Výsledková listina Slovenského pohára
Stock
Banská Bystrica 18.12.2004
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1. LIPTÁK Igor 23/ 5:10.01
n.k .13.16
23/ 5:06.55
n.k .13.00
23/ 5:07.31
n.k .13.02
-
n.k -
24/ 5:09.08
n.k .13.02
24/ 5:04.69
n.k .12.75
-
n.k -
100
2. BUTÁŠ Ján 22/ 5:11.13
n.k .13.45
22/ 5:07.17
n.k .13.36
22/ 5:06.41
n.k .13.38
22/ 5:00.03
n.k .13.08
23/ 5:04.12
n.k .13.01
24/ 5:12.15
n.k .13.14
24/ 5:12.37
n.k .13.01
98
3. TAUBER Peter 21/ 5:06.41
n.k .13.84
22/ 5:01.46
n.k .13.28
23/ 5:12.61
n.k .13.30
22/ 5:00.75
n.k .13.36
23/ 5:05.79
n.k .13.10
23/ 5:02.21
n.k .13.12
23/ 5:06.85
n.k .13.35
96
4. ŠVIHRAN Miloš 21/ 5:02.93
n.k .13.70
21/ 5:01.01
n.k .13.57
22/ 5:03.74
n.k .13.38
23/ 5:11.51
n.k .13.11
23/ 5:00.30
n.k .13.00
23/ 5:09.13
n.k .12.90
23/ 5:11.91
n.k .13.05
94
5. PANČÍK Tomáš 21/ 5:05.55
n.k .13.98
22/ 5:10.22
n.k .13.54
22/ 5:10.35
n.k .13.66
22/ 5:03.54
n.k .13.28
23/ 5:08.35
n.k .13.25
23/ 5:04.41
n.k .13.23
23/ 5:00.38
n.k .13.20
92
6. HOTÁREK Ondrej 21/ 5:00.82
n.k .13.71
21/ 5:05.45
n.k .13.56
21/ 5:09.18
n.k .13.97
21/ 5:01.20
n.k .13.48
22/ 5:12.74
n.k .13.50
23/ 5:09.94
n.k .12.98
23/ 5:15.07
n.k .13.46
90
7. CÍGER Andrej 21/ 5:14.61
n.k .14.54
21/ 5:05.19
n.k .14.13
21/ 5:03.09
n.k .13.88
22/ 5:09.44
n.k .13.69
23/ 5:08.81
n.k .13.34
22/ 5:00.20
n.k .13.38
22/ 5:13.91
n.k .13.65
88
8. LEXMANN st. Róbert 22/ 5:12.22
n.k .13.61
22/ 5:13.26
n.k .13.38
22/ 5:14.37
n.k .13.64
22/ 5:07.12
n.k .13.53
22/ 5:01.91
n.k .13.28
22/ 5:04.23
n.k .13.51
22/ 5:05.54
n.k .13.18
86
Finále B
9. MARUŠČÁK Patrik 16/ 5:11.73
n.k .14.29
21/ 5:09.32
n.k .13.90
21/ 5:04.80
n.k .13.62
21/ 5:01.04
n.k .13.39
22/ 5:01.06
n.k .13.66
23/ 5:10.64
n.k .13.54
22/ 5:08.48
n.k .13.63
76
10. MARUŠČÁK Ján 20/ 5:02.74
n.k .14.54
21/ 5:14.85
n.k .14.24
21/ 5:09.13
n.k .13.98
22/ 5:09.00
n.k .13.55
22/ 5:04.55
n.k .13.90
23/ 5:13.00
n.k .13.59
23/ 5:10.75
n.k .13.64
74
11. GARAJ Timo 21/ 5:12.95
n.k .14.41
21/ 5:11.47
n.k .14.21
21/ 5:05.55
n.k .14.03
21/ 5:00.06
n.k .13.65
22/ 5:10.76
n.k .14.00
22/ 5:01.05
n.k .13.48
22/ 5:07.54
n.k .13.79
72
12. BOÓR Matej 20/ 5:02.67
n.k .14.65
20/ 5:07.53
n.k .14.25
21/ 5:13.90
n.k .14.01
21/ 5:08.32
n.k .13.83
22/ 5:13.12
n.k .13.95
22/ 5:07.78
n.k .13.75
22/ 5:11.93
n.k .13.88
70
13. HATÁR Marek 14/ 5:02.24
n.k .13.10
20/ 5:04.60
n.k .14.37
21/ 5:12.28
n.k .13.88
20/ 5:06.49
n.k .13.99
21/ 5:04.85
n.k .14.09
21/ 5:04.33
n.k .13.69
21/ 5:00.56
n.k .13.75
68
14. HARDÍK Jozef 20/ 5:10.34
n.k .14.49
20/ 5:02.68
n.k .14.27
20/ 5:15.19
n.k .14.51
20/ 5:12.09
n.k .14.15
20/ 5:14.52
n.k .14.41
21/ 5:04.10
n.k .14.31
20/ 5:01.28
n.k .13.97
66
15. ZÁPOTOCKÝ Michal 21/ 5:12.18
n.k .14.16
21/ 5:04.38
n.k .13.71
20/ 5:03.77
n.k .13.82
21/ 5:11.91
n.k .13.89
21/ 5:00.37
n.k .13.90
2/ 0:23.13
n.k .22.60
16/ 5:01.20
n.k .15.20
64
16. TAUBER Štefan 19/ 5:02.12
n.k .15.26
19/ 5:03.21
n.k .14.92
20/ 5:23.09
n.k .14.39
20/ 5:14.10
n.k .14.21
21/ 5:08.37
n.k .14.20
18/ 4:30.31
n.k .14.42
08/ 1:58.84
n.k .14.64
62
Finále C
17. BOÓR Tomáš 02/ 0:38.46
n.k .17.87
20/ 5:11.51
n.k .14.19
18/ 5:08.61
n.k .14.27
20/ 5:06.57
n.k .14.24
21/ 5:04.81
n.k .14.64
22/ 5:09.01
n.k .13.73
21/ 5:12.13
n.k .14.32
52
18. BUTÁŠ Peter 18/ 5:00.91
n.k .15.46
19/ 5:14.62
n.k .15.05
19/ 5:04.49
n.k .15.00
20/ 5:15.27
n.k .14.96
21/ 5:10.74
n.k .14.73
21/ 5:17.37
n.k .14.65
20/ 5:03.33
n.k .14.54
50
19. BECK Štefan -
n.k -
-
n.k -
19/ 5:03.75
n.k .15.30
19/ 5:08.13
n.k .14.21
20/ 5:00.29
n.k .14.84
20/ 5:00.74
n.k .14.41
21/ 5:13.98
n.k .13.95
48
20. DĚDEČEK Peter 18/ 5:10.12
n.k .14.86
19/ 5:10.94
n.k .14.90
20/ 5:14.40
n.k .14.33
19/ 5:06.75
n.k .14.80
20/ 5:07.10
n.k .14.82
20/ 5:10.98
n.k .14.77
20/ 5:07.27
n.k .14.73
46
21. LEXMANN ml. Róbert 17/ 5:09.32
n.k .15.66
17/ 5:12.37
n.k .15.64
18/ 5:13.78
n.k .15.32
16/ 5:16.04
n.k .16.10
19/ 5:14.40
n.k .15.90
02/ 1:41.85
n.k -
19/ 5:07.17
n.k .14.77
44
22. SÚLOVEC Andrej 13/ 5:07.40
n.k .19.36
16/ 5:18.02
n.k .17.07
16/ 5:09.50
n.k .17.51
16/ 5:07.78
n.k .17.13
18/ 5:12.07
n.k .16.62
16/ 5:11.07
n.k .16.80
17/ 5:06.89
n.k .16.76
42
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.