRIK Peter 16/ 5m04.782 16/ 5m18.645 17/ 5m15.772 16/ 5m06.556 16/ 5m07.181 16/ 5m03.937 17/ 5m10.119 30

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.