Výsledková listina Pohára AMK
kategória M18 Stock
Banská Bystrica 10. 2. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda Body
1 BÁLINT Pavel ml.  22/ 5m07.277   23/ 5m13.239   23/ 5m12.871   0/ NO TIME   22/ 5m06.333   22/ 5m08.602   21/ 5m04.286  50
2 DUDÁK Luboš 22/ 5m12.086 22/ 5m03.960 22/ 5m01.853 22/ 5m13.335 22/ 5m12.282 22/ 5m13.098 21/ 5m02.905 46
3 OROL Peter 20/ 5m00.368 0/ NO TIME 22/ 5m04.708 22/ 5m12.031 22/ 5m11.508 22/ 5m14.867 21/ 5m11.457 42
4 JEŽÍK Milan 21/ 5m14.614 21/ 5m04.664 22/ 5m09.359 22/ 5m11.208 21/ 5m02.846 19/ 5m13.685 21/ 5m12.275 38
5 MARUŠČÁK Ján 21/ 5m10.686 22/ 5m08.466 22/ 5m04.740 22/ 5m09.731 21/ 5m05.019 21/ 5m06.886 20/ 5m10.714 34
6 VALENT Viliam st. 19/ 5m02.138 20/ 5m09.561 21/ 5m13.137 20/ 5m02.683 20/ 5m07.288 21/ 5m14.302 20/ 5m05.435 32
7 KUNÁK Zdenko st. 19/ 5m04.758 21/ 5m13.650 20/ 5m02.996 21/ 5m14.449 20/ 5m12.416 20/ 5m08.322 20/ 5m05.174 30
- KABÁČOVÁ Lea 13/ 5m18.668 13/ 5m02.816 14/ 5m14.814 15/ 5m16.349 - - - 0
- MARUŠČÁK Patrik 03/ 1m30.477 21/ 5m06.123 21/ 5m04.627 21/ 5m08.224 0/ NO TIME 0/ NO TIME 0/ NO TIME 0

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.