Výsledková listina Slovenského pohára kategória Stock
Banská Bystrica 25.10.2003
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do serálu
Finále A
1.Lipták Igor n.k. 14,36
25 kôl
6:12.29
n.k. 14,22
25 kôl
6:10.59
n.k. 14,11
25 kôl
6:05.73
n.k. 14,10
25 kôl
6:03.65
1 n.k. 14,18
26 kôl
6:07.85
1 n.k. 14,31
26 kôl
6:13.10
1 n.k. 14,11
25 kôl
6:11.39
32100
2.Lipták Tomáš n.k. 15,07
24 kôl
6:14.72
n.k. 14,79
24 kôl
6:07.93
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 14,28
25 kôl
6:09.73
2 n.k. 14,25
26 kôl
6:11.20
2 n.k. 15,04
8 kôl
1:52.77
6 n.k. 14,06
26 kôl
6:14.26
1398
3.Záhora Michal n.k. 16,91
20 kôl
6:20.65
n.k. 14,56
21 kôl
6:14.94
n.k. 14,36
25 kôl
6:11.43
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3 n.k. 14,20
25 kôl
6:00.41
3 n.k. 14,37
25 kôl
6:11.85
2 n.k. 14,20
25 kôl
6:03.73
2496
4.Ježík Milan n.k. 15,25
23 kôl
6:02.61
n.k. 14,95
23 kôl
6:06.97
n.k. 14,60
24 kôl
6:08.03
n.k. 14,90
23 kôl
6:12.01
5 n.k. 14,53
24 kôl
6:04.99
7 n.k. 15,21
24 kôl
6:08.26
3 n.k. 14,28
24 kôl
6:01.48
5892
5.Rajdus Tomáš n.k. 15,40
23 kôl
6:12.85
n.k. 15,30
23 kôl
6:12.97
n.k. 14,84
24 kôl
6:08.40
n.k. 14,84
24kôl
6:10.54
7 n.k. 14,51
25 kôl
6:08.85
4 n.k. 16,25
2 kôl
0:16.25
7 n.k. 14,99
25 kôl
6:11.71
4894
6.Dvoráček Dušan n.k. 15,30
23 kôl
6:08.71
n.k. 14,74
24 kôl
6:10.54
n.k. 14,66
24 kôl
6:08.27
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6 n.k. 14,52
25 kôl
6:12.41
5 n.k. 14,88
24 kôl
6:09.14
4 n.k. 14,64
24 kôl
6:11.04
7990
7.Sloboda Anton n.k. 15,50
23 kôl
6:12.21
n.k. 14,64
24 kôl
6:08.86
n.k. 14,56
24kôl
6:02.10
n.k. 14,80
24 kôl
6:12.15
4 n.k. 14,64
24 kôl
6:00.12
6 n.k. 14,84
23 kôl
6:02.84
5 n.k. 14,63
24 kôl
6:06.80
61188
8.Baláž Rado n.k. 15,75
22 kôl
6:14.89
n.k. 15,08
23 kôl
6:11.59
n.k. 14,84
23 kôl
6:08.43
n.k. 14,76
24 kôl
6:09.74
8 n.k. 14,90
24 kôl
6:06.96
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 15,09
24 kôl
6:12.77
81686
Finále B
9.Sobotka Dušan n.k. 15,36
23 kôl
6:11.59
n.k. 14,65
24 kôl
6:12.43
n.k. 15,18
23 kôl
6:05.89
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
1 n.k. 14,79
25 kôl
6:13.29
1 n.k. 14,83
24 kôl
6:00.40
1 n.k. 15,02
24 kôl
6:01.59
1276
10.Orol Peter n.k. 15,45
22 kôl
6:01.57
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 14,79
23 kôl
6:05.15
n.k. 15,32
22 kôl
6:12.87
3 n.k. 14,65
25 kôl
6:14.35
2 n.k. 14,97
24 kôl
6:05.77
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8474
11.Buchta Václav n.k. 15,73
22 kôl
6:04.62
n.k. 15,08
22kôl
6:09.47
n.k. 15,29
23 kôl
6:15.89
n.k. 14,83
22 kôl
6:00.55
6 n.k. 14,92
24 kôl
6:03.38
3 n.k. 14,98
23 kôl
6:10.91
7 n.k. 14,97
24 kôl
6:02.16
2572
12.Pančík Tomáš n.k. 15,89
22 kôl
6:08.25
n.k. 15,35
22 kôl
6:00.79
n.k. 15,61
22 kôl
6:06.53
n.k. 15,16
23 kôl
6:12.74
5 n.k. 15,11
23 kôl
6:12.39
5 n.k. 14,84
24 kôl
6:06.98
3 n.k. 15,20
24 kôl
6:15.76
3670
13.Butáš Ján n.k. 18,14
19 kôl
6:04.84
n.k. 18,29
18 kôl
6:00.90
n.k. 17,67
19 kôl
6:06.45
n.k. 16,29
22 kôl
6:12.73
8 n.k. 15,75
23 kôl
6:16.16
6 n.k. 15,45
24 kôl
6:14.98
6 n.k. 15,59
23 kôl
6:00.28
41068
14.Dudák Lubo n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 15,57
15 kôl
4:21.57
n.k. 15,05
23 kôl
6:10.26
n.k. 14,99
12 kôl
3:18.00
4 n.k. 15,13
17 kôl
4:48.21
7 n.k. 15,23
24 kôl
6:10.52
5 n.k. 15,42
10 kôl
2:58.10
51064
15.Tauber Peter n.k. 17,06
21 kôl
6:16.60
n.k. 15,88
6 kôl
1:43.35
n.k. 15,67
22 kôl
6:09.15
n.k. 16,29
21 kôl
6:01.40
7 n.k. 15,71
22 kôl
6:12.08
7 n.k. 15,01
24 kôl
6:09.53
4 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81166
16.Valent Viliam n.k. 15,15
23 kôl
6:06.09
n.k. 14,92
23 kôl
6:06.25
n.k. 14,85
23 kôl
6:01.28
n.k. 14,96
24 kôl
6:14.91
2 n.k. 14,75
23 kôl
6:09.33
8 n.k. 15,24
9 kôl
2:16.84
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81662
Finále C
17.Cimerman Miroslav n.k. 17,98
17 kôl
6:23.48
n.k. 16,26
20 kôl
6:06.83
n.k. 16,43
19 kôl
6:01.66
n.k. 15,87
20 kôl
5:59.64
2 n.k. 15,98
20 kôl
6:05.20
6 n.k. 15,03
23 kôl
6:00.53
1 n.k. 15,36
23 kôl
6:00.88
1252
18.Máté Albert n.k. 16,67
20 kôl
6:07.01
n.k. 16,39
21 kôl
6:09.29
n.k. 15,99
22 kôl
6:13.18
n.k. 16,11
21 kôl
6:05.24
1 n.k. 16,09
23 kôl
6:10.18
1 n.k. 16,02
23 kôl
6:12.45
2 n.k. 15,93
23 kôl
6:11.18
2350
19.Máté Csaba n.k. 17,90
16 kôl
6:23.09
n.k. 16,81
19 kôl
6:03.39
n.k. 16,66
20 kôl
6:08.01
n.k. 16,57
20 kôl
6:02.08
5 n.k. 15,68
22 kôl
6:05.15
3 n.k. 16,19
22 kôl
6:11.80
3 n.k. 15,94
20 kôl
6:06.85
4648
20.Maruščák Ján n.k. 17,11
19 kôl
6:08.88
n.k. 17,37
19 kôl
6:01.90
n.k. 17,50
20 kôl
6:18.15
n.k. 17,00
20 kôl
6:14.92
6 n.k. 18,05
19 kôl
6:10.02
7 n.k. 17,17
20 kôl
6:08.25
5 n.k. 17,10
21 kôl
6:13.41
3846
23.Tauber Štefan n.k. 17,89
19 kôl
6:00.12
n.k. 17,78
20 kôl
6:18.42
n.k. 17,83
19 kôl
6:09.86
n.k. 10,34?
20 kôl
6:01.04
4 n.k. 16,39
22 kôl
6:12.60
4 n.k. 16,70
21 kôl
6:01.38
4 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8844
21.Cimerman Tomáš n.k. 17,75
18 kôl
6:08.92
n.k. 17,68
18 kôl
6:13.16
n.k. 18,15
18 kôl
6:18.26
n.k. 15,87
20 kôl
5:59.64
7 n.k. 11,10
21 kôl
6:14.57
5 n.k. 17,67
8 kôl
2:27.38
7 n.k. 17,32
20 kôl
6:12.13
51042
22.Valent Tomáš n.k. 16,56
20 kôl
6:00.69
n.k. 15,95
20 kôl
6:07.77
n.k. 16,02
20 kôl
6:03.76
n.k. 19,36
1 kolo
0:19.36
3 n.k. 15,83
22 kôl
6:04.41
2 n.k. 19,06
5 kôl
1:20.33
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81040
24.Neupauer Juraj n.k. 11,65?
16 kôl
6:06.92
n.k. 19,39
16kôl
6:06.86
n.k. 17,53
18 kôl
6:07.64
n.k. 13,13?
18 kôl
6:01.38
8 n.k. 18,46
19 kôl
6:12.08
8 n.k. 18,41
18 kôl
6:05.34
6 n.k. 18,63
18 kôl
6:07.35
61238
Finále D
25.Ďurčík Jakub n.k. 16,78
6 kôl
2:07.63
n.k. 20,94
15 kôl
6:11.21
n.k. 17,96
12 kôl
4:54.63
n.k. 16,78
18 kôl
6:02.67
1 n.k. 18,15
12 kôl
3:36.69
1 n.k. 19,22
17 kôl
6:12.88
1 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3228
26.Bedlek Lukáš n.k. 21,82
14 kôl
6:17.61
n.k. 18,83
10 kôl
4:14.11
n.k. 18,90
13 kôl
4:34.05
n.k. 23,35
6 kôl
2:50.68
2 n.k. 40,12
3 kôl
2:12.83
2 n.k. 1:08,91
2 kolá
1:10.05
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3426
27.Bor Tomáš n.k. 0,00
? kôl
5:59.24
n.k. 11,12?
11 kôl
3:47.65
n.k. 22,19
12 kôl
6:19.76
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3624

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.