Výsledková listina
1. pretek MSR Buggy 1:8, 1:10
Košice 5. 5. 2007Kategória BUGGY 1:10E
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Bálint Pavol ml. 8/ 5m03.242 8/ 5m19.121 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 8/ 5m10.982 8/ 5m08.005 8/ 5m03.242
2. Orol Peter 8/ 5m08.949 8/ 5m04.644 8/ 5m02.373 0/ 0m00.000 8/ 5m20.181 8/ 5m14.138 8/ 5m02.373
3. Dudák Ľuboš 5/ 3m14.687 8/ 5m25.017 8/ 5m07.033 0/ 0m00.000 8/ 5m13.250 8/ 5m10.046 8/ 5m07.033
4. Tauber Peter 8/ 5m23.403 8/ 5m31.504 8/ 5m19.696 0/ 0m00.000 8/ 5m24.706 7/ 5m01.950 8/ 5m19.696
5. Tauber Štefan 2/ 5m08.469 8/ 5m40.234 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 8/ 5m35.411 7/ 5m01.534 8/ 5m35.411
6. Švihran Miloš 3/ 2m06.718 8/ 5m38.495 7/ 5m00.147 0/ 0m00.000 8/ 5m36.461 7/ 5m06.313 8/ 5m36.461
7. Zápotocký Michal 8/ 5m30.155 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 7/ 5m13.058 7/ 5m04.663 8/ 5m30.155


Kategória BUGGY 1:8IC
Por. Meno 1. rozjazda 2. rozjazda 3. rozjazda 4. rozjazda 1. finálová jazda 2. finálová jazda 3. finálová jazda
1. Kunák Zdenko 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 9/ 5m01.506 10/ 5m12.782 28/ 15m23.814 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000
2. Krivek Igor 10/ 5m20.336 10/ 5m26.961 10/ 5m35.048 10/ 5m21.523 28/ 15m27.887 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000
3. Melkovič Marek 0/ 0m00.000 9/ 5m04.065 8/ 4m38.948 9/ 5m00.702 25/ 15m27.969 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000
4. Krivek Marcel 8/ 5m18.020 8/ 5m14.204 7/ 5m05.337 9/ 5m14.063 23/ 14m56.088 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000
5. Kabač Andrej 7/ 5m33.585 8/ 5m05.094 8/ 5m06.012 9/ 5m03.487 21/ 13m15.345 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000
6. Kabač Miloš 8/ 5m14.596 9/ 5m20.954 9/ 5m34.277 8/ 5m02.775 15/ 11m40.798 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000
7. Bajus Tomáš 7/ 5m43.363 4/ 2m40.287 8/ 5m15.879 8/ 5m19.641 15/ 12m06.768 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000
8. Onderko Ján 3/ 4m06.377 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000 0/ 0m00.000

Vysvetlivky:

Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMBrc3.
Pred pretekom sa zišla JURI ktorá pozostácala zo zástupcov zúčastnených klubov a rozhodla,
že aj napriek drobnému vytrvalému dažďu sa súťaž uskutoční.
Kedže sa nám podarilo zakryť tribúnu jazdcov bolo možné v pohode plynule jazdiť.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky na základe údajov z meracieho zariadenia AMB spracoval Tauber Štefan.
Pretek sa uskutočnil pod záštitou primátora Košíc, Anička 5.5.2007.