Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 15.2.2003
kategória Tamiya Stock
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do seriálu
Finále A
1.Rajdús Michal n.k. 12,97
27 kôl
6:06.77
n.k. 12,64
28 kôl
6:04.52
n.k. 12,56
28 kôl
6:12.29
n.k. 12,32
29 kôl
6:09.63
1 n.k. 12,65
29 kôl
6:03.46
1 n.k. 12,56
8 kôl
1:33.50
8 n.k. 12,28
30 kôl
6:11.55
12100
2.Švec Vlastimil n.k. 12,65
28 kôl
6:11.03
n.k. 12,77
28 kôl
6:09.88
n.k. 12,62
27 kôl
6:09.38
n.k. 12,47
28 kôl
6:04.00
2 n.k. 12,32
29 kôl
6:05.95
3 n.k. 12,52
29 kôl
6:12.76
1 n.k. 12,55
29 kôl
6:05.94
2398
3.Záhora Michal n.k. 12,97
28 kôl
6:11.51
n.k. 12,72
28 kôl
6:05.71
n.k. 12,78
28 kôl
6:05.26
n.k. 13,45
26 kôl
6:02.32
3 n.k. 12,56
29 kôl
6:05.73
2 n.k. 12,57
28 kôl
6:00.96
2 n.k. 12,58
28 kôl
6:03.54
3496
4.Valent Viliam n.k. 13,02
27 kôl
6:10.17
n.k. 12,86
28 kôl
6:11.93
n.k. 12,62
28 kôl
6:09.08
n.k. 12,53
28 kôl
6:08.67
5 n.k. 12,78
28 kôl
6:11.47
5 n.k. 12,85
28 kôl
6:10.02
4 n.k. 12,78
28 kôl
6:04.72
4894
5.Rajdús Zdenek n.k. 12,86
26 kôl
6:02.87
n.k. 12,45
27 kôl
6:02.34
n.k. 12,69
26 kôl
6:07.74
n.k. 12,67
28 kôl
6:08.41
4 n.k. 14,96
3 kolá
0:34.99
8 n.k. 12,76
28 kôl
6:05.44
3 n.k. 12,69
28 kôl
6:08.58
5892
6.Ježík Milan n.k. 13,03
27 kôl
6:03.82
n.k. 12,73
27 kôl
6:02.90
n.k. 12,83
27 kôl
6:04.98
n.k. 12,73
27 kôl
6:01.53
6 n.k. 12,68
28 kôl
6:10.02
4 n.k. 12,96
28 kôl
6:11.10
5 n.k. 12,95
28 kôl
6:10.90
6990
7.Rajdús Tomáš n.k. 14,08
25 kôl
6:01.33
n.k. 13,94
25 kôl
6:06.02
n.k. 13,89
26 kôl
6:11.69
n.k. 14,02
26 kôl
6:14.02
7 n.k. 14,11
24 kôl
6:00.02
7 n.k. 13,09
26 kôl
6:12.38
6 n.k. 14,10
26 kôl
6:13.41
71388
8.Cíger Andrej n.k. 13,86
25 kôl
6:00.99
n.k. 13,82
25 kôl
6:05.48
n.k. 13,68
26 kôl
6:13.70
n.k. 13,63
25 kôl
6:04.74
8 n.k. 14,13
25 kôl
6:03.64
6 n.k. 14,15
25 kôl
6:15.52
7 n.k. 13,87
25 kôl
6:00.40
81386
Finále B
9.Baláž Radoslav n.k. 13,77
24 kôl
6:02.30
n.k. 13,52
25 kôl
6:08.71
n.k. 13,44
25 kôl
6:02.05
n.k. 13,42
25 kôl
6:07.08
2 n.k. 13,75
13 kôl
6:02.93
7 n.k. 13,76
26 kôl
6:00.91
1 n.k. 13,75
26 kôl
6:01.11
1276
10.Šandrik Viliam n.k. 13,83
24 kôl
6:07.69
n.k. 14,28
24 kôl
6:07.08
n.k. 13,77
24 kôl
6:00.10
n.k. 13,51
25 kôl
6:01.72
1 n.k. 13,89
26 kôl
6:16.16
1 n.k. 14,18
22 kôl
6:20.89
7 n.k. 13,98
26 kôl
6:09.43
2374
11.Buchta Václav n.k. 13,63
15 kôl
6:08.41
n.k. 13,38
25 kôl
6:07.05
n.k. 13,58
25 kôl
6:03.21
n.k. 13,63
24 kôl
6:05.75
3 n.k. 13,70
9 kôl
2:07.02
8 n.k. 13,55
26 kôl
6:10.00
2 n.k. 13,79
26 kôl
6:13.16
3572
12.Valent Tomáš n.k. 14,15
25 kôl
6:14.39
n.k. 14,03
25 kôl
6:06.25
n.k. 13,89
25 kôl
6:15.22
n.k. 13,89
25 kôl
6:05.94
4 n.k. 14,39
25 kôl
6:05.93
2 n.k. 13,85
25 kôl
6:00.63
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8570
13.Dudák Lubo n.k. 14,37
24 kôl
6:12.38
n.k. 14,21
25 kôl
6:10.45
n.k. 14,00
25 kôl
6:12.88
n.k. 14,02
25 kôl
6:12.39
5 n.k. 14,37
24 kôl
6:13.10
4 n.k. 14,30
25 kôl
6:10.55
4 n.k. 14,46
6 kôl
1:17.52
6868
14.Bartoš Ján n.k. 14,41
23 kôl
6:03.94
n.k. 14,47
24 kôl
6:12.08
n.k. 14,09
23 kôl
6:02.13
n.k. 14,33
21 kôl
5:30.83
6 n.k. 14,40
24 kôl
6:04.52
3 n.k. 15,55
20 kôl
6:08.45
8 n.k. 14,42
23 kôl
6:11.73
5866
15.Orem Martin n.k. 16,33
22 kôl
6:22.86
n.k. 15,80
22 kôl
6:14.10
n.k. 16,55
18 kôl
5:16.15
n.k. 16,33
20 kôl
6:17.13
8 n.k. 16,19
22 kôl
6:11.23
5 n.k. 14,93
23 kôl
6:03.86
5 n.k. 14,73
24 kôl
6:14.39
4964
16.Cimerman Miroslav n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 15,23
23 kôl
6:12.29
n.k. 15,00
19 kôl
6:02.55
n.k. 15,19
23 kôl
6:15.79
7 n.k. 15,11
19 kôl
6:15.82
6 n.k. 16,10
22 kôl
6:08.03
6 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81262
Finále C
17.Varhol Martin n.k. 16,97
19 kôl
6:18.64
n.k. 16,91
20 kôl
6:21.60
n.k. 15,78
21 kôl
6:01.74
n.k. 15,69
21 kôl
6:00.21
1 n.k. 15,37
23 kôl
6:07.12
1 n.k. 15,58
23 kôl
6:05.77
1 n.k. 15,57
23 kôl
6:15.56
2252
18.Neupauer Juraj n.k. 18,31
14 kôl
6:19.44
n.k. 16,04
19 kôl
6:04.69
n.k. 15,11
16 kôl
6:10.53
n.k. 15,02
20 kôl
6:12.21
3 n.k. 15,44
16 kôl
6:00.52
4 n.k. 15,21
22 kôl
6:15.35
2 n.k. 14,74
23 kôl
6:12.13
1350
19.Lomnický Dušan n.k. 17,87
19 kôl
6:04.27
n.k. 17,57
20 kôl
6:13.12
n.k. 17,94
20 kôl
6:12.23
n.k. 16,83
19 kôl
6:00.24
4 n.k. 17,37
20 kôl
6:11.65
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
4 n.k. 16,76
22 kôl
6:17.50
3548
20.Ďurčík Jakub n.k. 18,59
16 kôl
6:03.43
n.k. 17,48
18 kôl
6:20.43
n.k. 17,51
16 kôl
6:04.05
n.k. 16,08
20 kôl
6:04.17
2 n.k. 17,36
20 kôl
6:18.84
3 n.k. 17,81
13 kôl
6:08.95
3 n.k. 16,36
21 kôl
6:11.54
4646

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.
Autor trate: Miro Vidra