Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 30.11.2002
kategória Tamiya Stock
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do seriálu
Finále A
1.Záhora Michal n.k. 13,18
27 kôl
6:13.00
n.k. 12,86
28 kôl
6:12.91
n.k. 13,38
27 kôl
6:11.57
n.k. 12,71
28 kôl
6:11.55
1 n.k. 12,69
29 kôl
6:09.72
1 n.k. 12,83
28 kôl
6:05.35
1 n.k. 13,41
27 kôl
6:12.38
32100
2.Rajdús Michal n.k. 12,99
27 kôl
6:05.26
n.k. 12,83
27 kôl
6:01.34
n.k. 12,88
27 kôl
6:08.04
n.k. 12,73
27 kôl
6:03.44
3 ručné
poč.
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 13,18
27 kôl
6:02.62
1398
3.Ježík Milan n.k. 13,22
26 kôl
6:07.22
n.k. 13,07
22 kôl
5:02.14
n.k. 13,11
26 kôl
6:11.32
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
4 n.k. 13,53
27 kôl
6:09.27
4 n.k. 13,15
27 kôl
6:01.80
2 n.k. 13,14
27 kôl
6:10.01
2496
4.Rajdús Zdenek n.k. 12,88
26 kôl
6:08.71
n.k. 12,68
27 kôl
6:00.07
n.k. 12,84
27 kôl
6:01.33
n.k. 12,78
27 kôl
6:01.42
2 n.k. 13,07
27 kôl
6:01.09
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 13,02
26 kôl
6:00.59
4794
5.Baláž Radoslav n.k. 13,70
26 kôl
6:14.43
n.k. 13,47
26 kôl
6:12.38
n.k. 13,71
25 kôl
6:03.76
n.k. 13,62
25 kôl
6:05.93
5 n.k. 13,75
26 kôl
6:07.63
5 n.k. 14,07
26 kôl
6:09.12
3 n.k. 13,96
25 kôl
6:04.25
6892
6.Buchta Václav n.k. 13,44
25 kôl
6:11.04
n.k. 13,50
25 kôl
6:06.24
n.k. 13,78
23 kôl
6:07.19
n.k. 13,35
25 kôl
6:10.00
6 n.k. 13,97
24 kôl
6:00.85
6 n.k. 13,69
26 kôl
6:19.60
4 n.k. 13,41
25 kôl
6:02.14
5990
7.Hanzel Pavol n.k. 14,30
24 kôl
6:11.12
n.k. 13,86
24 kôl
6:12.95
n.k. 14,13
23 kôl
6:00.16
n.k. 14,10
24 kôl
6:14.97
8 n.k. 13,50
24 kôl
6:05.68
8 n.k. 14,22
25 kôl
6:10.95
5 n.k. 14,82
24 kôl
6:11.09
71288
8.Cíger Andrej n.k. 14,54
24 kôl
6:13.05
n.k. 14,65
24 kôl
6:10.38
n.k. 14,20
24 kôl
6:14.21
n.k. 14,25
24 kôl
6:07.00
7 n.k. 9,00?
24 kôl
6:02.63
7 n.k. 14,39
24 kôl
6:04.11
6 n.k. 14,07
23 kôl
6:05.96
81386
Finále B
9.Beck Branislav n.k. 17,74
19 kôl
6:11.58
n.k. 10,75?
15 kôl
5:37.68
n.k. 16,96
20 kôl
6:08.35
n.k. 16,22
20 kôl
6:05.94
1 n.k. 16,26
22 kôl
6:14.12
1 n.k. 16,31
22 kôl
6:06.56
1 n.k. 16,39
22 kôl
6:05.79
2276
10.Cimerman Miroslav n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 17,22
13 kôl
4:02.71
n.k. 15,67
19 kôl
6:27.98
n.k. 15,23
20 kôl
6:15.30
3 n.k. 15,71
21 kôl
6:01.98
2 n.k. 15,26
21 kôl
5:59.12
3 n.k. 14,95
23 kôl
6:11.30
1374
11.Bartoš Ján n.k. 17,29
1 kolo
0:17.29
n.k. 16,17
18 kôl
6:16.79
n.k. 17,72
11 kôl
5:18.12
n.k. 15,38
18 kôl
6:12.50
4 n.k. 16,25
6 kôl
1:33.45
4 n.k. 16,42
22 kôl
6:16.27
2 n.k. 15,77
22 kôl
6:16.61
3572
12.Varhol Martin n.k. 20,88
16 kôl
6:20.01
n.k. 9,23?
20 kôl
6:10.46
n.k. 11,53?
18 kôl
6:19.34
n.k. 17,83
18 kôl
6:11.68
2 n.k. 18,76
18 kôl
6:18.75
3 n.k. 17,60
19 kôl
6:07.27
4 n.k. 18,50
19 kôl
6:05.37
4770

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Pretek sa uskutočnil v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.