Výsledková listina Slovenského pohára
kategória M18
Banská Bystrica 5.2.2005
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1.LIPTÁK Igor17/ 5:17.96
n.k .18.19
17/ 5:18.00
n.k .18.09
17/ 5:15.03
n.k .17.98
17/ 5:13.64
n.k .17.73
18/ 5:10.70
n.k .17.57
18/ 5:17.89
n.k .17.47
17/ 5:03.32
n.k .17.86
100
2.LIPTÁK Tomáš16/ 5:09.71
n.k .18.88
03/ 0:58.04
n.k .18.32
16/ 5:01.07
n.k .18.02
17/ 5:17.40
n.k .18.01
18/ 5:18.43
n.k .17.88
17/ 5:02.23
n.k .17.52
17/ 5:03.24
n.k .17.91
98
3.KRAUS Vladimír16/ 5:14.32
n.k .18.70
16/ 5:11.00
n.k .18.60
16/ 5:13.52
n.k .18.62
16/ 5:06.47
n.k .18.46
17/ 5:06.97
n.k .18.42
17/ 5:02.63
n.k .18.30
17/ 5:03.80
n.k .18.40
96
4.MARUŠČÁK Patrik14/ 5:08.01
n.k .21.12
15/ 5:01.39
n.k .19.16
16/ 5:13.02
n.k .18.93
15/ 5:08.09
n.k .18.36
16/ 5:18.70
n.k .19.65
17/ 5:11.48
n.k .18.45
17/ 5:10.91
n.k .18.59
94
5.BÁLINT ml. Pavol15/ 5:04.46
n.k .19.55
15/ 5:04.12
n.k .19.42
16/ 5:19.15
n.k .18.88
16/ 5:03.52
n.k .18.66
17/ 5:09.08
n.k .18.38
16/ 5:03.06
n.k .18.50
17/ 5:13.30
n.k .18.29
92
6.MARUŠČÁK Ján15/ 5:08.88
n.k .19.82
15/ 5:02.31
n.k .19.13
16/ 5:13.27
n.k .19.03
15/ 5:05.93
n.k .18.84
16/ 5:10.25
n.k .19.43
16/ 5:02.16
n.k .19.06
16/ 5:19.05
n.k .19.61
90
7.OROL Peter15/ 5:08.97
n.k .19.79
15/ 5:04.29
n.k .19.61
15/ 5:06.11
n.k .19.60
16/ 5:19.58
n.k .19.28
16/ 5:16.62
n.k .19.71
16/ 5:19.66
n.k .19.62
16/ 5:09.66
n.k .19.48
88
8.MIHALÍK Martin16/ 5:13.46
n.k .19.12
16/ 5:07.66
n.k .18.64
16/ 5:11.71
n.k .18.36
16/ 5:07.21
n.k .18.28
16/ 5:00.60
n.k .18.80
15/ 5:20.10
n.k .19.30
14/ 5:21.44
n.k .21.74
86
Finále B
9.ŽAŤKO Andrej15/ 5:05.56
n.k .19.51
15/ 5:06.31
n.k .19.43
15/ 5:03.19
n.k .19.46
15/ 5:02.04
n.k .19.11
16/ 5:02.55
n.k .19.52
16/ 5:04.95
n.k .19.14
16/ 5:00.27
n.k .19.35
76
10.JEŽÍK Milan14/ 5:02.14
n.k .20.47
12/ 5:07.08
n.k .20.08
16/ 5:17.98
n.k .19.09
15/ 5:02.53
n.k .19.41
16/ 5:03.63
n.k .19.29
16/ 5:00.97
n.k .19.39
16/ 5:12.96
n.k .19.10
74
11.DUDÁK Ľubomír12/ 5:00.51
n.k .21.14
14/ 5:10.89
n.k .20.75
15/ 5:12.96
n.k .20.14
15/ 5:10.00
n.k .19.12
16/ 5:12.62
n.k .18.94
16/ 5:10.69
n.k .19.46
16/ 5:00.66
n.k .19.02
72
12.BÁLINT Pavol st.13/ 5:15.52
n.k .21.20
15/ 5:07.40
n.k .19.51
15/ 5:07.31
n.k .19.11
15/ 5:13.42
n.k .19.08
15/ 5:00.98
n.k .19.51
16/ 5:02.66
n.k .19.12
16/ 5:13.89
n.k .19.54
70
13.VALENT Viliam13/ 5:04.01
n.k .20.92
-
n.k -
16/ 5:21.05
n.k .19.05
16/ 5:20.03
n.k .19.51
16/ 5:16.93
n.k .19.72
16/ 5:07.01
n.k .19.37
16/ 5:14.47
n.k .19.51
68
14.VIDRA Miroslav14/ 5:03.00
n.k .20.58
15/ 5:15.32
n.k .20.28
15/ 5:18.07
n.k .20.14
15/ 5:09.22
n.k .19.73
16/ 5:19.10
n.k .20.12
15/ 5:06.02
n.k .21.13
15/ 5:09.16
n.k .20.91
66
15.PANČÍK Tomáš14/ 5:12.11
n.k .21.08
15/ 5:11.44
n.k .19.95
14/ 5:00.09
n.k .20.63
15/ 5:19.04
n.k .20.45
15/ 5:02.02
n.k .20.14
16/ 5:19.35
n.k .20.47
15/ 5:05.64
n.k .20.71
64
16.GARAJ Timotej10/ 5:04.60
n.k .25.35
12/ 5:22.82
n.k .23.45
15/ 5:19.57
n.k .20.24
15/ 5:13.22
n.k .19.37
14/ 5:16.46
n.k .20.65
14/ 5:06.15
n.k .19.80
14/ 5:05.60
n.k .21.42
62
Finále C
17.KOVÁČIK Igor13/ 5:18.62
n.k .23.10
04/ 1:45.42
n.k .23.74
13/ 5:19.38
n.k .22.50
13/ 5:18.26
n.k .22.85
14/ 5:13.86
n.k .23.15
14/ 5:16.35
n.k .22.70
14/ 5:23.28
n.k .23.49
52
18.VELKÝ Peťko11/ 5:25.13
n.k .28.22
11/ 5:18.38
n.k .27.68
03/ 1:31.82
n.k .27.65
09/ 3:56.84
n.k .25.54
14/ 5:23.29
n.k .23.31
14/ 5:16.80
n.k .23.07
12/ 5:15.69
n.k .25.92
50
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Miroslav Vidra
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.