Výsledková listina Slovenského pohára
kategória TCS modified
Banská Bystrica 15.1.2005
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1. LIPTÁK Tomáš 26/ 5:00.12
n.k .11.25
26/ 5:01.62
n.k .11.16
26/ 5:11.92
n.k .11.18
26/ 5:00.03
n.k .11.01
27/ 5:10.89
n.k .11.01
27/ 5:03.85
n.k .10.98
27/ 5:08.61
n.k .11.05
100
2. LIPTÁK Igor 26/ 5:02.12
n.k .11.33
26/ 5:10.63
n.k .11.37
26/ 5:03.19
n.k .11.34
26/ 5:01.06
n.k .11.22
10/ 1:47.70
n.k .11.22
27/ 5:03.55
n.k .11.29
27/ 5:08.92
n.k .11.12
98
3. HULINA Pavol 25/ 5:10.90
n.k .11.75
26/ 5:11.32
n.k .11.56
25/ 5:07.62
n.k .11.63
25/ 5:00.43
n.k .11.47
26/ 5:02.80
n.k .11.51
26/ 5:02.61
n.k .11.52
26/ 5:03.32
n.k .11.32
96
4. MIHALÍK Martin 24/ 5:04.21
n.k .11.93
24/ 5:04.48
n.k .11.99
24/ 5:08.64
n.k .11.80
24/ 5:05.09
n.k .11.84
26/ 5:10.38
n.k .11.87
26/ 5:08.74
n.k .11.80
26/ 5:07.55
n.k .11.70
94
5. SOBOTKA Dušan 24/ 5:06.62
n.k .12.25
24/ 5:05.60
n.k .11.84
23/ 5:01.56
n.k .12.01
24/ 5:06.93
n.k .12.19
25/ 5:07.77
n.k .12.07
25/ 5:07.28
n.k .11.75
24/ 5:01.14
n.k .12.00
92
6. BECK Branislav 22/ 5:04.32
n.k .12.97
24/ 5:12.48
n.k X
24/ 5:12.50
n.k .12.28
24/ 5:12.08
n.k .12.28
25/ 5:11.96
n.k .12.24
25/ 5:08.54
n.k .12.03
25/ 5:01.64
n.k .11.72
90
7. LEXMANN st. Róbert 23/ 5:07.55
n.k .12.71
24/ 5:11.11
n.k .12.16
23/ 5:02.90
n.k .12.05
24/ 5:09.76
n.k .12.42
25/ 5:09.96
n.k .12.06
25/ 5:11.85
n.k .12.10
23/ 5:04.71
n.k .12.14
88
8. MARUŠČÁK Patrik 22/ 5:00.70
n.k .12.54
23/ 5:07.12
n.k .12.39
23/ 5:01.22
n.k .12.34
23/ 5:07.72
n.k .12.15
24/ 5:01.48
n.k .12.19
24/ 5:04.97
n.k .12.45
15/ 3:10.48
n.k .12.65
86
Finále B
9. DUDÁK Ľubomír 17/ 5:01.01
n.k .13.20
23/ 5:08.78
n.k .12.47
23/ 5:09.32
n.k .12.18
23/ 5:02.94
n.k .12.21
24/ 5:06.22
n.k .12.47
25/ 5:10.74
n.k .12.28
25/ 5:07.61
n.k .11.96
76
10. BECK Štefan 15/ 4:19.65
n.k .13.90
-
n.k -
22/ 5:10.98
n.k .13.43
21/ 5:02.39
n.k .13.19
01/ 0:02.31
n.k -
23/ 5:07.91
n.k .12.82
24/ 5:12.67
n.k .12.84
74
11. MARUŠČÁK Ján 16/ 3:59.50
n.k .13.45
-
n.k -
21/ 5:03.86
n.k .13.19
22/ 5:03.58
n.k .13.04
22/ 5:02.21
n.k .13.11
-
n.k -
22/ 5:03.92
n.k .13.29
72
12. WOJTAROWICZ Lukasz 18/ 5:10.52
n.k .15.24
19/ 5:03.93
n.k .14.52
18/ 5:01.47
n.k .14.41
19/ 5:10.64
n.k .14.39
20/ 5:10.98
n.k .14.11
21/ 5:14.69
n.k .14.16
20/ 5:03.80
n.k .13.99
70
13. WOLAK Juliusz 19/ 5:12.55
n.k .14.16
20/ 5:08.23
n.k .13.86
21/ 5:05.00
n.k .13.24
16/ 4:38.83
n.k .13.41
21/ 5:01.20
n.k .13.31
20/ 4:51.97
n.k .13.28
17/ 5:09.37
n.k .13.59
68
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.