Výsledková listina Pohára AMK
kategória EC 1/10 Stock
Banská Bystrica 10. 2. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  25/ 5m11.471   25/ 5m07.737   25/ 5m00.339   25/ 5m01.250   25/ 5m03.348   25/ 5m04.087   25/ 5m09.578  50
2 OROL Peter 24/ 5m08.095 25/ 5m07.195 25/ 5m07.433 25/ 5m05.078 24/ 5m03.759 25/ 5m05.811 25/ 5m06.348 46
3 TAUBER Peter 25/ 5m11.644 25/ 5m09.317 25/ 5m06.717 25/ 5m01.099 25/ 5m12.186 25/ 5m08.018 25/ 5m09.040 42
4 BEDLEK Lukáš 25/ 5m10.558 25/ 5m10.028 24/ 5m03.129 25/ 5m02.752 25/ 5m09.969 25/ 5m12.460 25/ 5m10.548 38
5 KABÁČ Andrej 24/ 5m03.777 06/ 5m11.957 25/ 5m05.003 25/ 5m06.530 25/ 5m11.806 24/ 5m09.339 24/ 5m07.079 34
6 BECK Štefan 24/ 5m05.365 23/ 5m08.072 25/ 5m07.945 25/ 5m05.605 24/ 5m02.865 24/ 5m08.845 24/ 5m09.310 32
7 ŠVIHRAN Miloš 24/ 5m10.288 24/ 5m10.147 24/ 5m05.800 24/ 5m07.347 24/ 5m04.922 23/ 5m00.530 23/ 5m12.082 30
8 BALÁŽ Rado 23/ 5m02.300 24/ 5m11.388 24/ 5m03.994 24/ 5m02.247 24/ 5m11.470 23/ 5m07.455 23/ 5m05.226 28
Finále B
1 VALENT Tomáš 23/ 5m10.830 24/ 5m10.555 24/ 5m04.394 24/ 5m06.568 24/ 5m11.393 22/ 5m02.433 23/ 5m06.257 26
2 DLHÝ Ľubomír 23/ 5m01.567 23/ 5m04.003 24/ 5m03.839 24/ 5m11.035 23/ 5m04.149 22/ 5m12.117 23/ 5m11.391 24
3 REHORA Branislav 22/ 5m10.138 22/ 5m03.416 23/ 5m01.574 22/ 5m07.923 23/ 5m11.137 22/ 5m00.860 23/ 5m11.887 22
4 KLČO Dalibor 22/ 5m11.111 22/ 5m02.688 22/ 5m03.762 23/ 5m10.498 21/ 5m03.480 22/ 5m06.259 23/ 5m14.437 21
5 SÚLOVEC Andrej 22/ 5m12.855 22/ 5m01.659 22/ 5m06.855 23/ 5m04.738 22/ 5m01.034 22/ 5m10.604 22/ 5m08.685 20
6 KABÁČ Miloš 20/ 5m01.415 21/ 5m07.576 21/ 5m04.858 23/ 5m13.026 18/ 5m08.683 21/ 5m10.258 22/ 5m07.202 19
7 TAUBER Štefan 21/ 5m10.229 20/ 4m42.206 22/ 5m13.940 22/ 5m12.928 21/ 5m00.432 20/ 5m05.198 20/ 5m06.149 18
8 VALENT Viliam ml. 19/ 5m02.749 20/ 5m09.538 21/ 5m07.672 19/ 5m07.596 20/ 5m02.750 19/ 5m14.406 16/ 5m00.204 17
- ČELKO Marek 21/ 5m12.112 19/ 5m09.657 21/ 5m08.179 21/ 5m10.130 - - - 0

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.