Celkové poradie Slovenského pohára zima 2005
kategória M18 Stock


Por. Meno Body 15. 10. 12. 11. 03. 12. 07. 01. 04. 02. 04. 03. 02. 04.
1 LIPTÁK Igor 150 46 - 50 x 50 50 -
2 MARUŠČÁK Ján 142 42 50 32 x 38 38 50
3 MARUŠČÁK Patrik 138 34 46 42 x 46 46 46
4 MIHALÍK Martin 138 50 - 46 x 42 42 42
5 OROL Peter 114 - 42 28 x 34 34 38
6 BÁLINT Pavel ml. 108 32 38 38 x 28 - -
7 JEŽÍK MIlan 98 - 32 22 x 32 32 34
8 DUDÁK Luboš 94 26 28 34 x 30 30 -
9 ŽAŤKO Andrej 88 30 - 30 x - 28 -
10 HARTHAUSER Samuel 72 21 - 24 x 26 22 30
11 PANČÍK Tomáš 72 38 34 - x - - -
12 GARAJ Timo 54 24 30 - x - - -
13 HARTHAUSER Hubert 53 - - - x - 21 32
14 MATICSEK Juraj ml. 48 - - - x 24 24 -
15 VALENT Viliam 28 28 - - x - - -
16-17 KOVÁČIK Igor 26 - - 26 x - - -
16-17 SOBOTKA Dušan 26 - - - x - 26 -
18 VALKO Ján 22 22 - - x - - -

Vysvetlivky: pre zobrazenie detailov o preteku klikni na dátum
Výsledky spracoval Rado Baláž, E-mail:
rado@amk.sk