Výsledková listina Slovenského pohára kategória TCS Modified
Banská Bystrica 15.11.2003
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do serálu
Finále A
1.Lipták Tomáš n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 12,10
29 kôl
6:08.06
n.k. 12,02
29 kôl
6:01.32
n.k. 12,19
28 kôl
6:11.37
1 n.k. 12,03
29 kôl
6:02.91
2 n.k. 12,12
30 kôl
6:06.48
1 n.k. 11,85
30 kôl
6:03.62
12100
2.Kubica Tomáš n.k. 12,26
29 kôl
6:07.95
n.k. 12,10
29 kôl
6:03.47
n.k. 12,04
29 kôl
6:07.25
n.k. 12,28
29 kôl
6:05.86
2 n.k. 12,14
30 kôl
6:09.06
1 n.k. 12,06
30 kôl
6:09.10
2 n.k. 11,96
30 kôl
6:11.19
2398
3.Lipták Igor n.k. 12,30
28 kôl
6:02.46
n.k. 12,31
29 kôl
6:12.54
n.k. 12,12
29 kôl
6:04.55
n.k. 12,14
29 kôl
6:07.45
3 n.k. 12,32
28 kôl
6:01.79
3 n.k. 12,21
29 kôl
6:00.80
3 n.k. 18,64
2 kôl
0:19.88
7696
4.Povinec Jozef n.k. 13,02
27 kôl
6:07.20
n.k. 12,89
27 kôl
6:10.59
n.k. 12,56
28 kôl
6:12.45
n.k. 12,52
28 kôl
6:10.57
6 n.k. 12,55
28 kôl
6:06.66
4 n.k. 12,57
28 kôl
6:09.91
5 n.k. 12,50
28 kôl
6:02.53
4894
5.Sloboda Anton n.k. 13,24
26 kôl
6:06.47
n.k. 13,15
9 kôl
2:18.10
n.k. 12,45
28 kôl
6:12.96
n.k. 12,75
27 kôl
6:02.31
7 n.k. 12,73
28 kôl
6:07.41
5 n.k. 12,41
28 kôl
6:07.41
4 n.k. 12,35
28 kôl
6:03.16
5992
6.Kubicová Katka n.k. 12,50
28 kôl
6:14.09
n.k. 12,52
27 kôl
6:03.00
n.k. 12,26
28 kôl
6:07.98
n.k. 12,25
28 kôl
6:01.47
4 n.k. 17,24
2 kolá
0:18.55
8 n.k. 12,35
28 kôl
6:11.87
6 n.k. 12,26
28 kôl
6:00.73
3990
7.Malatinský Oskar n.k. 12,96
26 kôl
6:10.46
n.k. 12,58
27 kôl
6:11.62
n.k. 12,46
27 kôl
6:10.61
n.k. 12,52
28 kôl
6:08.57
5 n.k. 12,52
27 kôl
6:11.66
6 n.k. 12,53
26 kôl
6:14.86
7 n.k. 12,40
28 kôl
6:11.81
61288
8.Sobotka Dušan n.k. 13,24
26 kôl
6:13.62
n.k. 12,71
27 kôl
6:02.46
n.k. 13,23
13 kôl
3:04.33
n.k. 12,86
27 kôl
6:13.88
8 n.k. 12,65
26 kôl
6:03.41
7 n.k. 12,66
21 kôl
5:22.19
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81586
Finále B
9.Vidra Miro n.k. 13,23
17 kôl
4:21.71
n.k. 12,65
27 kôl
6:10.83
n.k. 12,66
27 kôl
6:05.57
n.k. 12,76
27 kôl
6:12.26
1 27 kôl
5:33.70
1 n.k. 12,78
28 kôl
6:.
1 n.k. 13,19
26 kôl
6:01.63
3276
10.Dudák Lubo n.k. 13,35
25 kôl
6:03.10
n.k. 13,23
23 kôl
5:13.16
n.k. 13,34
26 kôl
6:07.49
n.k. 13,04
26 kôl
6:01.01
2 26 kôl
6:03.13
2 n.k. 13,02
27 kôl
6:08.04
2 n.k. 12,82
28 kôl
6:05.67
1374
11.Cíger Andrej n.k. 14,63
23 kôl
6:04.73
n.k. 14,83
20 kôl
5:30.17
n.k. 13,83
24 kôl
6:03.85
n.k. 13,80
24 kôl
6:04.06
7 18 kôl
4:23.47
7 n.k. 13,73
25 kôl
6:02.30
3 n.k. 13,91
26 kôl
6:08.88
4772
12.Lomnický Tomáš n.k. 14,13
24 kôl
6:05.15
n.k. 13,76
25 kôl
6:00.65
n.k. 13,80
25 kôl
6:08.53
n.k. 13,97
25 kôl
6:19.56
3 25 kôl
6:02.44
3 n.k. 13,54
25 kôl
6:02.59
4 n.k. 16,34
2 kolá
0:17.56
8770
13.Pohorelý Andrej n.k. 14,29
23 kôl
6:06.76
n.k. 13,91
24 kôl
6:05.97
n.k. 13,85
25 kôl
6:02.23
n.k. 13,73
15 kôl
3:43.84
4 0 kôl
0:00.00
8 n.k. 13,73
25 kôl
6:10.60
6 n.k. 13,51
27 kôl
6:14.01
2868
14.Slámka Marek n.k. 14,20
25 kôl
6:12.97
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 14,12
24 kôl
6:03.53
n.k. 14,15
14 kôl
3:44.72
6 19 kôl
6:08.99
5 n.k. 13,57
25 kôl
6:05.04
5 n.k. 13,79
25 kôl
6:00.66
51066
15.Maruščák Ján n.k. 13,98
21 kôl
6:00.03
n.k. 14,24
24 kôl
6:06.80
n.k. 14,75
23 kôl
6:04.06
n.k. 14,33
21 kôl
6:05.54
8 25 kôl
6:10.97
4 n.k. 14,28
25 kôl
6:15.41
7 n.k. 13,96
24 kôl
6:17.80
61164
16.Beck Braňo n.k. 13,76
24 kôl
6:05.22
n.k. 14,22
7 kôl
1:49.29
n.k. 13,80
6 kôl
1:34.48
n.k. 13,53
25 kôl
6:12.48
5 18 kôl
6:04.20
6 n.k. 14,56
14 kôl
4:24.81
8 n.k. 13,32
17 kôl
4:00.89
71362
Finále C
17.Mihálik Martin n.k. 14,32
23 kôl
6:07.20
n.k. 14,37
22 kôl
6:12.25
n.k. 14,33
24 kôl
6:12.04
n.k. 14,13
23 kôl
6:10.81
1 n.k. 14,26
22 kôl
6:00.97
3 n.k. 13,96
26 kôl
6:14.77
1 n.k. 14,43
25 kôl
6:09.02
1252
18.Zápotocký Michal n.k. 14,90
22 kôl
6:03.91
n.k. 15,00
7 kôl
1:43.32
n.k. 14,26
23 kôl
6:09.25
n.k. 13,75
24 kôl
6:12.82
2 n.k. 13,66
26 kôl
6:10.09
1 n.k. 13,69
25 kôl
6:00.22
2 n.k. 14,25
24 kôl
6:08.18
2350
19.Štepnička Peter n.k. 14,63
23 kôl
6:12.47
n.k. 14,31
22 kôl
6:02.98
n.k. 14,26
23 kôl
6:09.25
n.k. 13,75
24 kôl
6:12.82
4 n.k. 14,11
24 kôl
6:11.54
2 n.k. 13,77
25 kôl
6:06.35
4 n.k. 13,99
23 kôl
6:01.01
3548
20.Maruščák Patrik n.k. 14,59
23 kôl
6:14.47
n.k. 14,16
23 kôl
6:03.25
n.k. 13,63
24 kôl
6:13.89
n.k. 13,91
23 kôl
6:03.38
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 14,07
25 kôl
6:04.01
3 n.k. 13,84
23 kôl
6:09.70
4746
21.Hardík Jozef n.k. 10,95?
11 kôl
4:11.79
n.k. 20,66
2 kolá
0:33.13
n.k. 11,77?
9 kôl
3:35.72
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 18,19
11 kôl
3:33.73
51044

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.