Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 29.3.2003
kategória Mini Cooper
Por.Meno rozjazdafin.jazdaBody do seriálu
1.Záhora Michal n.k. 14,48
24 kôl
6:09.34
n.k. 14,06
25 kôl
6:11.34
100
2.Malchárek Vít n.k. 14,39
24 kôl
6:11.28
n.k. 14,27
24 kôl
6:02.10
98
3.Baláž Radoslav n.k. 16,10
21 kôl
6:01.62
n.k. 15,43
23 kôl
6:12.91
96
4.Lipták Tomáš n.k. 17,12
9 kôl
2:39.78
n.k. 15,22
23 kôl
6:17.14
94
5.Lomnický Dušan n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 20,50
14 kôl
5:58.09
92

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Autor trate: Miroslav Vidra
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.