Výsledková listina MSR
kategória EC 1/10 Spec 19T
Košice 16. 6. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Balint Pavlik 15/ 5m08.496 15/ 5m01.499 15/ 5m16.305 15/ 5m08.063 16/ 5m20.878 15/ 5m00.325 3/ 1m00.626
2. Vidra Miroslav 15/ 5m09.052 15/ 5m17.601 15/ 5m08.811 14/ 5m07.364 15/ 5m05.450 15/ 5m03.808 16/ 5m17.388
3. Beck Štefan 15/ 5m20.070 14/ 5m15.501 14/ 5m07.528 14/ 5m06.216 14/ 5m12.966 15/ 5m18.791 15/ 5m07.910
4. Dlhy Lubomir 14/ 5m18.831 14/ 5m16.344 14/ 5m12.354 13/ 5m01.843 14/ 5m10.519 15/ 5m18.101 15/ 5m13.794
5. Zapotocky Michal 3/ 1m15.969 13/ 5m14.378 13/ 5m04.427 13/ 5m04.434 13/ 5m20.585 13/ 5m03.229 14/ 5m11.623
6. Bednar Michal 13/ 5m03.982 14/ 5m20.878 14/ 5m17.963 14/ 5m17.715 13/ 5m05.274 14/ 5m08.871 14/ 5m12.292
7. Cirip Matej 13/ 5m07.286 13/ 5m10.048 13/ 5m16.907 13/ 5m11.964 13/ 5m15.293 13/ 5m08.096 13/ 5m16.990
8. Tauber Stefan 11/ 5m03.081 12/ 5m10.721 12/ 5m03.402 8/ 3m23.805 13/ 5m18.641 13/ 5m14.700 13/ 5m15.817
9. Nagy Peter 13/ 5m14.340 13/ 5m25.506 13/ 5m20.260 12/ 5m01.142 12/ 5m01.384 12/ 5m02.428 13/ 5m07.999
10. Simko Marcel 0/ 0 13/ 5m06.727 13/ 5m02.825 13/ 5m20.750 13/ 5m24.813 4/ 2m02.290 4/ 1m30.059
11. Kolesar Patrik 5/ 2m17.208 12/ 5m14.722 12/ 5m08.974 3/ 1m14.836 0/ 0 0/ 0 0/ 0Vysvetlivky:

Pretek prebehol za pekného slnečného počasia.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky na základe údajov z meracieho zariadenia AMB spracoval Tauber Štefan.