Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 26.10.2002
kategória TCS Modified
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do serálu
Finále A
1.Lipták Tomáš n.k. 11,03
31 kôl
6:05.93
n.k. 10,80
23 kôl
6:06.51
n.k. 10,62
32 kôl
6:03.71
n.k. 10,83
31 kôl
6:04.33
2 n.k. 10,90
33 kôl
6:09.66
1 n.k. 10,87
33 kôl
6:11.02
2 n.k. 10,85
33 kôl
6:06.81
12100
2.Lipták Igor n.k. 11,26
31 kôl
6:05.21
n.k. 11,22
31 kôl
6:00.67
n.k. 11,11
31 kôl
6:12.34
n.k. 10,92
32 kôl
6:01.34
1 n.k. 11,08
32 kôl
6:00.49
2 n.k. 11,05
33 kôl
6:10.51
1 n.k. 11,05
33 kôl
6:11.68
2398
3.Kraus Vladimír n.k. 11,49
29 kôl
6:00.14
n.k. 11,41
30 kôl
6:05.06
n.k. 10,94
31 kôl
6:01.80
n.k. 10,94
31 kôl
6:01.80
3 n.k. 11,13
32 kôl
6:07.95
3 n.k. 11,09
32 kôl
6:01.70
3 n.k. 11,26
32 kôl
6:08.52
3696
4.Rajdús Tomáš n.k. 12,16
29 kôl
6:11.66
n.k. 11,76
28 kôl
6:09.26
n.k. 11,78
29 kôl
6:06.27
n.k. 11,46
31 kôl
6:09.35
4 n.k. 11,33
32 kôl
6:12.05
4 n.k. 11,70
32 kôl
6:01.85
4 n.k. 11,33
31 kôl
6:04.36
4894
5.Dvoráček Dušan n.k. 12,60
29 kôl
6:11.25
n.k. 11,32
29 kôl
6:02.38
n.k. 11,39
30 kôl
6:06.68
n.k. 11,44
30 kôl
6:03.94
6 n.k. 11,39
30 kôl
5:59.25
5 n.k. 11,46
31 kôl
6:05.29
5 n.k. 11,39
30 kôl
6:11.16
61092
6.Vidra Miroslav n.k. 11,59
30 kôl
6:00.92
n.k. 11,46
30 kôl
6:00.35
n.k. 11,25
28 kôl
6:02.31
n.k. 11,66
14 kôl
2:58.33
5 n.k. 11,35
30 kôl
6:04.20
6 n.k. 11,60
29 kôl
6:03.70
7 n.k. 12,01
27 kôl
6:11.45
71390
7.Dočekal Peter n.k. 12,08
29 kôl
6:05.91
n.k. 11,76
30 kôl
6:10.02
n.k. 11,71
30 kôl
6:11.22
n.k. 11,51
12 kôl
2:25.26
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 11,45
11 kôl
2:08.62
8 n.k. 11,53
31 kôl
6:06.18
51388
8.Orol Peter n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 11,48
28 kôl
6:11.29
n.k. 11,78
29 kôl
6:01.93
n.k. 11,28
30 kôl
6:08.63
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 11,35
30 kôl
6:06.28
6 n.k. 12,46
26 kôl
6:02.78
81486
Finále B
9.Sloboda Anton n.k. 11,77
29 kôl
6:10.86
n.k. 11,69
29 kôl
6:03.98
n.k. 11,42
29 kôl
6:03.81
n.k. 11,46
30 kôl
6:12.13
1 n.k. 11,78
12 kôl
2:17.18
8 n.k. 11,65
31 kôl
6:09.54
1 n.k. 11,30
30 kôl
6:07.95
1276
10.Švec Vlastimil n.k. 11,98
28 kôl
6:16.27
n.k. 11,52
29 kôl
6:02.60
n.k. 11,49
26 kôl
6:11.42
n.k. 11,31
28 kôl
6:00.07
5 n.k. 11,72
30 kôl
6:04.12
2 n.k. 11,20
30 kôl
6:02.20
2 n.k. 11,70
30 kôl
6:08.48
2474
11.Žurek Jakub n.k. 11,93
27 kôl
6:00.09
n.k. 11,97
28 kôl
6:02.90
n.k. 11,71
29 kôl
6:11.69
n.k. 11,55
29 kôl
6:05.27
8 n.k. 11,54
30 kôl
6:01.01
1 n.k. 11,48
30 kôl
6:02.85
3 n.k. 11,39
29 kôl
6:15.48
4472
12.Tauber Peter n.k. 11,89
27 kôl
6:04.08
n.k. 12,57
19 kôl
5:05.97
n.k. 11,63
29 kôl
6:00.63
n.k. 11,64
29 kôl
6:01.49
4 n.k. 11,81
29 kôl
6:11.63
4 n.k. 12,32
27 kôl
6:03.80
5 n.k. 12,12
29 kôl
6:10.33
3770
13.Cigánek Jiří n.k. 12,81
17 kôl
3:55.78
n.k. 11,83
28 kôl
6:04.37
n.k. 11,60
20 kôl
4:11.29
n.k. 11,79
30 kôl
6:13.97
2 n.k. 11,81
29 kôl
6:00.32
3 n.k. 11,60
21 kôl
6:06.00
6 n.k. 11,81
15 kôl
3:12.06
6968
14.Baláž Radoslav n.k. 12,29
27 kôl
6:03.05
n.k. 12,11
27 kôl
6:13.44
n.k. 11,96
29 kôl
6:00.27
n.k. 11,77
29 kôl
6:05.18
3 n.k. 11,74
28 kôl
6:03.22
6 n.k. 12,05
29 kôl
6:05.52
4 n.k. 11,64
26 kôl
5:14.25
5966
15.Coch Daniel n.k. 12,87
27 kôl
6:11.60
n.k. 12,29
29 kôl
6:05.20
n.k. 12,26
28 kôl
6:00.04
n.k. 12,39
28 kôl
ručne
7 n.k. 11,86
29 kôl
6:12.10
5 n.k. 12,50
7 kôl
1:22.02
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81364
16.Pohorelý Andrej n.k. 12,67
18 kôl
4:09.39
n.k. 11,99
29 kôl
6:04.11
n.k. 12,13
24 kôl
5:17.11
n.k. 12,17
9 kôl
2:04.38
6 n.k. 12,18
15 kôl
3:04.51
7 n.k. 12,31
8 kôl
1:36.27
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81462
Finále C
17.Rajdús Michal n.k. 12,35
24 kôl
6:03.76
n.k. 11,07
27 kôl
6:02.38
n.k. 11,59
29 kôl
6:07.01
n.k. 11,76
20 kôl
4:11.79
2 n.k. 11,73
30 kôl
6:00.24
1 n.k. 11,50
31 kôl
6:10.83
1 n.k. 11,66
31 kôl
6:08.42
1252
18.Povinec Jozef n.k. 12,29
29 kôl
6:11.94
n.k. 11,89
28 kôl
6:01.74
n.k. 12,30
28 kôl
6:08.14
n.k. 11,96
28 kôl
6:02.47
3 n.k. 11,90
30 kôl
6:02.14
2 n.k. 11,76
30 kôl
6:02.13
2 n.k. 11,60
30 kôl
6:06.92
2450
19.Sobotka Dušan n.k. 12,40
28 kôl
6:12.27
n.k. 11,72
29 kôl
6:08.09
n.k. 11,89
27 kôl
6:01.39
n.k. 11,85
29 kôl
6:06.80
1 n.k. 11,77
30 kôl
6:08.63
3 n.k. 11,75
30 kôl
6:08.63
3 n.k. 11,64
30 kôl
6:07.77
3648
20.Straka Peter n.k. 12,51
27 kôl
6:03.06
n.k. 12,44
28 kôl
6:09.58
n.k. 12,48
27 kôl
6:04.20
n.k. 12,31
28 kôl
6:11.17
8 n.k. 12,34
28 kôl
6:01.21
5 n.k. 12,31
29 kôl
6:06.46
4 n.k. 12,16
29 kôl
6:09.51
4846
21.Peška Milan n.k. 12,58
24 kôl
6:05.69
n.k. 12,29
25 kôl
5:30.94
n.k. 12,51
27 kôl
6:00.53
n.k. 11,93
28 kôl
6:05.28
5 n.k. 11,92
29 kôl
6:06.62
4 n.k. 12,06
28 kôl
6:04.84
5 n.k. 12,03
29 kôl
6:11.73
5944
22.Dudák Lubomír n.k. 12,94
27 kôl
6:12.73
n.k. 12,38
28 kôl
6:08.90
n.k. 12,34
26 kôl
6:08.14
n.k. 11,96
28 kôl
6:11.84
7 n.k. 12,21
27 kôl
6:06.26
7 n.k. 12,46
28 kôl
6:05.48
6 n.k. 12,18
28 kôl
6:04.88
61242
23.Pančík Tomáš n.k. 13,02
25 kôl
6:02.00
n.k. 12,04
28 kôl
6:12.75
n.k. 12,32
28 kôl
6:07.81
n.k. 12,07
24 kôl
5:27.83
6 n.k. 12,40
28 kôl
6:04.27
6 n.k. 12,32
28 kôl
6:13.47
7 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81340
24.Dočekal Bohdan n.k. 12,54
26 kôl
6:04.98
n.k. 12,32
29 kôl
6:22.23
n.k. 12,31
28 kôl
6:08.04
n.k. 12,32
28 kôl
6:07.64
4 n.k. 12,23
25 kôl
6:07.68
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81638
Finále D
25.Palguta Adam n.k. 13,72
17 kôl
6:00.30
n.k. 12,09
28 kôl
6:10.75
n.k. 12,23
9 kôl
2:23.57
n.k. 12,08
27 kôl
6:08.75
1 n.k. 11,76
29 kôl
6:09.84
1 n.k. 11,51
29 kôl
6:10.09
1 n.k. 11,92
29 kôl
6:01.60
1228
26.Lomnický Tomáš n.k. 13,18
26 kôl
6:09.62
n.k. 12,77
27 kôl
6:04.30
n.k. 12,60
27 kôl
6:11.07
n.k. 12,48
28 kôl
6:11.70
2 n.k. 12,72
28 kôl
6:09.95
2 n.k. 12,62
28 kôl
6:06.16
2 n.k. 12,36
27 kôl
6:03.44
4426
27.Malatinský Oskar n.k. 12,82
27 kôl
6:10.50
n.k. 12,22
27 kôl
6:09.03
n.k. 12,16
27 kôl
6:11.19
n.k. 12,27
27 kôl
6:02.18
3 disk.
nasadz.
8 n.k. 12,34
28 kôl
6:14.14
3 n.k. 12,16
29 kôl
6:09.52
2524
28.Máté Albert n.k. 13,58
24 kôl
6:00.66
n.k. 13,29
26 kôl
6:13.47
n.k. 13,21
25 kôl
6:06.93
n.k. 13,55
17 kôl
4:01.30
7 n.k. 13,47
26 kôl
6:13.50
5 n.k. 13,27
26 kôl
6:05.23
4 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8922
29.Cigánek Martin n.k. 12,17
20 kôl
6:00.09
n.k. 13,18
25 kôl
6:07.56
n.k. 12,58
16 kôl
3:42.90
n.k. 12,69
27 kôl
6:10.78
6 disk.
nasadz.
8 n.k. 12,86
7 kôl
1:30.09
7 n.k. 12,31
28 kôl
6:05.02
31020
30.Zápotocký Michal n.k. 9,45 ?
27 kôl
6:03.58
n.k. 22,83
5 kôl
2:09.30
n.k. 13,87
12 kôl
3:55.47
n.k. 13,00
25 kôl
6:04.59
4 n.k. 13,32
25 kôl
6:01.05
6 n.k. 13,20
22 kôl
6:14.20
6 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81218
31.Tauber Štefan n.k. 13,26
25 kôl
6:03.74
n.k. 12,69
25 kôl
6:02.25
n.k. 12,37
27 kôl
6:11.96
n.k. 12,75
27 kôl
6:06.92
5 n.k. 12,65
25 kôl
6:01.84
7 n.k. 14,06
23 kôl
6:12.24
5 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81216
32.Máté Csaba n.k. 13,42
24 kôl
6:03.58
n.k. 14,09
24 kôl
6:13.32
n.k. 13,75
25 kôl
6:13.24
n.k. 14,99
5 kôl
6:02.43
8 n.k. 12,96
26 kôl
6:08.09
4 n.k. 19,46
4 kolá
1:01.77
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81214
Finále E
33.Štepnička Peter n.k. 14,13
24 kôl
6:10.91
n.k. 14,02
23 kôl
6:14.78
n.k. 13,61
24 kôl
6:11.19
n.k. 13,69
24 kôl
6:12.94
2 n.k. 13,57
25 kôl
6:05.10
1 n.k. 13,72
25 kôl
6:03.63
1 n.k. 13,64
26 kôl
6:12.91
124
34.Mihálik Martin n.k. 15,28
21 kôl
6:08.54
n.k. 13,98
23 kôl
6:08.41
n.k. 14,38
23 kôl
6:14.54
n.k. 13,66
22 kôl
6:08.32
3 n.k. 13,12
24 kôl
6:02.90
2 n.k. 14,08
25 kôl
6:14.88
2 n.k. 14,26
8 kôl
1:47.54
442
35.Čeklovský Ivan n.k. 16,71
17 kôl
6:04.25
n.k. 16,05
20 kôl
6:05.54
n.k. 15,78
21 kôl
6:09.34
n.k. 16,48
20 kôl
6:17.68
5 n.k. 16,07
22 kôl
6:14.96
3 n.k. 15,90
22 kôl
6:01.66
4 n.k. 14,83
24 kôl
6:11.11
251
36.Hargaš Miroslav n.k. 17,36
17 kôl
6:05.50
n.k. 15,95
20 kôl
6:20.08
n.k. 16,31
15 kôl
4:42.18
n.k. 15,71
18 kôl
6:02.86
4 n.k. 15,73
21 kôl
6:00.13
4 n.k. 15,04
23 kôl
6:13.61
3 n.k. 15,05
22 kôl
6:03.70
361
37.Rafanides Štefan n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 13,48
23 kôl
6:11.21
n.k. 13,10
15 kôl
3:49.05
n.k. 13,22
24 kôl
6:04.90
1 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6121
38.Ligaš Robert n.k. 18,50
17 kôl
6:11.15
n.k. 20,35
16 kôl
6:10.33
n.k. 18,28
17 kôl
6:05.22
n.k. 17,37
19 kôl
6:10.61
6 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
6 n.k. 0,00
kôl
0:00.00
6 n.k. 0,00
kôl
0:00.00
6121

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa na v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.