Výsledková listina Slovenského pohára
kategória M18
Banská Bystrica 4.12.2004
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazda1.fin.jazda 2.fin.jazda3.fin.jazdaBody
do serálu
Finále A
1 LIPTÁK Tomáš 18/ 5:14.84
n.k .16.99
18/ 5:16.16
n.k .16.82
18/ 5:10.73
n.k .16.82
17/ 5:04.15
n.k .16.73
19/ 5:04.39
n.k .16.45
19/ 5:11.08
n.k .16.62
19/ 5:15.66
n.k .16.79
100
2 LIPTÁK Igor 18/ 5:14.63
n.k .17.08
18/ 5:12.07
n.k .16.95
18/ 5:11.35
n.k .16.88
18/ 5:16.52
n.k .17.03
19/ 5:09.33
n.k .16.60
19/ 5:14.04
n.k .16.25
19/ 5:04.64
n.k .16.36
98
3 MIHALÍK Martin 10/ 3:37.66
n.k .19.55
17/ 5:01.65
n.k .17.20
17/ 5:03.32
n.k .17.28
17/ 5:02.46
n.k .17.09
19/ 5:16.39
n.k .16.49
19/ 5:15.48
n.k .16.66
18/ 5:00.63
n.k .16.43
96
4 BÁLINT ml. Pavol 16/ 5:14.43
n.k .17.17
16/ 5:13.42
n.k .17.53
17/ 5:01.75
n.k .17.24
17/ 5:11.31
n.k .17.16
18/ 5:01.66
n.k .16.85
19/ 5:16.82
n.k .16.84
19/ 5:15.40
n.k .16.23
94
5 VALENT Viliam 17/ 5:04.05
n.k .17.69
16/ 5:00.97
n.k .17.50
17/ 5:05.14
n.k .16.58
17/ 5:03.96
n.k .16.72
18/ 5:00.60
n.k .16.74
18/ 5:11.99
n.k .16.91
19/ 5:17.26
n.k .16.59
92
6 MARUŠČÁK Ján 17/ 5:17.34
n.k .18.23
16/ 5:01.87
n.k .18.06
17/ 5:12.97
n.k .17.70
16/ 5:01.84
n.k .18.06
17/ 5:03.05
n.k .17.94
17/ 5:10.74
n.k .17.68
17/ 5:01.85
n.k .17.86
90
7 DVOŘÁČEK Dušan 17/ 5:03.44
n.k .17.30
18/ 5:16.38
n.k .16.91
11/ 4:02.83
n.k .18.91
16/ 5:12.84
n.k .17.66
16/ 5:13.51
n.k .17.34
17/ 5:15.05
n.k .17.72
18/ 5:00.86
n.k .16.44
88
8 SLOBODA Anton 16/ 5:18.00
n.k .18.55
17/ 5:07.02
n.k .17.33
17/ 5:07.62
n.k .17.40
17/ 5:08.58
n.k .17.56
17/ 5:02.76
n.k .17.18
17/ 5:16.67
n.k .17.18
17/ 5:05.05
n.k .17.94
86
9 PANČÍK Tomáš 7/ 2:46.59
n.k .20.66
6/ 1:53.49
n.k .18.41
16/ 5:00.38
n.k .17.93
17/ 5:14.76
n.k .17.66
18/ 5:09.01
n.k .17.05
19/ 5:14.42
n.k .16.82
18/ 5:07.39
n.k .17.24
76
10 MARUŠČÁK Patrik 16/ 5:07.64
n.k .18.29
15/ 5:04.06
n.k .18.36
15/ 5:01.54
n.k .18.90
17/ 5:14.89
n.k .17.55
17/ 5:03.28
n.k .17.36
18/ 5:08.67
n.k .17.36
18/ 5:06.32
n.k .17.42
74
11 KRAUS Vladimír 16/ 5:20.38
n.k .19.80
15/ 5:00.42
n.k .18.33
6/ 1:57.40
n.k .18.81
16/ 5:12.47
n.k .18.46
17/ 5:08.44
n.k .18.25
18/ 5:02.56
n.k .17.06
18/ 5:17.90
n.k .17.22
72
12 JEŽÍK Milan 17/ 5:17.29
n.k .17.92
14/ 5:02.93
n.k .18.37
14/ 5:08.68
n.k .18.09
17/ 5:15.40
n.k .17.76
18/ 5:16.66
n.k .17.11
18/ 5:04.76
n.k .16.63
16/ 5:04.65
n.k .17.27
70
13 BÁLINT st. Pavol 14/ 5:17.14
n.k .21.29
15/ 5:15.64
n.k .20.02
16/ 5:05.54
n.k .18.19
15/ 5:00.67
n.k .18.40
17/ 5:06.70
n.k .17.45
17/ 5:18.60
n.k .17.82
16/ 5:08.54
n.k .18.20
68
14 SOBOTKA Dušan 15/ 5:09.45
n.k .19.68
16/ 5:17.30
n.k .18.67
16/ 5:06.43
n.k .18.37
15/ 5:05.84
n.k .18.57
16/ 5:17.85
n.k .19.17
16/ 5:02.04
n.k .18.50
17/ 5:14.30
n.k .18.38
66
15 VIDRA Miroslav 15/ 5:16.03
n.k .20.74
15/ 5:10.27
n.k .19.91
15/ 5:09.41
n.k .20.03
15/ 5:09.00
n.k .19.40
16/ 5:03.05
n.k .18.72
15/ 5:07.40
n.k .20.33
17/ 5:15.77
n.k .18.75
64
16 GARAJ Timo 15/ 5:08.98
n.k .18.84
5/ 1:44.20
n.k .18.95
16/ 5:15.28
n.k .18.42
16/ 5:09.05
n.k .18.09
15/ 5:00.48
n.k .18.73
18/ 5:13.65
n.k .17.31
10/ 3:55.76
n.k .17.77
62
Finále C
17 DUDÁK Ľubomír 16/ 5:20.21
n.k .19.29
8/ 5:02.67
n.k .19.65
2/ 1:32.11
n.k .32.02
-
n.k -
17/ 5:08.11
n.k .18.50
18/ 5:14.66
n.k .17.81
17/ 5:07.39
n.k .17.65
52
18 VELKÝ Peťko -
n.k -
-
n.k -
10/ 5:03.49
n.k .26.56
11/ 5:25.56
n.k .25.48
13/ 5:22.80
n.k .24.99
13/ 5:13.16
n.k .23.68
14/ 5:15.10
n.k .22.03
50
19 KOVÁČIK Igor 10/ 5:23.84
n.k .26.25
11/ 5:23.27
n.k .26.83
12/ 4:59.18
n.k .21.98
12/ 5:09.07
n.k .23.01
14/ 5:12.16
n.k .21.82
14/ 5:08.23
n.k .21.91
9/ 5:02.48
n.k .22.78
48
20 ŽAŤKO Andrej 13/ 5:18.33
n.k .22.14
13/ 5:04.50
n.k .20.54
6/ 3:46.11
n.k .26.16
10/ 5:25.17
n.k .24.38
10/ 5:01.94
n.k .22.92
15/ 5:18.40
n.k .19.72
14/ 5:16.48
n.k .21.03
46
21 MIHALÍK Marian 6/ 3:34.98
n.k .31.20 10/ 5:09.20
n.k .28.85
2/ 5:00.01
n.k .17.92
9/ 5:05.55
n.k .28.50
11/ 5:00.20
n.k .28.54
11/ 5:06.63
n.k .27.04
11/ 5:07.06
n.k .28.13
44
Priebežné poradie

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Autor trate: Igor Lipták
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Radoslav Baláž, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.