Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 30.11.2002
kategória TCS Modified
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do serálu
Finále A
1.Lipták Tomáš n.k. 11,13
31 kôl
6:06.52
n.k. 11,00
32 kôl
6:06.41
n.k. 11,18
30 kôl
6:02.79
n.k. 11,12
32 kôl
6:12.39
2 n.k. 11,15
32 kôl
6:03.31
1 n.k. 11,70
32 kôl
6:10.48
4 n.k. 11,00
32 kôl
6:04.12
12100
2.Lipták Igor n.k. 11,18
31 kôl
6:00.09
n.k. 11,11
32 kôl
6:04.37
n.k. 11,05
32 kôl
6:11.98
n.k. 11,07
32 kôl
6:06.41
1 n.k. 11,09
32 kôl
6:07.77
2 n.k. 11,02
33 kôl
6:11.57
1 n.k. 11,56
30 kôl
6:05.51
5398
3.Rajdús Tomáš n.k. 11,80
29 kôl
6:07.88
n.k. 11,66
30 kôl
6:02.30
n.k. 11,32
30 kôl
6:01.20
n.k. 11,67
12 kôl
2:27.22
6 n.k. 11,49
31 kôl
6:09.87
4 n.k. 11,23
32 kôl
6:04.80
3 n.k. 11,21
32 kôl
6:10.87
2596
4.Kubicová Katka n.k. 11,11
31 kôl
6:09.04
n.k. 11,10
18 kôl
4:22.36
n.k. 11,15
30 kôl
6:14.09
n.k. 11,19
30 kôl
6:04.25
4 n.k. 11,42
31 kôl
6:00.13
3 n.k. 11,42
30 kôl
6:08.05
6 n.k. 11,44
31 kôl
6:00.88
3694
5.Kubica Tomáš n.k. 11,21
10 kôl
1:57.54
n.k. 10,72
31 kôl
6:03.61
n.k. 11,18
30 kôl
6:12.75
n.k. 11,50
31 kôl
6:08.57
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 11,02
32 kôl
6:02.70
2 n.k. 11,18
29 kôl
5:36.04
6892
6.Vidra Miroslav n.k. 11,61
30 kôl
6:10.58
n.k. 11,43
30 kôl
6:05.19
n.k. 11,59
30 kôl
6:00.67
n.k. 11,40
30 kôl
6:11.04
5 n.k. 11,70
23 kôl
6:00.78
7 n.k. 11,42
30 kôl
6:06.04
5 n.k. 11,49
30 kôl
6:02.40
4990
7.Povinec Jozef n.k. 11,55
28 kôl
6:01.72
n.k. 11,64
30 kôl
6:04.84
n.k. 11,87
29 kôl
6:12.12
n.k. 11,78
27 kôl
6:09.15
8 n.k. 11,73
29 kôl
6:00.45
5 n.k. 11,54
30 kôl
6:10.26
7 n.k. 11,65
29 kôl
6:07.98
71288
8.Kraus Vladimír n.k. 11,73
29 kôl
6:02.97
n.k. 11,54
30 kôl
6:03.12
n.k. 11,44
29 kôl
6:03.43
n.k. 11,99
8 kôl
1:51.02
7 n.k. 11,97
29 kôl
6:06.89
6 n.k. 11,54
27 kôl
6:03.29
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81486
Finále B
9.Dvoráček Dušan n.k. 11,76
29 kôl
6:08.88
n.k. 11,56
30 kôl
6:11.27
n.k. 11,84
30 kôl
6:12.92
n.k. 11,57
30 kôl
6:08.26
1 n.k. 11,75
30 kôl
6:08.35
1 n.k. 11,98
29 kôl
6:08.98
3 n.k. 11,82
31 kôl
6:08.22
1276
10.Rajdús Michal n.k. 11,48
28 kôl
6:01.22
n.k. 11,65
28 kôl
6:01.77
n.k. 11,47
29 kôl
6:09.30
n.k. 11,36
29 kôl
6:00.22
2 n.k. 11,47
30 kôl
6:11.83
2 n.k. 11,67
30 kôl
6:11.40
1 n.k. 11,73
30 kôl
6:02.24
2374
11.Sloboda Anton n.k. 12,47
26 kôl
6:05.19
n.k. 11,95
28 kôl
6:00.14
n.k. 12,02
28 kôl
6:07.10
n.k. 11,95
27 kôl
6:11.60
4 n.k. 11,86
27 kôl
6:15.83
6 n.k. 11,99
29 kôl
6:04.60
2 n.k. 11,73
29 kôl
6:07.58
3572
12.Malatinský Oskar n.k. 12,55
27 kôl
6:13.92
n.k. 12,09
28 kôl
6:01.82
n.k. 11,90
28 kôl
6:07.72
n.k. 12,59
13 kôl
2:52.54
5 n.k. 12,21
28 kôl
6:02.05
3 n.k. 12,88
26 kôl
6:06.08
7 n.k. 12,17
29 kôl
6:11.95
4770
13.Sobotka Dušan n.k. 12,17
28 kôl
6:08.45
n.k. 11,89
28 kôl
6:10.50
n.k. 12,38
26 kôl
6:09.28
n.k. 12,00
27 kôl
6:12.07
8 n.k. 12,25
27 kôl
6:01.11
5 n.k. 12,43
27 kôl
6:01.12
4 n.k. 12,02
28 kôl
6:03.30
5968
14.Straka Peter n.k. 12,60
27 kôl
6:06.17
n.k. 12,41
28 kôl
6:03.87
n.k. 12,60
27 kôl
6:10.49
n.k. 12,52
27 kôl
6:08.46
6 n.k. 12,55
28 kôl
6:10.35
4 n.k. 12,67
26 kôl
6:06.84
7 n.k. 12,73
28 kôl
6:11.64
61066
15.Coch Daniel n.k. 12,60
27 kôl
6:09.33
n.k. 12,59
28 kôl
6:07.52
n.k. 12,77
27 kôl
6:09.20
n.k. 12,58
26 kôl
6:06.23
7 n.k. 12,69
27 kôl
6:16.94
7 n.k. 12,97
27 kôl
6:05.73
5 n.k. 13,08
27 kôl
6:11.10
71264
16.Rajdús Zdenek n.k. 12,07
26 kôl
6:19.18
n.k. 12,00
26 kôl
6:08.74
n.k. 11,92
29 kôl
6:10.40
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
3 n.k. 12,16
24 kôl
6:12.78
8 n.k. 12,04
21 kôl
4:33.63
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81662
Finále C
17.Pohorelý Andrej n.k. 12,80
26 kôl
5:58.43
n.k. 12,55
21 kôl
6:02.20
n.k. 12,60
27 kôl
6:06.30
n.k. 12,46
27 kôl
6:04.73
3 n.k. 12,47
29 kôl
6:11.47
1 n.k. 12,26
29 kôl
6:06.91
1 n.k. 12,38
16 kôl
3:20.88
8252
18.Baláž Radoslav n.k. 13,52
6 kôl
1:25.77
n.k. 0,00
1 kôl
0:26.08
n.k. 11,82
27 kôl
6:10.46
n.k. 13,64
3 kolá
0:43.91
5 n.k. 12,25
28 kôl
6:05.24
3 n.k. 12,04
28 kôl
6:06.08
2 n.k. 12,85
26 kôl
6:01.47
5550
19.Karaba Daniel n.k. 12,90
17 kôl
3:57.01
n.k. 13,02
26 kôl
6:03.69
n.k. 12,67
26 kôl
6:07.27
n.k. 12,49
27 kôl
6:01.87
2 n.k. 12,72
25 kôl
5:50.10
7 n.k. 12,64
28 kôl
6:09.00
3 n.k. 12,46
28 kôl
6:11.78
2548
20.Selecký Štefan n.k. 13,49
26 kôl
6:08.12
n.k. 13,38
26 kôl
6:01.31
n.k. 13,07
26 kôl
6:11.11
n.k. 13,56
26 kôl
6:10.11
7 n.k. 13,03
27 kôl
6:11.81
4 n.k. 13,12
27 kôl
6:05.63
6 n.k. 12,59
27 kôl
6:09.26
3746
21.Lomnický Tomáš n.k. 13,02
26 kôl
6:05.42
n.k. 12,57
28 kôl
6:08.77
n.k. 9,94?
23 kôl
5:38.56
n.k. 12,79
26 kôl
6:02.00
1 n.k. 12,34
26 kôl
6:00.12
6 n.k. 12,79
27 kôl
6:08.08
7 n.k. 12,89
28 kôl
6:08.14
1744
22.Máté Albert n.k. 12,81
26 kôl
6:12.97
n.k. 12,62
27 kôl
6:05.55
n.k. 12,86
25 kôl
6:08.87
n.k. 12,95
26 kôl
6:08.54
4 n.k. 12,94
27 kôl
6:14.27
5 n.k. 12,48
28 kôl
6:13.91
4 n.k. 13,14
26 kôl
6:00.09
4842
23.Palguta Adam n.k. 12,32
17 kôl
3:44.22
n.k. 15,10
3 kolá
0:46.29
n.k. 11,96
27 kôl
6:12.11
n.k. 12,19
24 kôl
5:52.88
6 n.k. 12,05
29 kôl
6:18.16
2 n.k. 12,58
8 kôl
2:09.45
8 n.k. 12,10
25 kôl
6:09.25
6840
24.Dudák Lubomír n.k. 12,88
25 kôl
6:06.15
n.k. 12,71
14 kôl
6:11.92
n.k. 12,35
22 kôl
5:06.42
n.k. 12,27
10 kôl
2:28.20
8 n.k. 12,43
22 kôl
602:60.
8 n.k. 12,63
27 kôl
6:03.30
5 n.k. 12,86
22 kôl
5:06.65
71238
Finále D
25.Hulina Pavol n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,48
24 kôl
6:12.60
n.k. 12,93
23 kôl
5:54.17
n.k. 13,39
24 kôl
6:04.92
1 n.k. 13,32
24 kôl
6:00.88
3 n.k. 13,17
26 kôl
6:02.85
1 n.k. 13,46
26 kôl
6:06.39
1228
26.Mihálik Martin n.k. 13,92
24 kôl
6:05.47
n.k. 13,85
24 kôl
6:11.98
n.k. 13,98
13 kôl
3:35.53
n.k. 13,67
21 kôl
6:08.95
2 n.k. 13,60
25 kôl
6:07.53
1 n.k. 13,33
22 kôl
5:18.56
6 n.k. 13,32
25 kôl
6:06.84
2326
27.Cimerman Miroslav n.k. 10,98?
9 kôl
6:16.94
n.k. 14,48
22 kôl
5:50.98
n.k. 14,41
23 kôl
6:13.85
n.k. 14,09
24 kôl
6:08.00
3 n.k. 14,38
25 kôl
6:18.13
2 n.k. 14,03
23 kôl
6:02.05
4 n.k. 14,13
24 kôl
6:06.05
4624
28.Štepnička Peter n.k. 13,68
23 kôl
6:00.50
n.k. 13,69
23 kôl
6:05.89
n.k. 13,53
24 kôl
6:10.29
n.k. 14,06
20 kôl
5:07.07
4 n.k. 13,95
24 kôl
6:05.13
6 n.k. 14,03
24 kôl
6:00.77
3 n.k. 13,54
25 kôl
6:08.64
3622
29.Rafanides Štefan n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,71
23 kôl
6:04.92
n.k. 15,38
20 kôl
6:20.13
6 n.k. 13,50
24 kôl
6:03.20
5 n.k. 13,58
25 kôl
6:09.24
2 n.k. 16,03
6 kôl
1:43.68
8720
30.Slámka Marek n.k. 14,12
22 kôl
6:03.00
n.k. 14,40
23 kôl
6:10.88
n.k. 13,99
23 kôl
6:03.87
n.k. 14,11
22 kôl
6:12.77
5 n.k. 14,04
24 kôl
6:02.77
4 n.k. 14,30
23 kôl
6:05.98
5 n.k. 14,65
11 kôl
2:37.70
6918
31.Orem Martin n.k. 16,49
6 kôl
2:03.06
n.k. 14,88
21 kôl
6:14.60
n.k. 15,47
12 kôl
3:40.72
n.k. 14,12
18 kôl
6:07.54
8 n.k. 14,68
21 kôl
6:06.45
8 n.k. 14,29
17 kôl
6:05.45
8 n.k. 15,48
16 kôl
6:09.38
51316
32.Čeklovský Ivan n.k. 15,40
21 kôl
6:05.87
n.k. 14,82
10 71kôl
6:10.71
n.k. 15,67
20 kôl
6:11.42
n.k. 15,86
19 kôl
5:52.35
5 n.k. 12,59
22 kôl
6:26.13
7 n.k. 15,66
19 kôl
6:00.37
7 n.k. 15,68
7 kôl
2:20.79
71414
Finále E
33.Pecuch Roman n.k. 14,33
20 kôl
6:12.25
n.k. 13,58
18 kôl
6:00.19
n.k. 14,62
14 kôl
4:27.34
n.k. 00,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
004
34.Ligas Robo n.k. 16,93
19 kôl
6:01.48
n.k. 16,99
19 kôl
6:03.15
n.k. 12,45
18 kôl
6:09.08
n.k. 16,97
19 kôl
6:05.01
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
0 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
002

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.