Výsledková listina MSR
kategória M18 Modified
Košice 16. 6. 2007Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Kunák Zdenko st. 13/ 5m11.229 0/ 0 13/ 5m05.814 0/ 0 13/ 5m01.870 13/ 5m01.547 0/ 0
2. Valko Ján 12/ 5m01.442 3/ 1m17.715 13/ 5m13.742 13/ 5m24.567 13/ 5m10.627 13/ 5m18.726 13/ 5m12.802
3. Kacmarik Peter 11/ 5m09.226 11/ 5m08.951 11/ 5m06.833 11/ 5m05.885 12/ 5m23.274 12/ 5m14.129 12/ 5m18.652

Vysvetlivky:

Pretek prebehol za pekného slnečného počasia.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky na základe údajov z meracieho zariadenia AMB spracoval Tauber Štefan.