Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 15.2.2003
kategória TCS Modified
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do serálu
Finále A
1.Lipták Igor n.k. 10,96
32 kôl
6:03.78
n.k. 10,82
32 kôl
6:05.30
n.k. 11,78
33 kôl
6:09.57
n.k. 10,71
32 kôl
6:06.36
1 n.k. 10,95
33 kôl
6:03.68
2 n.k. 10,69
33 kôl
6:02.01
1 n.k. 10,67
33 kôl
6:02.52
12100
2.Lipták Tomáš n.k. 10,90
32 kôl
6:10.44
n.k. 9,27?
? kôl
4:34.10
n.k. 10,83
32 kôl
6:02.75
n.k. 10,96
28 kôl
6:02.99
2 n.k. 10,84
33 kôl
6:02.34
1 n.k. 10,69
17 kôl
3:11.66
7 n.k. 10,63
32 kôl
6:01.45
2398
3.Rajdús Michal n.k. 11,49
31 kôl
6:08.85
n.k. 11,18
31 kôl
6:06.05
n.k. 11,01
32 kôl
6:10.86
n.k. 11,06
31 kôl
6:03.52
3 n.k. 11,03
33 kôl
6:11.68
3 n.k. 11,12
32 kôl
6:05.72
2 n.k. 10,95
? kôl
3:57.72
7596
4.Rajdús Tomáš n.k. 11,54
30 kôl
6:01.15
n.k. 11,30
31 kôl
6:05.05
n.k. 10,97
14 kôl
2:41.47
n.k. 11,29
29 kôl
6:09.91
5 n.k. 10,95
31 kôl
6:06.14
4 n.k. 11,24
31 kôl
6:12.95
4 n.k. 10,95
31 kôl
6:03.26
3794
5.Povinec Jozef n.k. 11,44
30 kôl
6:01.18
n.k. 11,18
31 kôl
6:03.81
n.k. 11,13
30 kôl
6:07.98
n.k. 11,24
30 kôl
6:05.64
4 n.k. 11,12
31 kôl
6:13.15
8 n.k. 11,35
31 kôl
6:01.35
3 n.k. 11,36
30 kôl
6:03.91
4792
6.Vidra Miroslav n.k. 11,32
30 kôl
6:06.80
n.k. 11,52
29 kôl
6:01.72
n.k. 11,24
30 kôl
6:00.66
n.k. 10,98
29 kôl
6:05.17
7 n.k. 11,32
31 kôl
6:07.36
5 n.k. 11,50
30 kôl
6:03.85
5 n.k. 11,50
30 kôl
6:07.70
61090
7.Sloboda Anton n.k. 11,54
30 kôl
6:03.22
n.k. 11,39
30 kôl
6:01.62
n.k. 11,23
30 kôl
6:12.01
n.k. 11,23
29 kôl
6:03.97
8 n.k. 11,40
31 kôl
6:09.52
6 n.k. 11,06
30 kôl
6:07.18
6 n.k. 11,28
30 kôl
6:05.78
51188
8.Kraus Vladimír n.k. 11,32
30 kôl
6:07.07
n.k. 11,15
31 kôl
6:06.94
n.k. 11,27
30 kôl
6:00.40
n.k. 11,21
30 kôl
6:11.87
6 n.k. 11,04
31 kôl
6:09.77
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81586
Finále B
9.Švec Vlastimil n.k. 12,49
28 kôl
6:06.63
n.k. 12,17
29 kôl
6:08.97
n.k. 11,85
29 kôl
6:02.38
n.k. 11,56
25 kôl
6:01.25
5 n.k. 11,59
30 kôl
6:02.96
1 n.k. 9,56?
8 kôl
2:28.95
6 n.k. 11,44
30 kôl
6:05.05
2376
10.Baláž Radoslav n.k. 12,07
26 kôl
6:04.24
n.k. 12,13
28 kôl
6:03.57
n.k. 12,43
18 kôl
4:08.01
n.k. 11,78
28 kôl
5:56.32
8 n.k. 11,71
30 kôl
6:06.89
2 n.k. 11,60
30 kôl
6:04.30
2 n.k. 11,59
29 kôl
6:02.16
4474
11.Palguta Adam n.k. 11,91
28 kôl
6:00.08
n.k. 11,75
29 kôl
6:07.43
n.k. 11,74
28 kôl
6:04.18
n.k. 11,94
29 kôl
6:13.20
6 n.k. 11,74
30 kôl
6:08.70
4 n.k. 11,51
30 kôl
6:02.25
1 n.k. 12,04
28 kôl
6:00.90
6572
12.Sobotka Dušan n.k. 11,63
29 kôl
6:03.99
n.k. 11,24
20 kôl
4:19.85
n.k. 11,72
28 kôl
6:12.30
n.k. 11,50
30 kôl
6:10.44
1 n.k. 11,42
30 kôl
6:08.23
3 n.k. 11,50
29 kôl
6:08.52
4 n.k. 11,74
30 kôl
6:10.92
3670
13.Hulina Pavol n.k. 12,30
28 kôl
6:02.74
n.k. 12,09
29 kôl
6:05.71
n.k. 12,13
29 kôl
6:01.40
n.k. 12,12
29 kôl
6:09.88
3 n.k. 12,07
30 kôl
6:08.73
5 n.k. 13,35
4 kolá
0:44.80
7 n.k. 11,88
30 kôl
6:03.56
1668
14.Malatinský Oskar n.k. 11,86
29 kôl
6:02.19
n.k. 11,67
29 kôl
6:01.48
n.k. 11,63
14 kôl
2:52.50
n.k. 11,82
29 kôl
6:05.90
4 n.k. 11,61
28 kôl
6:00.49
7 n.k. 11,87
18 kôl
3:37.29
5 n.k. 11,96
28 kôl
6:00.66
51066
15.Dudák Lubo n.k. 11,75
30 kôl
6:11.07
n.k. 12,40
6 kôl
1:16.70
n.k. 11,54
17 kôl
3:28.47
n.k. 11,68
27 kôl
6:00.08
2 n.k. 12,00
4 kolá
0:40.41
8 n.k. 11,36
29 kôl
6:05.66
3 n.k. 11,62
28 kôl
6:08.17
71064
16.Lomnický Tomáš n.k. 12,26
25 kôl
6:13.61
n.k. 12,32
29 kôl
6:09.59
n.k. 12,23
28 kôl
6:10.56
n.k. 11,98
27 kôl
6:14.34
7 n.k. 11,90
29 kôl
6:07.98
6 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81462
Finále C
17.Straka Peter n.k. 12,92
24 kôl
6:06.31
n.k. 12,20
28 kôl
6:03.53
n.k. 11,72
28 kôl
6:06.69
n.k. 11,16
28 kôl
6:04.26
2 n.k. 12,27
28 kôl
6:08.10
1 n.k. 12,15
28 kôl
6:09.39
2 n.k. 12,14
27 kôl
6:04.23
2352
18.Zápotocký Michal n.k. 12,77
9 kôl
2:06.20
n.k. 12,55
27 kôl
6:07.27
n.k. 12,78
5 kôl
1:08.68
n.k. 13,47
17 kôl
5:29.33
4 n.k. 12,71
28 kôl
6:12.01
2 n.k. 21,37
2 kolá
0:23.50
8 n.k. 12,55
27 kôl
6:03.95
1350
19.Štepnička Peter n.k. 12,70
25 kôl
6:03.91
n.k. 12,08
27 kôl
6:00.08
n.k. 12,07
28 kôl
6:03.55
n.k. 12,11
27 kôl
6:04.40
3 n.k. 12,68
12 kôl
2:34.46
7 n.k. 12,08
28 kôl
6:08.81
1 n.k. 12,30
27 kôl
6:10.30
3448
20.Pechúch Roman n.k. 12,34
26 kôl
6:03.99
n.k. 12,19
28 kôl
6:03.50
n.k. 12,17
27 kôl
6:03.18
n.k. 12,26
26 kôl
6:00.59
1 n.k. 12,22
28 kôl
6:13.04
3 n.k. 12,41
27 kôl
6:01.02
3 n.k. 12,47
19 kôl
4:30.35
7646
21.Mihálik Martin n.k. 12,80
27 kôl
6:08.40
n.k. 12,54
25 kôl
5:42.59
n.k. 13,13
26 kôl
6:18.89
n.k. 12,49
26 kôl
6:00.14
5 n.k. 12,57
27 kôl
6:10.23
4 n.k. 12,83
27 kôl
6:03.87
4 n.k. 12,93
17 kôl
3:54.23
8844
22.Rafanides Štefan n.k. 13,77
24 kôl
6:12.35
n.k. 13,13
18 kôl
4:54.41
n.k. 12,69
26 kôl
6:02.37
n.k. 12,91
21 kôl
6:04.25
6 n.k. 12,73
26 kôl
6:03.27
5 n.k. 13,10
25 kôl
6:08.30
6 n.k. 12,92
25 kôl
6:06.81
51042
23.Selecký Štefan n.k. 14,91
23 kôl
6:16.99
n.k. 13,50
26 kôl
6:07.00
n.k. 0,00
0 kôl
6:00.00
n.k. 13,56
26 kôl
6:09.64
7 n.k. 13,96
26 kôl
6:16.20
6 n.k. 13,62
26 kôl
6:01.39
5 n.k. 13,83
20 kôl
5:17.46
61140
24.Cimerman Miroslav n.k. 13,22
23 kôl
6:00.33
n.k. 20,88
1 kolo
1:01.69
n.k. 12,79
26 kôl
6:09.11
n.k. 12,61
22 kôl
5:06.53
8 n.k. 14,30
10 kôl
2:27.62
8 n.k. 12,68
22 kôl
5:00.58
7 n.k. 13,18
25 kôl
6:05.63
41138
Finále D
25.Čelár Martin n.k. 14,31
22 kôl
6:11.78
n.k. 13,15
23 kôl
6:02.26
n.k. 13,65
24 kôl
6:03.07
n.k. 12,85
26 kôl
6:10.31
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1228
26.Pančík Tomáš n.k. 12,47
9 kôl
2:01.03
n.k. 12,04
16 kôl
6:03.42
n.k. 11,95
26 kôl
6:16.54
n.k. 12,27
23 kôl
6:06.64
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
2426

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.
Autor trate: Miro Vidra