Výsledková listina Slovenského pohára
TCS
Banská Bystrica 18.12.2004
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1. LIPTÁK Igor 25/ 5:06.39
n.k .11.97
26/ 5:11.24
n.k .11.56
4/ 0:49.49
n.k .11.60
25/ 5:05.17
n.k .11.39
27/ 5:03.90
n.k .11.11
27/ 5:04.98
n.k .11.14
28/ 5:11.54
n.k .10.95
100
2. LIPTÁK Tomáš 25/ 5:04.92
n.k .11.71
25/ 5:02.37
n.k .11.48
12/ 2:23.57
n.k .11.47
-
n.k -
27/ 5:03.83
n.k .11.12
27/ 5:06.02
n.k .11.13
26/ 5:00.73
n.k .11.04
98
3. RAJDUS Michal 25/ 5:13.53
n.k .11.74
25/ 5:01.19
n.k .11.65
26/ 5:06.41
n.k .11.42
26/ 5:09.32
n.k .11.40
27/ 5:09.33
n.k .11.26
17/ 3:35.15
n.k .08.43
28/ 5:11.03
n.k .11.26
96
4. SLOBODA Anton 24/ 5:06.22
n.k .11.95
24/ 5:04.92
n.k .11.80
24/ 5:06.98
n.k .11.95
25/ 5:08.50
n.k .11.65
26/ 5:11.97
n.k .11.79
25/ 5:00.94
n.k .11.68
25/ 5:08.06
n.k .11.58
94
5. RAJDUS Tomáš 20/ 5:05.76
n.k .12.37
24/ 5:06.92
n.k .11.76
23/ 5:03.77
n.k .11.73
25/ 5:07.17
n.k .11.70
25/ 5:07.73
n.k .11.79
20/ 5:03.41
n.k .11.64
26/ 5:12.00
n.k .11.64
92
6. RAJDUS Pavel 24/ 5:04.65
n.k .12.05
25/ 5:10.34
n.k .11.75
26/ 5:11.02
n.k .11.61
25/ 5:04.18
n.k .11.64
26/ 5:09.20
n.k .11.69
15/ 2:51.23
n.k .11.70
24/ 5:05.12
n.k .12.29
90
7. MARUŠČÁK Patrik 21/ 5:02.67
n.k .13.10
23/ 5:08.41
n.k .12.60
22/ 5:08.24
n.k .13.26
23/ 5:06.51
n.k .12.64
23/ 5:10.98
n.k .12.57
22/ 5:06.68
n.k .12.87
23/ 5:09.79
n.k .12.75
88
8. DUDÁK Ľubomír 23/ 5:10.40
n.k .12.49
23/ 5:02.23
n.k .12.49
23/ 5:07.66
n.k .12.61
23/ 5:07.51
n.k .12.62
23/ 5:02.12
n.k .12.24
19/ 4:12.05
n.k .12.23
24/ 5:07.42
n.k .12.05
86
Finále B
9. MIHALÍK Martin 23/ 5:02.37
n.k .12.29
23/ 5:12.40
n.k .12.30
21/ 5:27.20
n.k .12.61
23/ 5:06.56
n.k .12.61
25/ 5:07.71
n.k .12.33
24/ 5:01.60
n.k .12.12
22/ 5:06.70
n.k .12.38
76
10. MARUŠČÁK Ján 20/ 5:01.56
n.k .13.79
22/ 5:08.07
n.k .13.26
22/ 5:21.86
n.k .13.48
22/ 5:02.15
n.k .13.11
23/ 5:01.44
n.k .13.11
24/ 5:11.41
n.k .13.12
24/ 5:12.63
n.k .12.87
74
11. SOBOTKA Dušan 23/ 5:10.32
n.k .12.35
23/ 5:03.28
n.k .12.39
22/ 5:12.49
n.k .12.12
23/ 5:11.02
n.k .12.31
18/ 3:44.86
n.k .12.13
20/ 5:03.66
n.k .12.15
24/ 5:05.37
n.k .12.06
72
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.