Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 15.2.2003
kategória Mini Cooper
Por.Meno rozjazdafin.jazdaBody do seriálu
1.Lipták Tomáš n.k. 14,75
24 kôl
6:09.84
n.k. 14,72
25 kôl
6:09.78
100
2.Lipták Igor n.k. 14,75
24 kôl
6:09.84
n.k. 14,00
25 kôl
6:10.03
98
3.Záhora Michal n.k. 14,39
22 kôl
6:03.20
n.k. 14,43
25 kôl
6:13.52
96
4.Sobotka Dušan n.k. 14,69
24 kôl
6:10.30
n.k. 14,51
24 kôl
6:12.80
94
5.Baláž Radoslav n.k. 16,10
20 kôl
6:01.31
n.k. 15,52
23 kôl
6:13.99
92
6.Štepnička Peter n.k. 15,73
20 kôl
6:00.07
n.k. 15,68
23 kôl
6:14.71
90
7.Vidra Miroslav n.k. 16,80
20 kôl
6:02.00
n.k. 15,87
22 kôl
6:16.13
88

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Autor trate: Miroslav Vidra
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa na v telocvični Gymnázia ny Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.