Výsledková listina Slovenského pohára
kategória TCS modified
Banská Bystrica 6.11.2004
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda 1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1.LIPTÁK Tomáš 30/ 5:09.21
n.k .09.83
29/ 5:01.93
n.k .09.65
31/ 5:09.10
n.k .09.58
30/ 5:00.53
n.k .09.40
  32/ 5:05.70
n.k .09.44
32/ 5:03.61
n.k .09.37
31/ 5:01.24
n.k .09.53
100
2.LIPTÁK Igor 30/ 5:09.17
n.k .09.98
26/ 5:09.54
n.k .09.85
30/ 5:02.37
n.k .09.76
30/ 5:02.45
n.k .09.61
  31/ 5:03.34
n.k .09.50
32/ 5:04.57
n.k .09.16
32/ 5:06.58
n.k .09.53
98
3.RAJDUS Pavel 28/ 5:00.30
n.k .10.10
27/ 5:00.24
n.k .10.17
29/ 5:08.06
n.k .10.03
29/ 5:04.51
n.k .10.00
  31/ 5:06.83
n.k .09.78
31/ 5:00.88
n.k .09.54
32/ 5:08.37
n.k .09.53
96
4.POVINEC Jozef 28/ 5:08.95
n.k .10.20
29/ 5:06.94
n.k .10.16
28/ 5:04.52
n.k .09.92
16/ 2:52.13
n.k .10.09
  28/ 5:06.30
n.k .10.31
29/ 5:00.48
n.k .09.92
29/ 5:03.55
n.k .09.98
94
5.RAJDUS Michal 30/ 5:08.16
n.k .10.00
30/ 5:08.65
n.k .09.84
30/ 5:04.43
n.k .09.67
29/ 5:03.41
n.k .09.70
  18/ 2:55.35
n.k .09.55
32/ 5:04.78
n.k .09.36
27/ 4:20.52
n.k .09.50
92
6.RAJDUS Tomáš 28/ 5:04.51
n.k .10.45
28/ 5:07.14
n.k .10.31
29/ 5:07.17
n.k .10.10
29/ 5:03.28
n.k .10.04
  30/ 5:05.41
n.k .10.06
28/ 5:02.89
n.k .10.04
5/ 0:45.03
n.k .10.30
90
7.PEŠKA Milan 26/ 5:02.89
n.k .10.58
28/ 5:10.67
n.k .10.13
28/ 5:02.56
n.k .10.08
28/ 5:07.66
n.k .10.36
  22/ 5:00.98
n.k .10.69
28/ 5:07.43
n.k .09.97
29/ 5:10.13
n.k .10.00
88
8.HULINA Pavol 7/ 5:02.27
n.k .10.00
28/ 5:02.81
n.k .10.07
28/ 5:01.70
n.k .10.04
29/ 5:08.71
n.k .09.94
  10/ 2:13.81
n.k .09.97
16/ 2:42.68
n.k .10.00
0/0:00.00
n.k .0.00
86
Finále B
9.BECK Branislav 28/ 5:09.94
n.k .10.63
0/0:00.00
n.k .0,00
27/ 5:04.32
n.k .10.52
28/ 5:03.98
n.k .10.26
  11/ 5:01.12
n.k .10.59
29/ 5:04.73
n.k .10.35
28/ 5:00.08
n.k .10.37
76
10.LEXMAN Róbert 27/ 5:06.88
n.k .10.52
27/ 5:08.36
n.k .10.31
25/ 5:05.78
n.k .10.65
26/ 5:02.25
n.k .10.54
  28/ 5:10.91
n.k .10.65
28/ 5:06.71
n.k .10.56
28/ 5:04.11
n.k .10.47
74
11.SOBOTKA Dušan 27/ 5:05.55
n.k .10.73
27/ 5:02.29
n.k .10.32
27/ 5:06.96
n.k .10.42
27/ 5:00.78
n.k .10.46
  29/ 5:08.15
n.k .10.29
27/ 5:01.23
n.k .10.21
27/ 5:07.07
n.k .10.25
72
12.MIHALÍK Martin 25/ 5:11.84
n.k .11.15
26/ 5:09.83
n.k .11.06
25/ 5:00.04
n.k .10.63
26/ 5:00.26
n.k .10.94
  28/ 5:03.60
n.k .10.49
27/ 5:03.68
n.k .10.48
22/ 5:12.37
n.k .10.56
70
13.MARUŠČÁK Ján 25/ 5:07.71
n.k .11.02
25/ 5:07.29
n.k .11.35
25/ 5:03.67
n.k .11.21
26/ 5:08.17
n.k .11.03
  27/ 5:00.65
n.k .10.73
27/ 5:09.23
n.k .10.63
27/ 5:02.95
n.k .10.76
68
14.DOLANSKÝ Miroslav 25/ 5:09.33
n.k .11.23
25/ 5:02.84
n.k .11.19
26/ 5:05.63
n.k .10.82
25/ 5:02.27
n.k .11.00
  26/ 5:01.60
n.k .10.89
27/ 5:04.17
n.k .10.84
26/ 5:09.78
n.k .10.67
66
15.ŠTEPNIČKA Peter 23/ 5:05.17
n.k .11.64
23/ 5:03.49
n.k .11.63
23/ 5:01.48
n.k .11.57
24/ 5:06.13
n.k .11.28
  25/ 5:01.20
n.k .11.19
25/ 5:05.24
n.k .11.19
26/ 5:09.39
n.k .11.35
64
16.BECK Štefan 24/ 5:04.02
n.k .11.02
23/ 5:01.37
n.k .11.50
25/ 5:12.40
n.k .11.27
25/ 5:00.41
n.k .11.08
  22/ 4:30.70
n.k .10.66
26/ 5:09.75
n.k .10.87
24/ 5:04.75
n.k .10.99
62
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.