Výsledková listina Slovenského pohára
kategória M18/ 18 minút
Banská Bystrica 5.2.2005


Por.Meno Počet kôl
18 minútovka
1.LIPTÁK Igor49/ 15:04.04
n.k .18.05
2.LIPTÁK Tomáš48/ 15:04.34
n.k .17.57
3.MARUŠČÁK Patrik46/ 15:14.11
n.k .19.35
4.MIHALÍK Martin44/ 00:00.00
n.k .00.00
5.JEŽÍK Milan44/ 15:16.14
n.k .20.18
6.ŽAŤKO Andrej43/ 15:08.16
n.k .19.43
7.MARUŠČÁK Ján43/ 15:23.95
n.k .19.69
8.DUDÁK Ľubomír42/ 15:26.10
n.k .19.47
9.GARAJ Timo39/ 15:25.60
n.k .20.52
10.KOVÁČIK Igor35/ 15:22.98
n.k .23.84
11.VELKÝ Peťko33/ 15:07.02
n.k .23.72

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Miroslav Vidra
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.