Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 29.3.2003
Banská Bystrica, kategória Tamiya Stock
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do seriálu
Finále A
1.Rajdús Michal n.k. 12,99
24 kôl
5:34.83
n.k. 13,13
27 kôl
6:08.80
n.k. 12,73
28 kôl
6:08.36
n.k. 12,60
28 kôl
6:09.30
1 n.k. 12,61
29 kôl
6:10.57
1 n.k. 12,49
29 kôl
6:07.39
1 n.k. 12,81
29 kôl
6:10.85
12100
2.Záhora Michal n.k. 13,08
27 kôl
6:07.86
n.k. 12,85
27 kôl
6:00.45
n.k. 12,77
27 kôl
6:04.56
n.k. 12,58
28 kôl
6:11.75
2 n.k. 12,75
28 kôl
6:05.74
2 n.k. 12,75
28 kôl
6:05.07
2 n.k. 12,78
28 kôl
6:05.91
2498
3.Dočekal Peter n.k. 12,95
27 kôl
6:02.37
n.k. 13,01
27 kôl
6:00.61
n.k. 13,34
27 kôl
6:10.96
n.k. 12,98
25 kôl
6:14.70
3 n.k. 12,93
28 kôl
6:08.79
3 n.k. 12,99
28kôl
6:09.45
3 n.k. 13,16
28 kôl
6:10.41
4696
4.Rajús Zdenek n.k. 13,25
24 kôl
6:00.35
n.k. 13,35
26 kôl
6:08.29
n.k. 13,16
25 kôl
6:09.09
n.k. 12,78
27 kôl
6:10.07
6 n.k. 12,68
26 kôl
6:01.42
8 n.k. 12,69
28 kôl
6:12.96
4 n.k. 12,59
28 kôl
6:09.65
3794
5.Ježík Milan n.k. 13,28
26 kôl
6:02.53
n.k. 13,18
24 kôl
6:05.23
n.k. 13,20
25 kôl
6:05.06
n.k. 12,88
27 kôl
6:07.69
5 n.k. 12,63
27 kôl
6:09.69
5 n.k. 12,91
27 kôl
6:02.75
6 n.k. 13,06
27 kôl
6:03.95
51092
6.Valent Vilam n.k. 13,63
25 kôl
6:03.51
n.k. 13,29
26 kôl
6:05.03
n.k. 13,12
26 kôl
6:12.55
n.k. 13,04
26 kôl
6:09.49
8 n.k. 12,82
27 kôl
6:11.25
6 n.k. 12,90
27 kôl
6:01.00
5 n.k. 12,98
27 kôl
6:06.50
61190
7.Švec Vlastimil n.k. 13,05
27 kôl
6:08.36
n.k. 12,93
27 kôl
6:03.24
n.k. 13,00
26 kôl
6:11.10
n.k. 12,93
27 kôl
6:27.32
4 n.k. 12,82
27 kôl
6:03.80
4 n.k. 12,57
27 kôl
6:03.01
7 n.k. 13,02
27 kôl
6:12.18
81188
8.Dočekal Bohdan n.k. 13,61
26 kôl
6:10.12
n.k. 13,56
26 kôl
6:07.68
n.k. 13,30
26 kôl
6:14.00
n.k. 13,11
26 kôl
6:00.52
7 n.k. 13,06
27 kôl
6:13.14
7 n.k. 13,01
27 kôl
6:12.07
8 n.k. 13,10
27 kôl
6:10.73
71486
Finále B
9.Malchárek Vít n.k. 13,56
26 kôl
6:12.31
n.k. 13,36
26 kôl
6:05.09
n.k. 13,20
21 kôl
5:05.01
n.k. 13,41
26 kôl
6:09.46
1 n.k. 13,15
27 kôl
6:05.60
1 n.k. 13,54
27 kôl
6:13.69
1 n.k. 13,31
27 kôl
6:05.60
1276
10.Buchta Václav n.k. 13,61
24 kôl
6:05.12
n.k. 13,41
26 kôl
6:12.19
n.k. 13,35
25 kôl
6:05.46
n.k. 13,63
25 kôl
6:04.32
2 n.k. 13,20
26 kôl
6:03.96
2 n.k. 13,56
26 kôl
6:11.37
2 n.k. 13,35
26 kôl
6:17.92
2474
11.Baláž Radoslav n.k. 14,42
24 kôl
6:13.87
n.k. 14,36
23 kôl
6:01.45
n.k. 14,24
24 kôl
6:08.58
n.k. 14,50
23 kôl
6:02.40
4 n.k. 14,12
25 kôl
6:01.77
3 n.k. 14,22
25 kôl
6:08.77
3 n.k. 13,98
25 kôl
6:03.84
3672
12.Dudák Lubomír n.k. 14,04
24 kôl
6:14.86
n.k. 13,95
24 kôl
6:03.83
n.k. 14,18
23 kôl
6:02.08
n.k. 14,47
23 kôl
6:28.67
3 n.k. 13,35
25 kôl
6:10.90
4 n.k. 14,43
25 kôl
6:09.54
4 n.k. 13,76
25 kôl
6:12.25
4870
13.Valent Tomáš n.k. 15,08
22 kôl
6:12.75
n.k. 14,73
23 kôl
6:05.45
n.k. 14,42
8 kôl
2:05.64
n.k. 15,02
23 kôl
6:12.07
6 n.k. 14,56
24 kôl
6:10.51
5 n.k. 14,42
23 kôl
6:10.10
7 n.k. 14,25
24 kôl
6:03.64
51068
14.Šandrik Viliam n.k. 14,66
23 kôl
6:04.54
n.k. 14,57
24 kôl
6:15.24
n.k. 14,47
22 kôl
6:12.53
n.k. 14,83
23 kôl
6:14.42
5 n.k. 14,85
23 kôl
6:01.08
6 n.k. 14,31
24 kôl
6:02.98
5 n.k. 13,83
10 kôl
2:22.76
71166
15.Orem Martin n.k. 16,13
14 kôl
4:38.59
n.k. 15,03
18 kôl
6:00.42
n.k. 15,65
20 kôl
6:25.80
n.k. 15,36
22 kôl
6:14.37
8 n.k. 14,57
22 kôl
6:05.40
7 n.k. 14,82
16 kôl
6:15.26
8 n.k. 15,26
16 kôl
6:01.85
61364
16.Čeklovský Ivan n.k. 15,25
21 kôl
6:16.15
n.k. 15,65
10 kôl
6:11.80
n.k. 14,80
22 kôl
6:10.71
n.k. 14,89
23 kôl
6:10.07
7 n.k. 15,01
3 kolá
0:43.32
8 n.k. 12,99
24 kôl
6:12.47
6 n.k. 25,70
1 kolo
0:25.70
81462
Finále C
17.Maruščák Ján n.k. 16,69
16 kôl
6:17.18
n.k. 16,36
21 kôl
6:11.43
n.k. 15,61
21 kôl
6:03.64
n.k. 16,18
15 kôl
6:07.88
2 n.k. 14,91
23 kôl
6:04.52
1 n.k. 14,99
22 kôl
6:15.59
1 n.k. 15,30
22 kôl
6:05.81
2252
18.Maruščák Patrik n.k. 15,94
21 kôl
6:10.17
n.k. 15,28
19 kôl
5:33.68
n.k. 15,43
22 kôl
6:16.40
n.k. 14,98
22 kôl
6:15.05
1 n.k. 14,88
23 kôl
6:12.65
2 n.k. 14,90
12 kôl
3:06.88
8 n.k. 15,07
23 kôl
6:03.87
1350
19.Neupaver Juraj n.k. 15,60
20 kôl
6:05.45
n.k. 15,87
20 kôl
6:10.88
n.k. 15,43
21 kôl
6:04.78
n.k. 15,45
21 kôl
6:05.46
3 n.k. 15,11
22 kôl
6:05.76
3 n.k. 15,67
21 kôl
6:07.95
2 n.k. 14,50
21 kôl
6:03.38
3548
20.Cimerman Tomáš n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 16,84
20 kôl
6:11.85
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 16,06
16 kôl
4:48.87
5 n.k. 15,57
21 kôl
6:02.03
4 n.k. 15,50
21 kôl
6:08.89
3 n.k. 17,25
2 kolá
0:26.75
7746
21.Beck Štefan n.k. 14,26
14 kôl
4:48.23
n.k. 15,70
20 kôl
6:16.52
n.k. 13,11
6 kôl
4:07.20
n.k. 17,75
15 kôl
6:11.43
6 n.k. 15,77
20 kôl
6:08.76
6 n.k. 15,05
20 kôl
6:11.76
4 n.k. 15,84
21 kôl
6:05.46
4844
22.Ligas Róbert n.k. 17,86
18 kôl
6:01.94
n.k. 17,26
19 kôl
6:05.53
n.k. 16,76
19 kôl
6:10.87
n.k. 17,43
19 kôl
6:02.89
7 n.k. 16,85
20 kôl
6:07.57
5 n.k. 17,04
20 kôl
6:12.42
5 n.k. 17,23
18 kôl
6:17.13
61042
23.Ďurčík Jakub n.k. 17,21
19 kôl
6:26.96
n.k. 16,05
18 kôl
5:48.02
n.k. 15,52
20 kôl
6:16.96
n.k. 16,00
20 kôl
6:02.63
4 n.k. 15,17
16 kôl
4:22.33
7 n.k. 15,63
20 kôl
6:18.28
6 n.k. 16,11
20 kôl
6:01.05
51140
24.Varhol Martin n.k. 20,96
3 kolá
1:04.16
n.k. 17,54
18 kôl
6:07.82
n.k. 16,06
19 kôl
6:12.64
n.k. 17,90
12 kôl
6:05.34
8 n.k. 16,22
12 kôl
608:00.
8 n.k. 16,58
18 kôl
6:03.42
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81538

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Autor trate: Miroslav Vidra
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.