Výsledková listina Slovenského pohára
kategória TCS modified
Banská Bystrica 19.2.2005
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1.LIPTÁK Tomáš28/ 5:00.23
n.k .10.32
28/ 5:09.34
n.k .10.14
29/ 5:08.43
n.k .10.14
08/ 1:25.39
n.k .10.35
30/ 5:09.45
n.k .10.11
29/ 5:09.60
n.k .10.34
29/ 5:00.05
n.k .10.01
100
2.LIPTÁK Igor28/ 5:06.87
n.k .10.50
28/ 5:05.08
n.k .10.44
29/ 5:08.02
n.k .10.23
29/ 5:11.15
n.k .10.09
30/ 5:10.73
n.k .10.25
29/ 5:09.26
n.k .10.34
29/ 5:02.23
n.k .10.17
98
3.HULINA Pavol27/ 5:10.51
n.k .10.61
28/ 5:10.63
n.k .10.49
28/ 5:07.68
n.k .10.53
27/ 5:02.87
n.k .10.47
27/ 4:56.54
n.k .10.67
28/ 5:06.29
n.k .10.53
29/ 5:10.23
n.k .10.46
96
4. SLOBODA Anton27/ 5:11.33
n.k .10.93
23/ 4:20.34
n.k .10.86
26/ 4:47.47
n.k .10.49
16/ 5:08.63
n.k .10.65
28/ 5:10.05
n.k .10.68
15/ 2:49.10
n.k .10.94
28/ 5:05.60
n.k .10.65
94
5. LEXMANN Róbert st.26/ 5:09.91
n.k .11.37
26/ 5:03.29
n.k .11.19
25/ 5:00.55
n.k .10.99
26/ 5:06.39
n.k .11.06
27/ 5:11.52
n.k .11.16
26/ 5:01.12
n.k .11.26
27/ 5:08.93
n.k .10.97
92
6.BECK Branislav24/ 5:00.99
n.k .11.63
26/ 5:06.07
n.k .11.25
25/ 5:06.71
n.k .11.02
26/ 5:05.43
n.k .11.01
26/ 5:06.41
n.k .10.56
26/ 5:04.54
n.k .11.21
26/ 5:00.81
n.k .10.97
90
7.MARUŠČÁK Patrik24/ 5:03.56
n.k .11.65
24/ 5:00.19
n.k .11.25
26/ 5:07.32
n.k .11.17
26/ 5:11.35
n.k .10.88
27/ 5:09.11
n.k .11.08
26/ 5:10.73
n.k .10.98
25/ 5:01.72
n.k .11.26
88
8.MIHALÍK Martin13/ 3:49.24
n.k .11.93
26/ 5:05.85
n.k .11.13
27/ 5:09.83
n.k .10.42
24/ 5:02.56
n.k .10.73
23/ 5:05.34
n.k .11.06
25/ 5:10.92
n.k .11.26
24/ 5:01.30
n.k .11.10
86
Finále B
9.DUDÁK Ľubomír25/ 5:09.53
n.k .11.37
25/ 5:03.23
n.k .11.03
24/ 5:07.88
n.k .11.24
06/ 1:18.78
n.k .11.32
26/ 5:01.41
n.k .11.08
25/ 5:04.05
n.k .11.43
27/ 5:06.42
n.k .11.09
76
10.MARUŠČÁK Ján23/ 5:05.94
n.k .12.12
24/ 5:03.96
n.k .11.55
24/ 5:09.59
n.k .11.58
22/ 5:07.10
n.k .11.85
26/ 5:06.19
n.k .11.18
26/ 5:08.74
n.k .11.50
27/ 5:11.80
n.k .11.23
74
11.BECK Štefan24/ 5:05.14
n.k .11.78
24/ 5:05.09
n.k .11.42
24/ 5:00.07
n.k .11.62
26/ 5:11.14
n.k .11.21
24/ 5:07.68
n.k .11.15
23/ 5:06.35
n.k .11.89
24/ 5:04.11
n.k .12.44
72
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.