Výsledková listina Pohára AMK 10. 11. 2007

kategória EC 1/10 Spec 19T

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BECK Branislav  26/ 5m06.698   26/ 5m02.906   26/ 5m05.726   26/ 5m00.978   26/ 5m08.114   29/ 5m09.805   06/ 1m12.742  50
2 ŠVIHRAN Miloš 23/ 5m10.846 12/ 2m26.110 26/ 5m10.692 06/ 1m23.025 25/ 5m00.477 25/ 5m03.561 25/ 5m05.499 46
3 DUDÁK Luboš 24/ 5m01.114 25/ 5m00.761 26/ 5m09.241 26/ 5m07.323 25/ 5m07.977 26/ 5m10.687 24/ 5m11.156 42
4 VIDRA Miroslav 23/ 5m05.577 25/ 5m06.400 25/ 5m08.781 25/ 5m01.445 24/ 5m00.345 25/ 5m04.578 0/ NO TIME 38
5 KABÁČ Andrej 22/ 5m10.815 23/ 5m12.875 03/ 0m37.721 24/ 5m00.221 11/ 4m08.317 24/ 5m04.235 23/ 5m10.418 34
6 BECK Štefan 22/ 5m04.943 24/ 5m08.601 24/ 5m05.690 25/ 5m08.464 24/ 5m10.913 24/ 5m10.359 15/ 3m27.198 32
7 DLHÝ Ľubomír 24/ 5m09.819 24/ 5m04.162 24/ 5m00.055 25/ 5m05.682 23/ 5m04.022 23/ 5m05.437 22/ 5m02.076 30
8 HULINA Pavol 26/ 5m07.442 26/ 5m01.154 26/ 5m02.728 27/ 5m08.273 09/ 1m59.854 11/ 2m34.157 07/ 1m22.135 28


kategória EC 1/10 Stock

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 ŽABKA Peter  23/ 5m03.785   24/ 5m05.141   24/ 5m08.597   24/ 5m01.800   24/ 5m11.541   24/ 5m09.362   23/ 5m02.127  50
2 VALENT Tomáš 23/ 5m09.587 23/ 5m10.257 24/ 5m12.547 24/ 5m09.937 06/ 1m25.090 24/ 5m09.623 24/ 5m03.174 46
3 GARAJ Timotej 24/ 5m10.884 22/ 5m04.442 23/ 5m03.954 24/ 5m07.921 23/ 5m03.107 23/ 5m04.013 23/ 5m04.567 42
4 VALENT Viliam st. 22/ 5m00.609 23/ 5m01.654 23/ 5m00.315 23/ 5m02.745 23/ 5m06.829 24/ 5m11.898 23/ 5m11.141 38
5 SÚLOVEC Andrej 22/ 5m09.523 23/ 5m09.949 22/ 5m00.950 0/ NO TIME 22/ 5m11.076 21/ 5m03.836 22/ 5m07.399 34
6 TÓTH Martin 21/ 5m03.103 23/ 5m08.781 21/ 4m46.339 23/ 5m11.697 08/ 2m00.078 16/ 3m52.687 23/ 5m08.867 32
7 VALENT Viliam ml. 20/ 5m00.248 22/ 5m05.661 22/ 5m13.186 21/ 5m09.201 18/ 4m40.894 22/ 5m08.028 01/ 0m18.386 30
8 KABÁČ Miloš 20/ 5m00.519 21/ 5m04.549 21/ 5m03.329 21/ 5m05.630 21/ 5m02.666 21/ 5m00.609 21/ 5m06.597 28
Finále B
1 BADLÍK Marek  18/ 5m04.475   20/ 5m14.044   19/ 5m13.454   21/ 5m08.678   19/ 5m03.788   20/ 5m04.597   20/ 5m09.709  26
2 ŠKRVÁŇ Adam 15/ 5m05.655 16/ 5m08.218 17/ 5m07.184 17/ 5m09.856 05/ 1m53.069 18/ 5m10.320 18/ 5m05.346 24
3 RÁZUS Radoslav - - 16/ 5m03.215 17/ 5m10.404 17/ 5m13.986 17/ 5m04.317 17/ 5m13.028 22
4 ŽABKA Jakub 14/ 5m16.763 13/ 5m12.276 15/ 5m18.282 14/ 5m00.262 14/ 5m02.181 15/ 5m03.495 15/ 5m17.461 21


kategória M18 Modified

Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 DUDÁK Luboš  13/ 5m07.093   23/ 5m10.743   18/ 5m07.392   22/ 5m01.391   22/ 5m00.524   20/ 5m00.026   22/ 5m04.887  50
2 BARTOŠ Ján 21/ 5m12.023 22/ 5m01.263 22/ 5m08.193 22/ 5m09.612 22/ 5m06.877 22/ 5m00.305 21/ 5m12.071 46
3 BALÁŽ Rado 17/ 5m07.323 19/ 5m10.902 17/ 5m13.694 19/ 5m12.146 19/ 5m01.345 19/ 5m06.886 18/ 5m14.020 42
4 KABÁČOVÁ Lea 12/ 5m03.362 12/ 5m08.285 14/ 5m05.279 14/ 5m13.598 13/ 5m17.601 13/ 5m05.734 14/ 5m08.038 38

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil na koberci v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.