Výsledková listina MSR
kategória EC 1/10 Modified
Košice 16. 6. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Mihalik Martin 16/ 5m11.878 16/ 5m18.828 16/ 5m12.577 16/ 5m06.477 17/ 5m19.853 17/ 5m15.138 17/ 5m11.848
2. Kunák Zdenko ml. 16/ 5m06.526 16/ 5m07.752 16/ 5m09.701 16/ 5m14.453 16/ 5m04.756 17/ 5m11.988 17/ 5m13.078
3. Beck Branislav 8/ 2m43.642 15/ 5m00.545 16/ 5m19.836 15/ 5m11.848 16/ 5m18.439 16/ 5m12.580 16/ 5m14.051
4. Krivek Igor 15/ 5m10.239 14/ 5m02.356 15/ 5m03.678 15/ 5m04.425 15/ 5m06.506 15/ 5m00.960 16/ 5m09.962
5. Tauber Peter 14/ 5m03.759 15/ 5m10.081 14/ 5m15.586 14/ 5m05.042 15/ 5m07.374 15/ 5m00.008 16/ 5m20.129Vysvetlivky:

Pretek prebehol za pekného slnečného počasia.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky na základe údajov z meracieho zariadenia AMB spracoval Tauber Štefan.