Výsledková listina Slovenského pohára
Stock
Banská Bystrica 27.11.2004
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1 ŠVIHRAN Miloš 24/ 5:07.23
n.k .12.38
25/ 5:10.39
n.k .11.99
24/ 5:03.18
n.k .11.65
25/ 5:06.95
n.k .11.83
26/ 5:12.73
n.k .12.03
26/ 5:07.26
n.k .11.78
25/ 5:02.65
n.k .11.40
100
2 TAUBER Peter 24/ 5:03.63
n.k .12.11
24/ 5:10.61
n.k .12.19
23/ 5:05.53
n.k .12.12
25/ 5:07.74
n.k .11.88
25/ 5:00.26
n.k .12.09
25/ 5:01.06
n.k .11.88
25/ 5:02.14
n.k .11.68
98
3 LEXMANN st. Róbert 24/ 5:08.72
n.k .12.44
24/ 5:10.44
n.k .12.19
24/ 5:04.11
n.k .12.17
25/ 5:11.49
n.k .12.19
25/ 5:04.88
n.k .12.19
25/ 5:00.82
n.k .11.98
24/ 5:00.72
n.k .12.13
96
4 VALENT Viliam 24/ 5:11.51
n.k .12.37
24/ 5:07.60
n.k .12.43
24/ 5:00.96
n.k .12.29
25/ 5:08.77
n.k .11.72
25/ 5:05.98
n.k .12.19
25/ 5:01.50
n.k .12.00
25/ 5:07.06
n.k .12.11
94
5 BUTÁŠ Ján 02/ 0:26.28
n.k .13.12
23/ 5:09.03
n.k .12.44
24/ 5:05.13
n.k .12.26
25/ 5:10.85
n.k .11.82
24/ 5:01.00
n.k .12.16
25/ 5:04.51
n.k .12.00
25/ 5:08.30
n.k .11.93
92
6 MARUŠČÁK Patrik 15/ 5:04.02
n.k .12.56
23/ 5:00.96
n.k .12.40
24/ 5:07.14
n.k .12.30
24/ 5:05.99
n.k .12.10
25/ 5:07.89
n.k .12.02
25/ 5:07.16
n.k .11.70
24/ 5:04.98
n.k .12.33
90
7 CÍGER Andrej 23/ 5:03.03
n.k .12.46
24/ 5:10.84
n.k .12.49
23/ 5:02.25
n.k .12.54
24/ 5:08.61
n.k .12.49
25/ 5:11.53
n.k .12.28
25/ 5:11.48
n.k .12.28
24/ 5:01.02
n.k .12.32
88
8 PANČÍK Tomáš 24/ 5:10.72
n.k .12.50
24/ 5:11.24
n.k .12.46
24/ 5:06.37
n.k .12.36
24/ 5:03.87
n.k .12.23
24/ 5:03.96
n.k .12.58
24/ 5:06.22
n.k .12.41
-
n.k -
86
Finále B
9 VALENT Tomáš 19/ 5:07.81
n.k .12.79
23/ 5:04.94
n.k .12.82
23/ 5:01.70
n.k .12.73
24/ 5:11.59
n.k .12.38
24/ 5:02.40
n.k .12.55
24/ 5:05.10
n.k .12.50
25/ 5:10.21
n.k .12.42
76
10 MARUŠČÁK Ján 21/ 5:00.69
n.k .13.26
22/ 5:01.23
n.k .12.76
23/ 5:04.35
n.k .12.46
23/ 5:02.86
n.k .12.36
24/ 5:08.90
n.k .12.70
24/ 5:01.39
n.k .12.20
24/ 5:07.95
n.k .12.25
74
11 BOÓR Matej 22/ 5:05.13
n.k .12.86
22/ 5:05.01
n.k .12.95
23/ 5:07.87
n.k .12.86
23/ 5:06.12
n.k .12.72
24/ 5:11.98
n.k .12.75
24/ 5:03.24
n.k .12.44
24/ 5:08.01
n.k .12.50
72
12 GARAJ Timo 21/ 5:09.06
n.k .13.47
22/ 5:03.96
n.k .12.77
22/ 5:02.44
n.k .12.86
23/ 5:10.57
n.k .12.64
23/ 5:09.48
n.k .12.86
22/ 5:00.98
n.k .12.59
24/ 5:07.16
n.k .12.49
70
13 TAUBER Stefan 22/ 5:01.53
n.k .13.03
23/ 5:11.61
n.k .12.73
22/ 5:02.73
n.k .12.79
21/ 5:04.35
n.k .13.22
23/ 5:10.00
n.k .12.93
21/ 5:06.38
n.k .12.65
23/ 5:10.80
n.k .12.33
68
14 BOÓR Tomáš 22/ 5:11.78
n.k .13.41
21/ 5:10.27
n.k .13.36
22/ 5:08.79
n.k .13.23
21/ 5:09.17
n.k .13.45
22/ 5:04.98
n.k .13.17
22/ 5:15.40
n.k .12.68
22/ 5:07.03
n.k .13.12
66
15 BUTÁŠ Peter 19/ 5:01.67
n.k .14.13
22/ 5:15.71
n.k .13.48
07/ 1:58.59
n.k .14.20
-
n.k -
22/ 5:12.98
n.k .13.34
22/ 5:07.30
n.k .13.39
22/ 5:07.57
n.k .13.27
64
16 ZÁPOTOCKÝ Michal 21/ 5:03.26
n.k .13.04
08/ 2:04.93
n.k .13.91
04/ 1:19.52
n.k .13.66
-
n.k -
-
n.k -
-
n.k -
-
n.k -
62
Finále C
17 LEXMANN ml. Róbert 19/ 5:12.64
n.k .15.10
19/ 5:13.96
n.k .14.69
19/ 5:07.75
n.k .14.83
19/ 5:03.28
n.k .09.02
21/ 5:11.58
n.k .13.41
20/ 5:01.84
n.k .13.88
21/ 5:09.35
n.k .14.09
52
18 VALENT Vilko 16/ 5:07.78
n.k .15.79
15/ 5:04.75
n.k .16.31
7/ 2:18.24
n.k .16.66
16/ 5:03.39
n.k .15.21
20/ 5:03.87
n.k .15.00
19/ 5:04.13
n.k .14.42
19/ 5:16.44
n.k .15.27
50
19 SÚLOVEC Andrej 17/ 5:06.05
n.k .15.86
17/ 5:13.59
n.k .15.88
18/ 5:11.88
n.k .16.41
17/ 5:02.04
n.k .16.04
19/ 5:01.04
n.k .14.91
19/ 5:10.42
n.k .15.60
18/ 5:16.90
n.k .15.48
48
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.