Výsledková listina Slovenského pohára
kategória M18/ 18 minút
Banská Bystrica 5.3.2005


Por.Meno Počet kôl
18 minútovka
1.LIPTÁK Igor64/ 18:06.82
n.k .16.45
2.KRAUS Vladimír61/ 18:08.20
n.k .17.34
3.RAJDUS Tomáš61/ 18:13.82
n.k .17.15
4.VALENT Viliam59/ 18:07.65
n.k .17.61
5.PANČÍK Tomáš59/ 18:18.27
n.k .17.61
6.MIHALÍK Martin58/ 18:10.10
n.k .17.47
7.MARUŠČÁK Patrik57/ 18:15.98
n.k .18.07
8.JEŽÍK Milan55/ 18:00.49
n.k .17.74
9.MARUŠČÁK Ján55/ 18:07.65
n.k .18.76
10.DUDÁK Ľubomír55/ 18:20.40
n.k .18.98
11.ŽAŤKO Andrej54/ 18:15.85
n.k .18.71
12.VIDRA Miroslav53/ 18:01.13
n.k .19.30
13.GARAJ Timo50/ 18:00.38
n.k .19.47
14.KOVÁČIK Igor43/ 18:08.73
n.k .22.08
15.VELKÝ Peťko40/ 18:05.18
n.k .21.67
16.RAJDUS Michal23/ 07:29.10
n.k .17.10

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Miroslav Vidra
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.