Výsledková listina Slovenského pohára
kategória M18
Banská Bystrica 8.1.2005
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1 LIPTÁK Igor 15/ 5:06.12
n.k .19.92
16/ 5:17.34
n.k .19.44
16/ 5:17.08
n.k .19.40
16/ 5:20.30
n.k .19.49
17/ 5:17.41
n.k .19.28
16/ 5:01.20
n.k .19.42
16/ 5:00.55
n.k .19.43
100
2 KRAUS Vladimír 15/ 5:09.80
n.k .19.75
15/ 5:05.30
n.k .19.99
15/ 5:08.81
n.k .19.82
15/ 5:04.63
n.k .19.95
16/ 5:03.70
n.k .19.66
14/ 5:06.48
n.k .20.08
16/ 5:06.86
n.k .19.40
98
3 LIPTÁK Tomáš 14/ 5:00.67
n.k .20.42
15/ 5:07.62
n.k .19.66
15/ 5:08.80
n.k .19.61
15/ 5:01.92
n.k .19.73
16/ 5:08.94
n.k .19.55
16/ 5:15.54
n.k .20.07
16/ 5:18.80
n.k .19.82
96
4 BÁLINT ml. Pavol 13/ 5:17.06
n.k .20.88
15/ 5:17.62
n.k .20.56
12/ 5:19.53
n.k .21.13
15/ 5:16.96
n.k .20.58
15/ 5:01.66
n.k .20.31
15/ 5:00.32
n.k .20.52
16/ 5:13.26
n.k .20.28
94
5 DVOŘÁČEK Dušan 15/ 5:12.19
n.k .20.07
15/ 5:13.80
n.k .20.43
15/ 5:17.13
n.k .20.42
15/ 5:12.46
n.k .20.07
16/ 5:12.15
n.k .20.08
15/ 5:03.22
n.k .19.98
16/ 5:13.87
n.k .20.01
92
6 MARUŠČÁK Patrik 13/ 5:01.38
n.k .21.83
13/ 5:06.44
n.k .21.18
14/ 5:05.58
n.k .20.54
15/ 5:12.21
n.k .20.23
16/ 5:18.30
n.k .20.48
15/ 5:03.78
n.k .20.20
15/ 5:08.52
n.k .20.42
90
7 PANČÍK Tomáš 14/ 5:01.22
n.k .20.91
15/ 5:20.00
n.k .20.69
14/ 5:13.51
n.k .20.37
14/ 5:04.21
n.k .20.57
14/ 5:16.49
n.k .21.87
14/ 5:28.85
n.k .21.51
15/ 5:08.52
n.k .20.51
88
8 MIHALÍK Martin 15/ 5:21.93
n.k .20.68
15/ 5:16.78
n.k .20.76
15/ 5:19.14
n.k .20.53
14/ 5:14.35
n.k .20.87
14/ 5:17.13
n.k .21.67
11/ 5:02.34
n.k .23.98
15/ 5:12.97
n.k .20.90
86
Finále B
9 SLOBODA Anton 14/ 5:17.49
n.k .21.30
14/ 5:05.34
n.k .21.23
14/ 5:03.90
n.k .20.49
15/ 5:19.69
n.k .20.38
16/ 5:20.04
n.k .20.45
16/ 5:13.11
n.k .20.28
16/ 5:19.85
n.k .20.13
76
10 MARUŠČÁK Ján 14/ 5:19.19
n.k .17.22
14/ 5:18.15
n.k .21.32
14/ 5:00.89
n.k .21.15
14/ 5:01.02
n.k .20.68
15/ 5:14.98
n.k .21.06
16/ 5:19.77
n.k .20.47
15/ 5:08.99
n.k .20.68
74
11 TAUBER Peter 14/ 5:15.09
n.k .21.64
14/ 5:10.50
n.k .21.81
14/ 5:06.58
n.k .21.02
14/ 5:09.41
n.k .21.45
14/ 5:03.77
n.k .21.75
15/ 5:08.35
n.k .21.11
15/ 5:00.90
n.k .20.48
72
12 DUDÁK Ľubomír 13/ 5:16.47
n.k .23.53
13/ 5:18.40
n.k .23.28
14/ 5:14.33
n.k .21.66
14/ 5:04.83
n.k .21.00
15/ 5:09.18
n.k .21.40
15/ 5:04.77
n.k .20.75
14/ 5:06.80
n.k .21.18
70
13 VALENT Viliam 14/ 5:16.60
n.k .21.63
13/ 5:14.28
n.k .22.37
14/ 5:09.64
n.k .21.04
14/ 5:04.07
n.k .20.79
15/ 5:15.85
n.k .21.06
15/ 5:02.24
n.k .20.61
15/ 5:13.52
n.k .21.15
68
14 OROL Peter 14/ 5:13.76
n.k .21.18
14/ 5:18.37
n.k .21.31
14/ 5:18.05
n.k .21.83
14/ 5:11.98
n.k .21.26
15/ 5:06.05
n.k .20.99
15/ 5:10.02
n.k .21.31
14/ 5:08.55
n.k .21.40
66
15 VIDRA Miroslav 13/ 5:00.67
n.k .21.53
13/ 5:14.13
n.k .22.13
13/ 5:10.19
n.k .22.68
13/ 5:17.25
n.k .23.29
14/ 5:16.74
n.k .22.56
13/ 5:10.37
n.k .14.60
15/ 5:02.02
n.k .20.22
64
16 BÁLINT st. Pavol 13/ 5:11.36
n.k .21.86
14/ 5:20.69
n.k .21.55
14/ 5:16.81
n.k .21.80
-
n.k -
13/ 5:05.19
n.k .22.14
13/ 5:07.76
n.k .23.09
15/ 5:17.76
n.k .08.41
62
Finále C
17 GARAJ Timo 10/ 5:00.82
n.k .26.07
12/ 5:03.42
n.k .23.91
13/ 5:06.06
n.k .22.76
14/ 5:21.12
n.k .22.14
15/ 5:16.43
n.k .21.88
15/ 5:10.51
n.k .21.50
15/ 5:15.64
n.k .15.83
52
18 ŽAŤKO Andrej 13/ 5:20.38
n.k .24.05
13/ 5:01.26
n.k .20.42
14/ 5:18.51
n.k .21.51
13/ 5:06.95
n.k .21.24
15/ 5:17.13
n.k .21.60
15/ 5:11.16
n.k .21.03
15/ 5:15.17
n.k .21.30
50
19 BALÁŽ Rado 12/ 5:06.81
n.k .24.63
13/ 5:18.38
n.k .23.81
13/ 5:16.13
n.k .22.80
13/ 5:07.66
n.k .22.49
13/ 5:07.81
n.k .23.68
14/ 5:20.98
n.k .23.27
14/ 5:08.41
n.k .22.15
48
20 KOVÁČIK Igor 11/ 5:25.43
n.k .26.91
11/ 5:12.24
n.k .26.82
10/ 5:03.43
n.k .25.32
11/ 5:28.99
n.k .25.91
11/ 5:05.98
n.k .26.43
11/ 5:11.88
n.k .27.35
11/ 5:06.48
n.k .27.77
46
21 JEŽÍK Milan 12/ 5:13.52
n.k .22.94
03/ 1:47.77
n.k .21.83
13/ 5:07.53
n.k .21.65
13/ 5:06.33
n.k .21.92
15/ 5:21.47
n.k .21.60
06/ 3:08.11
n.k .24.24
-
n.k -
44
22 VELKÝ Peťko 10/ 5:22.93
n.k .29.72
10/ 5:28.11
n.k .30.24
10/ 5:11.40
n.k .28.27
10/ 5:29.27
n.k .28.99
11/ 5:19.04
n.k .28.82
11/ 5:15.70
n.k .26.89
07/ 5:18.98
n.k .29.32
42
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Miroslav Vidra
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.