Výsledková listina Slovenského pohára
kategória Stock
Banská Bystrica 15.1.2005
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1. LIPTÁK Tomáš 23/ 5:05.62
n.k .13.01
24/ 5:10.07
n.k .12.54
-
n.k
- -
n.k -
25/ 5:10.58
n.k .12.54
25/ 5:12.46
n.k .12.56
25/ 5:06.10
n.k .12.31
100
2. LIPTÁK Igor 23/ 5:08.84
n.k .13.02
23/ 5:04.66
n.k .12.89
23/ 5:00.16
n.k .12.70
-
n.k -
-
n.k -
25/ 5:12.19
n.k .12.57
25/ 5:12.18
n.k .12.51
98
3. BUTÁŠ Ján 22/ 5:02.27
n.k .13.28
23/ 5:08.23
n.k .12.99
23/ 5:06.96
n.k .12.90
23/ 5:08.43
n.k .12.89
24/ 5:06.33
n.k .12.92
09/ 1:45.41
n.k .12.67
24/ 5:02.70
n.k .12.54
96
4. TAUBER Peter 21/ 5:02.85
n.k .13.39
22/ 5:03.87
n.k .12.83
22/ 5:05.91
n.k .13.28
23/ 5:05.61
n.k .12.80
23/ 5:01.24
n.k .12.91
24/ 5:10.77
n.k .13.04
24/ 5:09.65
n.k .12.82
94
5. HOTÁREK Ondřej 22/ 5:07.44
n.k .13.18
22/ 5:03.57
n.k .12.83
23/ 5:10.13
n.k .13.03
22/ 5:07.44
n.k .13.04
24/ 5:08.73
n.k .12.81
23/ 5:03.85
n.k .12.88
23/ 5:00.02
n.k .12.96
92
6. VALENT st. Viliam 22/ 5:09.51
n.k .13.54
22/ 5:03.48
n.k .13.00
23/ 5:14.21
n.k .13.14
23/ 5:07.87
n.k .13.00
24/ 5:12.57
n.k .12.90
23/ 5:02.64
n.k .12.99
24/ 5:11.23
n.k .12.86
90
7. ŠVIHRAN Miloš 22/ 5:12.45
n.k .13.49
22/ 5:05.99
n.k .13.08
22/ 5:04.01
n.k .13.38
23/ 5:10.40
n.k .13.00
23/ 5:03.13
n.k .12.93
24/ 5:11.73
n.k .12.83
23/ 5:00.95
n.k .12.87
88
8. PANČÍK Tomáš 22/ 5:04.21
n.k .13.39
23/ 5:10.65
n.k .13.20
23/ 5:07.67
n.k .13.09
22/ 5:00.76
n.k .13.20
24/ 5:09.27
n.k .13.11
23/ 5:04.99
n.k .13.00
23/ 5:02.40
n.k .12.92
86
Finále B
9. MARUŠČÁK Patrik 21/ 5:11.39
n.k .13.89
21/ 5:01.00
n.k .13.79
21/ 5:11.14
n.k .13.68
21/ 5:07.70
n.k .13.82
23/ 5:05.13
n.k .13.49
23/ 5:07.70
n.k .13.59
23/ 5:20.38
n.k .13.36
76
10. GARAJ Timo 20/ 5:00.49
n.k .14.15
21/ 5:06.45
n.k .13.94
21/ 5:02.93
n.k .13.89
22/ 5:14.74
n.k .13.68
23/ 5:08.47
n.k .13.53
22/ 5:02.67
n.k .13.80
23/ 5:08.48
n.k .13.43
74
11. HATÁR Marek 20/ 5:00.59
n.k .13.73
21/ 5:05.39
n.k .13.71
21/ 5:04.37
n.k .13.39
21/ 5:05.76
n.k .13.41
22/ 5:01.77
n.k .13.36
22/ 5:01.55
n.k .13.55
22/ 5:00.44
n.k .13.53
72
12. CÍGER Andrej 21/ 5:10.25
n.k .14.17
21/ 5:01.47
n.k .13.89
22/ 5:11.38
n.k .13.56
21/ 5:00.56
n.k .13.82
22/ 5:01.39
n.k .13.64
22/ 5:02.17
n.k .13.59
-
n.k -
70
13. MARUŠČÁK Ján 19/ 5:11.57
n.k .15.02
20/ 5:11.01
n.k .14.68
21/ 5:05.04
n.k .13.83
21/ 5:02.75
n.k .13.91
22/ 5:14.00
n.k .13.91
22/ 5:06.65
n.k .13.98
23/ 5:14.06
n.k .13.71
68
14. BECK Branislav 20/ 5:02.18
n.k .14.42
20/ 5:04.53
n.k .14.49
20/ 5:10.72
n.k .13.92
21/ 5:09.29
n.k .13.80
21/ 5:02.15
n.k .13.80
22/ 5:04.33
n.k .14.01
22/ 5:08.88
n.k .14.14
66
15. ZÁPOTOCKÝ Michal 21/ 5:09.16
n.k .13.73
21/ 5:05.36
n.k .13.81
09/ 2:12.25
n.k .13.87
20/ 5:05.75
n.k .13.50
15/ 3:56.88
n.k .13.90
20/ 5:13.88
n.k .13.98
23/ 5:14.29
n.k .13.47
64
16. DĚDEČEK Peter 20/ 5:03.20
n.k .14.30
20/ 5:12.81
n.k .14.48
15/ 5:06.39
n.k .15.49
21/ 5:08.88
n.k .13.77
21/ 5:04.74
n.k .14.39
21/ 5:06.04
n.k .14.15
22/ 5:10.98
n.k .14.06
62
Finále C
17. BOÓR Tomáš 19/ 5:07.69
n.k .15.00
21/ 5:15.16
n.k .14.38
21/ 5:15.33
n.k .14.39
21/ 5:11.89
n.k .14.07
22/ 5:11.60
n.k .14.18
22/ 5:14.55
n.k .13.88
21/ 5:03.48
n.k .14.11
52
18. BOÓR Matej 19/ 5:01.01
n.k .14.42
20/ 5:11.29
n.k .14.21
20/ 5:09.51
n.k .13.86
19/ 5:02.59
n.k .13.92
22/ 5:12.98
n.k .13.80
21/ 5:00.41
n.k .13.95
23/ 5:09.59
n.k .13.46
50
19. BEDLEK Lukáš 18/ 5:03.74
n.k .15.52
19/ 5:01.28
n.k .14.66
19/ 5:01.45
n.k .14.76
20/ 5:14.03
n.k X
21/ 5:03.27
n.k .14.19
21/ 5:03.35
n.k .14.27
21/ 5:00.23
n.k .14.03
48
20. HARDÍK Jozef 19/ 5:08.31
n.k .14.35
20/ 5:06.14
n.k .14.20
21/ 5:08.22
n.k .14.04
20/ 5:06.03
n.k .14.15
21/ 5:00.09
n.k .13.92
8/ 1:55.38
n.k .13.83
18/ 4:19.38
n.k .14.05
46
21. HANZEL Pavol 17/ 5:14.28
n.k .15.49
18/ 5:06.72
n.k .15.07
20/ 5:10.23
n.k .14.34
18/ 5:10.79
n.k .14.64
20/ 5:02.36
n.k .14.00
21/ 5:13.27
n.k .14.14
20/ 5:05.16
n.k .13.89
44
22. BUTÁŠ Peter 20/ 5:09.90
n.k .14.56
20/ 5:07.12
n.k .14.78
21/ 5:06.15
n.k .14.08
16/ 4:32.05
n.k .14.15
15/ 5:07.32
n.k .14.38
21/ 5:05.76
n.k .14.28
18/ 5:09.20
n.k .14.00
42
23. WOLAK Juliusz 10/ 3:10.61
n.k .13.33
17/ 5:00.27
n.k .15.61
18/ 5:02.41
n.k .14.63
18/ 5:14.27
n.k .15.21
20/ 5:14.73
n.k .14.40
19/ 5:08.48
n.k .14.78
17/ 5:04.70
n.k .14.28
40
24. SÚLOVEC Andrej 17/ 5:06.76
n.k .15.62
18/ 5:01.21
n.k .14.52
20/ 5:10.16
n.k .14.29
19/ 5:02.54
n.k .14.59
02/ 0:15.68
n.k .13.41
-
n.k -
-
n.k -
38
Finále D
25. LEXMANN ml. Róbert 11/ 3:42.21
n.k .16.82
17/ 5:01.17
n.k .15.48
18/ 5:12.87
n.k .15.55
17/ 5:00.97
n.k .15.50
20/ 5:06.44
n.k .12.26
20/ 5:13.66
n.k .15.08
19/ 5:08.14
n.k .14.68
28
26. WOJTAROWICZ Lukasz 03/ 1:08.73
n.k .16.86
17/ 5:13.98
n.k .16.61
18/ 5:18.70
n.k .15.16
14/ 4:14.83
n.k .15.88
20/ 5:12.19
n.k .15.51
19/ 5:00.91
n.k .15.15
20/ 5:09.81
n.k .15.31
26
27. TKÁČIK Ján 17/ 5:15.21
n.k .14.48
18/ 5:09.91
n.k .16.27
19/ 5:20.73
n.k .15.36
17/ 5:02.72
n.k .15.71
17/ 5:12.08
n.k .17.16
19/ 5:03.22
n.k .13.56
20/ 5:15.11
n.k .15.24
24
28. LECZKESI Peter 12/ 3:49.77
n.k .16.46
18/ 5:10.27
n.k .15.18
11/ 4:35.37
n.k .14.90
19/ 5:07.29
n.k .14.77
19/ 4:59.49
n.k .14.81
18/ 5:01.79
n.k .14.79
19/ 5:07.25
n.k .14.83
22
29. JANČÍK Michal 11/ 5:02.60
n.k .22.95
16/ 5:21.44
n.k .15.88
17/ 5:04.65
n.k .14.41
16/ 5:03.05
n.k .12.68
18/ 5:11.05
n.k .15.53
18/ 5:09.89
n.k .12.84
17/ 5:07.96
n.k .15.72
20
30. HOLIŠ Dan 11/ 5:22.19
n.k .20.35
15/ 5:11.43
n.k .16.58
09/ 3:53.33
n.k .21.39
15/ 5:01.38
n.k .16.27
14/ 5:12.95
n.k .20.05
19/ 5:21.97
n.k X
16/ 5:10.18
n.k .16.42
18
31. VALENT ml. Vilko 03/ 1:02.68
n.k .19.60
10/ 5:08.60
n.k .19.33
15/ 5:07.29
n.k .16.83
14/ 5:05.80
n.k .17.90
17/ 5:21.09
n.k .17.06
17/ 5:02.20
n.k .16.46
16/ 4:58.05
n.k .15.69
16
32. JANČÍK Daniel 14/ 5:18.85
n.k .19.73
16/ 5:22.53
n.k .16.90
16/ 5:14.74
n.k .15.24
17/ 5:12.82
n.k .12.22
03/ 1:12.46
n.k .21.09
12/ 5:21.40
n.k .16.55
15/ 5:04.16
n.k .17.80
14
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.