Výsledková listina Majstrovstiev Slovenska
kategória IC 1/8 Off Road
Banská Bystrica 9. 9. 2006Por. Meno  1. rozjazda   2. rozjazda   3. rozjazda   4. rozjazda  semifinále finále Body
1 LIPTÁK Igor 14/ 5m14.480 14/ 5m13.590 12/ 4m32.552 13/ 5m02.188 - 77/ 30m08.509 50
2 MIHALÍK Martin 13/ 5m01.360 13/ 5m02.505 14/ 5m11.340 14/ 5m16.041 - 77/ 30m18.322 46
3 LIPTÁK Tomáš 14/ 5m18.462 04/ 1m45.868 14/ 5m15.144 14/ 5m20.250 - 76/ 30m02.062 42
4 KUNÁK Zdenko 13/ 5m14.370 14/ 5m16.685 14/ 5m22.086 13/ 5m01.870 - 73/ 30m06.474 38
5 VIDRA Miroslav 13/ 5m14.505 12/ 5m06.699 14/ 5m22.104 12/ 5m13.911 46/ 20m06.540 73/ 30m24.123 34
6 ŽILINSKÝ Márk 14/ 5m19.741 13/ 5m17.195 14/ 5m24.137 14/ 5m22.824 48/ 20m02.793 68/ 29m20.887 32
7 BOÓR Tomáš 12/ 5m10.805 13/ 5m16.417 13/ 5m10.073 12/5m03.411 49/ 20m20.289 61/ 25m07.257 30
8 KRIVEK Igor 13/ 5m19.448 14/ 5m19.231 14/ 5m25.971 13/ 5m21.156 49/ 20m04.177 37/ 16m28.806 28
9 LEXMANN Róbert st. 12/ 5m03.437 13/ 5m29.612 13/ 5m23.129 13/ 5m13.036 46/ 20m19.355 - 26
10 BOÓR Matej 13/ 5m17.820 13/ 5m15.199 13/ 5m11.178 13/ 5m01.104 46/ 20m22.653 - 24
11 REISENAUER Vincent 03/ 1m22.017 03/ 1m30.542 0/ NO TIME 03/ 1m18.337 0/ NO TIME - 22

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil na trati v Banskej Bystrici pri cementárni za slnečného počasia.