Výsledková listina Slovenského pohára
kategória Stock
Banská Bystrica 19.3.2005
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1.LIPTÁK Tomáš24/ 5:05.29
n.k .12.46
24/ 5:00.12
n.k .12.13
-
n.k -
25/ 5:11.44
n.k .12.19
25/ 5:02.27
n.k .12.26
25/ 5:06.04
n.k .12.12
-
n.k -
100
2.BUTÁŠ Ján23/ 5:01.66
n.k .12.71
24/ 5:01.13
n.k .12.37
24/ 5:05.45
n.k .12.44
17/ 3:43.14
n.k .12.46
25/ 5:06.84
n.k .12.35
24/ 5:02.92
n.k .12.45
24/ 5:07.48
n.k .12.59
98
3.ŠVIHRAN Miloš23/ 5:12.25
n.k .12.90
24/ 5:05.91
n.k .12.11
24/ 5:08.43
n.k .12.24
24/ 5:07.23
n.k .11.95
24/ 5:11.96
n.k .12.26
24/ 5:06.91
n.k .12.61
25/ 5:09.27
n.k .12.45
96
4.PANČÍK Tomáš23/ 5:00.14
n.k .12.52
24/ 5:04.01
n.k .12.38
24/ 5:06.62
n.k .12.43
24/ 5:10.76
n.k .12.42
24/ 5:03.14
n.k .12.64
24/ 5:07.88
n.k .12.66
24/ 5:02.26
n.k .12.61
94
5.HOTÁREK Ondřej20/ 5:00.77
n.k .12.79
23/ 5:06.04
n.k .12.70
23/ 5:02.49
n.k .12.70
23/ 5:01.95
n.k .12.44
24/ 5:00.64
n.k .12.34
24/ 5:11.91
n.k .12.47
24/ 5:04.91
n.k .12.53
92
6.MARUŠČÁK Patrik23/ 5:09.51
n.k .13.04
23/ 5:07.76
n.k .12.86
23/ 5:12.69
n.k .13.16
23/ 5:01.21
n.k .12.80
24/ 5:05.20
n.k .12.50
07/ 1:27.81
n.k .13.13
25/ 5:10.96
n.k .12.35
90
7.VALENT Viliam st.22/ 5:09.60
n.k .13.06
23/ 5:02.33
n.k .12.66
23/ 5:03.16
n.k .12.72
23/ 5:02.39
n.k .12.43
24/ 5:06.05
n.k .12.78
24/ 5:12.56
n.k .12.86
23/ 5:01.77
n.k .12.77
88
8.TAUBER Peter23/ 5:05.43
n.k .12.79
24/ 5:07.53
n.k .12.21
24/ 5:10.59
n.k .12.50
24/ 5:05.59
n.k .12.21
23/ 5:01.65
n.k .12.77
23/ 5:17.41
n.k .12.62
24/ 5:08.33
n.k .12.49
86
Finále B
9.RAJDUS Pavlík22/ 5:06.73
n.k .13.09
23/ 5:05.98
n.k .12.80
23/ 5:02.57
n.k .12.69
23/ 5:07.54
n.k .13.00
24/ 5:04.75
n.k .12.84
24/ 5:04.13
n.k .12.67
23/ 5:02.20
n.k .13.12
76
10.CÍGER Andrej23/ 5:09.52
n.k .13.09
22/ 5:05.40
n.k .13.48
23/ 5:09.64
n.k .12.93
22/ 5:00.74
n.k .12.91
24/ 5:09.42
n.k .12.85
24/ 5:07.23
n.k .12.92
23/ 5:02.00
n.k .13.15
74
11.GARAJ Timotej22/ 5:10.78
n.k .13.52
22/ 5:01.76
n.k .12.99
23/ 5:10.05
n.k .13.04
23/ 5:10.29
n.k .12.82
23/ 5:00.93
n.k .13.05
24/ 5:12.20
n.k .13.12
23/ 5:07.60
n.k .13.12
72
12.VALENT Tomáš22/ 5:05.32
n.k .13.21
04/ 0:53.91
n.k .13.02
23/ 5:13.47
n.k .13.18
23/ 5:10.81
n.k .13.13
23/ 5:01.31
n.k .12.54
23/ 5:03.73
n.k .13.13
23/ 5:04.93
n.k .12.93
70
13.HATÁR Marek22/ 5:08.28
n.k .13.18
23/ 5:13.36
n.k .12.68
23/ 5:13.75
n.k .12.76
22/ 5:01.56
n.k .12.81
23/ 5:06.75
n.k .12.77
23/ 5:00.58
n.k .13.07
23/ 5:06.38
n.k .13.06
68
14.BECK Štefan22/ 5:10.73
n.k .13.47
22/ 5:02.55
n.k .13.11
-
n.k -
23/ 5:08.55
n.k .13.07
22/ 5:03.49
n.k .13.47
23/ 5:06.16
n.k .13.27
22/ 5:05.45
n.k .13.63
66
15.MÁTÉ Albert21/ 5:06.05
n.k .13.59
22/ 5:12.21
n.k .12.91
23/ 5:09.99
n.k .13.10
21/ 5:02.66
n.k .12.96
22/ 5:03.19
n.k .12.95
23/ 5:08.10
n.k .12.94
23/ 5:09.13
n.k .13.09
64
16.ZÁPOTOCKÝ Michal22/ 5:06.76
n.k .13.79
22/ 5:03.12
n.k .13.68
22/ 5:01.26
n.k .13.33
20/ 4:34.97
n.k .13.53
10/ 2:07.33
n.k .13.50
22/ 5:02.28
n.k .13.63
22/ 5:12.56
n.k .13.76
62
Finále C
17.MARUŠČÁK Ján21/ 5:02.79
n.k .13.60
22/ 5:10.27
n.k .13.39
21/ 5:00.03
n.k .13.53
22/ 5:03.90
n.k .13.34
22/ 5:06.92
n.k .13.33
24/ 5:13.47
n.k .12.89
24/ 5:11.78
n.k .12.94
52
18.DĚDEČEK Peter21/ 5:10.87
n.k .13.66
21/ 5:01.25
n.k .13.21
21/ 5:12.25
n.k .13.40
22/ 5:04.08
n.k .13.21
23/ 5:05.79
n.k .13.30
22/ 5:06.61
n.k .13.44
23/ 5:10.45
n.k .13.40
50
19.HOLIŠ Daniel19/ 5:00.78
n.k .13.74
21/ 5:09.86
n.k .13.66
22/ 5:12.11
n.k .13.37
21/ 5:09.00
n.k .13.29
21/ 5:02.76
n.k .13.21
23/ 5:12.98
n.k .13.11
22/ 5:05.29
n.k .13.38
48
20.HARDÍK Jozef13/ 5:08.43
n.k .13.38
21/ 5:12.65
n.k .13.28
21/ 5:10.60
n.k .13.40
20/ 5:08.00
n.k .13.58
21/ 5:05.23
n.k .13.30
22/ 5:02.97
n.k .12.86
23/ 5:12.85
n.k .13.30
46
21.TAUBER Štefan21/ 5:01.69
n.k .13.55
22/ 5:02.60
n.k .13.04
21/ 5:11.14
n.k .14.00
22/ 5:07.75
n.k .13.08
22/ 5:10.55
n.k .13.43
22/ 5:06.17
n.k .13.33
22/ 5:09.77
n.k .13.54
44
22.BUTÁŠ Peter21/ 5:02.81
n.k .13.85
21/ 5:02.06
n.k .13.48
22/ 5:08.03
n.k .13.38
21/ 5:02.36
n.k .13.43
22/ 5:05.16
n.k .13.58
22/ 5:10.91
n.k .13.56
22/ 5:14.01
n.k .13.51
42
23.SÚLOVEC Andrej20/ 5:00.13
n.k .13.93
18/ 5:12.37
n.k .13.63
22/ 5:10.94
n.k .12.96
21/ 5:03.37
n.k .13.51
21/ 5:01.36
n.k .13.65
22/ 5:12.20
n.k .13.73
-
n.k -
40
24.VALENT Vilko ml.16/ 5:16.73
n.k .16.52
10/ 3:14.57
n.k .16.07
17/ 5:00.31
n.k .16.05
17/ 5:03.33
n.k .15.72
16/ 5:04.87
n.k .16.83
18/ 5:16.29
n.k .15.68
17/ 5:06.81
n.k .14.54
38
Finále D
25.MÁTÉ Alfréd15/ 5:10.12
n.k .18.04
14/ 5:10.45
n.k .17.43
16/ 5:13.51
n.k .16.57
16/ 5:15.08
n.k .17.71
-
n.k -
-
n.k -
-
n.k -
28
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.