Výsledková listina Slovenského pohára
Open
Banská Bystrica 27.11.2004
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1 HULINA Pavol 26/ 5:10.17
n.k .10.96
26/ 5:00.41
n.k .11.12
23/ 4:23.34
n.k .10.91
27/ 5:09.49
n.k .10.84
27/ 5:09.89
n.k .11.10
27/ 5:06.53
n.k .10.81
27/ 5:01.66
n.k .10.95
100
2 POVINEC Jozef 26/ 5:04.96
n.k .11.20
26/ 5:02.60
n.k .11.16
26/ 5:10.87
n.k .11.38
26/ 5:03.71
n.k .10.93
25/ 5:11.98
n.k .10.53
27/ 5:01.23
n.k .10.80
27/ 5:03.43
n.k .11.01
98
3 SOBOTKA Dušan 25/ 5:06.29
n.k .11.31
26/ 5:12.60
n.k .11.23
25/ 5:03.39
n.k .11.15
25/ 5:05.45
n.k .11.15
27/ 5:11.06
n.k .11.19
27/ 5:02.72
n.k .10.88
25/ 5:00.85
n.k .10.93
96
4 MIHALÍK Martin 23/ 5:01.86
n.k .11.24
25/ 5:08.60
n.k .11.35
26/ 5:19.33
n.k .11.21
26/ 5:11.02
n.k .11.33
26/ 5:01.60
n.k .11.15
27/ 5:05.23
n.k .11.22
27/ 5:09.23
n.k .11.16
94
5 LEXMANN st. Róbert 26/ 5:08.88
n.k .11.23
25/ 5:05.88
n.k .11.11
8/ 1:32.72
n.k .09.14
26/ 5:03.60
n.k .11.10
24/ 5:02.96
n.k .10.73
26/ 5:04.01
n.k .10.96
27/ 5:03.93
n.k .11.10
92
6 BECK Branislav 25/ 5:11.27
n.k .11.90
-
n.k -
25/ 5:02.00
n.k .11.39
25/ 5:07.11
n.k .11.70
26/ 5:06.88
n.k .11.40
27/ 5:09.54
n.k .11.28
26/ 5:06.70
n.k .11.50
90
7 MARUŠČÁK Patrik 24/ 5:00.68
n.k .11.75
25/ 5:10.10
n.k .11.84
23/ 5:00.76
n.k .11.48
24/ 5:01.65
n.k .11.75
26/ 5:03.41
n.k .11.31
26/ 5:05.91
n.k .11.33
18/ 5:09.46
n.k .09.16
88
8 SLOBODA Anton 25/ 5:10.83
n.k .11.11
26/ 5:03.30
n.k .10.94
26/ 5:00.92
n.k .10.72
25/ 5:03.88
n.k .10.91
-
n.k -
-
n.k -
-
n.k -
86
Finále B
9 DUDÁK Ľubomír 6/ 1:18.54
n.k .11.78
12/ 2:52.74
n.k .12.19
25/ 5:06.33
n.k .11.74
24/ 5:02.17
n.k .11.33
26/ 5:04.63
n.k .11.13
26/ 5:05.11
n.k .11.43
26/ 5:09.51
n.k .11.64
76
10 MARUŠČÁK Ján 24/ 5:10.23
n.k .12.16
24/ 5:05.34
n.k .12.00
25/ 5:12.29
n.k .11.91
25/ 5:11.76
n.k .11.99
25/ 5:01.60
n.k .11.88
26/ 5:05.11
n.k .11.67
25/ 5:05.98
n.k .11.89
74
11 BECK Štefan / 0:26.72
n.k . -
22/ 5:06.31
n.k .12.25
23/ 5:08.04
n.k .11.95
23/ 5:00.95
n.k .11.86
1/ 0:02.09
n.k . -
25/ 5:06.96
n.k .11.83
25/ 5:04.88
n.k .11.83
72
12 ŠTEPNIČKA Peter 23/ 5:06.92
n.k .12.19
22/ 5:01.05
n.k .12.37
22/ 5:11.08
n.k .12.21
23/ 5:06.86
n.k .12.00
23/ 5:00.51
n.k .12.22
24/ 5:10.63
n.k .12.04
24/ 5:02.66
n.k .11.92
70
13 CÍGER Andrej 20/ 5:12.58
n.k .12.42
24/ 5:04.40
n.k .11.62
24/ 5:06.06
n.k .11.55
25/ 5:10.77
n.k .11.66
16/ 3:03.88
n.k .11.52
25/ 5:12.12
n.k .12.00
-
n.k . -
68
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.