Výsledková listina Majstrovstiev Slovenska
kategória IC 1/8 Off Road
Banská Bystrica 1. 7. 2006Por. Meno  1. rozjazda   2. rozjazda   3. rozjazda   4. rozjazda  semifinále finále Body
1 SLOBODA Anton 13/ 5m04.351 13/ 5m05.037 13/ 5m13.647 13/ 5m06.952 - 74/ 30m00.942 50
2 ŽILINSKÝ Márk 13/ 5m25.603 13/ 5m20.491 13/ 5m16.933 13/ 5m02.648 - 74/ 30m14.844 46
3 MIHALÍK Martin 13/ 5m04.270 14/ 5m18.140 13/ 5m10.698 14/ 5m17.979 - 73/ 30m02.246 42
4 BOÓR Matej 12/ 5m06.704 13/ 5m06.570 12/ 5m03.786 13/ 5m06.369 - 73/ 30m11.811 38
5 LEXMANN Róbert st. 13/ 5m22.331 13/ 5m17.039 13/ 5m24.801 0/ NO TIME 46/ 20m08.235 70/ 30m13.763 34
6 KIC Pavol 11/ 5m11.015 13/ 5m15.281 07/ 2m56.010 10/ 5m17.340 46/ 20m00.201 67/ 30m08.048 32
7 BOÓR Tomáš 0/ NO TIME 11/ 5m00.374 13/ 5m20.001 12/ 5m02.227 47/ 20m22.012 65/ 30m19.659 30
8 KABÁČ Andrej 12/ 5m19.515 12/ 5m05.482 13/ 5m18.077 13/ 5m15.118 46/ 20m09.859 39/ 16m29.527 28
9 KUNÁK Zdenko 12/ 5m17.401 12/ 5m05.473 11/ 5m14.290 13/ 5m20.179 46/ 20m13.145 - 26
10 REHORA Branislav 09/ 5m00.367 12/ 5m23.982 03/ 1m19.329 12/ 5m14.773 44/ 20m07.631 - 24
11 VIDRA Miroslav 12/ 5m18.650 13/ 5m19.539 12/ 5m16.813 11/ 5m23.490 42/ 20m00.479 - 22
12 KABÁČ Miloš 11/ 5m14.372 12/ 5m03.245 11/ 5m18.800 11/ 5m02.773 38/ 20m23.976 - 21
13 TÓTH Martin 04/ 2m11.194 0/ NO TIME 04/ 2m09.048 0/ NO TIME 0/ NO TIME - 20

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk
Pretek sa uskutočnil na trati v Banskej Bystrici pri cementárni za teplého a slnečného počasia.