Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Stock
Banská Bystrica 13. 1. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  21/ 5m07.294   23/ 5m09.300   23/ 5m07.899   23/ 5m04.651   23/ 5m05.302   22/ 5m04.658   23/ 5m07.891  50
2 MARUŠČÁK Patrik 21/ 5m02.841 22/ 5m06.074 23/ 5m04.349 23/ 5m05.151 22/ 5m00.586 23/ 5m10.592 23/ 5m12.421 46
3 MARUŠČÁK Ján 21/ 5m07.571 22/ 5m11.296 23/ 5m12.384 22/ 5m03.327 22/ 5m07.224 22/ 5m01.524 21/ 5m02.244 42
4 OROL Peter 20/ 5m07.158 22/ 5m05.148 22/ 5m09.303 22/ 5m06.514 22/ 5m01.533 22/ 5m13.116 21/ 5m01.695 38
5 KRAUS Vladimír 20/ 5m05.294 22/ 5m09.673 22/ 5m01.092 22/ 5m03.633 22/ 5m04.964 22/ 5m11.038 22/ 5m11.924 34
6 JEŽÍK Milan 22/ 5m12.766 23/ 5m12.810 22/ 5m10.030 22/ 5m07.309 22/ 5m03.302 0/ NO TIME 0/ NO TIME 32
7 BALÁŽ Rado 19/ 5m01.358 21/ 5m00.942 22/ 5m09.606 22/ 5m09.181 21/ 5m04.537 21/ 5m06.857 20/ 5m03.586 30
8 BARTOŠ Ján 20/ 5m06.125 19/ 5m07.715 21/ 5m13.677 21/ 5m19.081 20/ 5m13.676 19/ 5m11.942 20/ 5m04.614 28
Finále B
1 DUDÁK Luboš 19/ 5m09.732 22/ 5m13.092 22/ 5m10.118 10/ 2m43.689 22/ 5m13.132 0/ NO TIME 22/ 5m11.946 26
2 SUPEK Martin 19/ 5m04.943 20/ 5m02.174 21/ 5m10.418 20/ 5m00.098 19/ 5m00.670 21/ 5m08.347 22/ 5m12.812 24
3 VALENT Vilaim ml. 18/ 5m02.745 20/ 5m16.928 17/ 5m06.682 19/ 5m05.783 20/ 5m08.558 21/ 5m11.367 21/ 5m08.806 22
4 KAČMÁRIK Peter 18/ 5m09.219 19/ 5m15.686 18/ 5m06.241 20/ 5m17.488 16/ 5m01.818 19/ 5m12.658 18/ 5m10.059 21

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.