Výsledková listina Slovenského pohára
kategória M18
Banská Bystrica 5.3.2005
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1.LIPTÁK Igor18/ 5:16.02
n.k .17.02
18/ 5:13.70
n.k .16.87
18/ 5:08.97
n.k .16.86
-
n.k -
19/ 5:11.82
n.k .16.70
19/ 5:12.29
n.k .16.70
19/ 5:13.10
n.k .16.80
100
2.KRAUS Vladimír17/ 5:10.47
n.k .17.53
17/ 5:11.49
n.k .17.37
17/ 5:05.07
n.k .17.54
17/ 5:06.56
n.k .17.20
18/ 5:11.00
n.k .17.27
18/ 5:11.61
n.k .17.04
18/ 5:04.18
n.k .17.27
98
3.RAJDUS Michal17/ 5:15.84
n.k .18.27
17/ 5:09.24
n.k .17.86
17/ 5:10.28
n.k .17.84
17/ 5:01.91
n.k .17.32
18/ 5:13.43
n.k .17.75
19/ 5:15.55
n.k .17.07
18/ 5:12.75
n.k .17.37
96
4.PANČÍK Tomáš16/ 5:02.93
n.k .18.11
17/ 5:18.75
n.k .17.86
17/ 5:08.08
n.k .17.36
17/ 5:11.49
n.k .17.39
18/ 5:16.48
n.k .17.40
18/ 5:06.85
n.k .17.17
18/ 5:05.10
n.k .17.20
94
5.MIHALÍK Martin16/ 5:00.50
n.k .18.19
17/ 5:16.41
n.k .18.06
17/ 5:08.16
n.k .17.25
15/ 5:18.03
n.k .17.35
8/ 5:18.42
n.k .17.52
18/ 5:14.24
n.k .17.49
17/ 5:12.41
n.k .17.98
92
6.VALENT Viliam16/ 5:18.34
n.k .19.17
15/ 5:06.68
n.k .18.11
17/ 5:17.57
n.k .18.15
17/ 5:14.24
n.k .17.86
16/ 5:00.43
n.k .17.70
18/ 5:15.27
n.k .17.54
18/ 5:09.25
n.k .17.31
90
7.OROL Peter13/ 5:20.17
n.k .20.13
16/ 5:03.74
n.k .18.13
17/ 5:18.34
n.k .18.11
16/ 5:00.16
n.k .18.47
18/ 5:18.55
n.k .17.63
17/ 5:03.63
n.k .18.24
17/ 5:18.80
n.k .18.40
88
8.BÁLINT Pavol ml.15/ 5:21.07
n.k .20.69
16/ 5:16.89
n.k .17.76
17/ 5:12.62
n.k .17.84
17/ 5:18.57
n.k .18.32
16/ 5:01.75
n.k .18.11
04/ 1:16.89
n.k .17.98
17/ 5:12.65
n.k .18.25
86
Finále B
9.RAJDUS Tomáš15/ 5:02.29
n.k .18.51
16/ 5:12.82
n.k .18.62
17/ 5:18.48
n.k .18.09
17/ 5:17.88
n.k .18.05
01/ 0:00.88
n.k -
17/ 5:01.61
n.k .17.56
18/ 5:07.77
n.k .17.43
76
10.JEŽÍK Milan16/ 5:12.24
n.k .18.39
15/ 5:18.14
n.k .19.21
16/ 5:04.92
n.k .17.83
16/ 5:04.27
n.k .18.36
17/ 5:03.88
n.k -
17/ 5:05.21
n.k .17.95
17/ 5:01.72
n.k .17.68
74
11.MARUŠČÁK Ján16/ 5:18.61
n.k .19.25
16/ 5:17.20
n.k .18.75
16/ 5:02.37
n.k .18.25
16/ 5:06.51
n.k .18.50
17/ 5:11.18
n.k .18.60
15/ 4:51.78
n.k .18.80
17/ 5:09.43
n.k .18.46
72
12.MARUŠČÁK Patrik14/ 5:07.51
n.k .21.17
16/ 5:09.89
n.k .18.75
16/ 5:12.28
n.k .18.13
15/ 5:11.45
n.k .17.53
17/ 5:13.67
n.k .18.30
17/ 5:14.14
n.k .18.25
17/ 5:10.25
n.k .18.09
70
13.BÁLINT Pavol st.15/ 5:04.31
n.k .19.18
16/ 5:10.57
n.k .18.45
16/ 5:04.92
n.k .18.11
16/ 5:05.19
n.k .18.00
17/ 5:17.44
n.k .18.38
17/ 5:10.06
n.k .18.26
17/ 5:12.43
n.k .18.31
68
14.ŽAŤKO Andrej14/ 5:02.07
n.k .20.56
16/ 5:19.85
n.k .18.86
16/ 5:12.97
n.k .19.03
16/ 5:00.42
n.k .18.35
16/ 5:00.91
n.k .18.77
16/ 5:00.75
n.k .18.60
16/ 5:03.45
n.k .18.52
66
15.VIDRA Miroslav15/ 5:06.17
n.k .19.77
16/ 5:19.57
n.k .19.24
16/ 5:14.08
n.k .18.56
16/ 5:14.00
n.k .18.98
16/ 5:04.16
n.k .18.99
16/ 5:18.86
n.k .19.68
16/ 5:01.02
n.k .19.11
64
16.DUDÁK Ľubomír14/ 5:04.41
n.k .20.56
15/ 5:09.64
n.k .18.88
15/ 5:09.31
n.k .19.20
15/ 5:07.57
n.k .19.33
16/ 5:06.58
n.k .18.89
17/ 5:16.66
n.k .18.73
16/ 5:07.41
n.k .18.55
62
Finále C
17.GARAJ Timotej13/ 5:23.24
n.k .22.00
15/ 5:00.60
n.k .19.40
16/ 5:17.32
n.k .19.21
15/ 5:17.76
n.k .20.43
16/ 5:08.67
n.k .19.89
16/ 5:21.66
n.k .20.36
15/ 5:09.65
n.k .19.94
52
18.VELKÝ Peťko10/ 5:32.52
n.k .29.61
08/ 5:08.31
n.k .18.13
-
n.k -
13/ 5:17.82
n.k .21.80
15/ 5:13.55
n.k .20.43
15/ 5:11.22
n.k .20.67
15/ 5:09.77
n.k .19.66
50
18.KOVÁČIK Igor12/ 5:07.04
n.k .23.36
12/ 5:30.54
n.k .22.73
13/ 5:10.41
n.k .21.30
13/ 5:18.34
n.k .22.75
14/ 5:10.16
n.k .21.72
14/ 5:17.96
n.k .22.23
13/ 5:00.73
n.k .22.39
48
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Miroslav Vidra
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.