Výsledková listina Slovensko - moravského pohára z 26.10.2002
kategória Tamiya Stock
Por.Meno 1.rozjazda2.rozjazda3.rozjazda4.rozjazdaP1.fin.jazdaB 2.fin.jazdaB3.fin.jazdaBCel.
body
Body
do seriálu
Finále A
1.Rajdús Michal n.k. 13,10
27 kôl
6:04.35
n.k. 12,80
28 kôl
6:08.55
n.k. 12,77
28 kôl
6:07.59
n.k. 12,79
27 kôl
6:00.32
1 n.k. 12,79
28 kôl
6:02.03
1 n.k. 12,64
29 kôl
6:07.88
1 n.k. 12,56
29 kôl
6:07.70
22100
2.Švec Vlastimil n.k. 12,96
27 kôl
6:00.74
n.k. 12,75
28 kôl
6:08.35
n.k. 12,82
28 kôl
6:09.51
n.k. 12,77
27 kôl
6:01.61
2 n.k. 12,71
28 kôl
6:03.23
2 n.k. 12,65
28 kôl
6:00.50
2 n.k. 12,55
29 kôl
6:07.21
1398
3.Ježík Milan n.k. 13,11
27 kôl
6:08.44
n.k. 12,76
27 kôl
6:13.34
n.k. 12,74
27 kôl
6:04.92
n.k. 12,69
27 kôl
6:00.92
4 n.k. 12,60
28 kôl
6:04.69
3 n.k. 12,75
28 kôl
6:07.04
5 n.k. 12,56
28 kôl
6:05.00
4796
4.Dočekal Bohdan n.k. 13,86
25 kôl
6:06.55
n.k. 14,11
24 kôl
6:00.53
n.k. 14,15
25 kôl
6:11.25
n.k. 12,91
27 kôl
6:13.64
7 n.k. 12,69
27 kôl
6:02.14
5 n.k. 12,74
28 kôl
6:06.29
4 n.k. 12,92
28 kôl
6:02.70
3794
5.Dočekal Peter n.k. 13,32
26 kôl
6:02.69
n.k. 13,07
27 kôl
6:06.33
n.k. 13,00
27 kôl
6:07.24
n.k. 13,42
26 kôl
6:02.95
6 n.k. 13,03
26 kôl
5:49.18
7 n.k. 12,53
28 kôl
6:00.98
3 n.k. 12,73
28 kôl
6:06.48
5892
6.Rajdús Zdenek n.k. 13,74
24 kôl
6:12.31
n.k. 12,91
27 kôl
6:10.42
n.k. 12,79
27 kôl
6:12.40
n.k. 12,97
27 kôl
6:03.84
5 n.k. 12,77
28 kôl
6:08.53
4 n.k. 12,71
28 kôl
6:07.96
6 n.k. 49,80
2 kolá
0:51.74
71090
7.Valent Viliam n.k. 13,43
26 kôl
6:00.77
n.k. 13,02
27 kôl
6:11.68
n.k. 13,11
26 kôl
6:02.26
n.k. 12,90
27 kôl
6:00.06
3 n.k. 13,19
27 kôl
6:06.02
6 n.k. 13,03
28 kôl
6:10.23
7 n.k. 12,97
28 kôl
6:10.92
61288
8.Baláž Radoslav n.k. 13,60
26 kôl
6:11.98
n.k. 13,29
26 kôl
6:03.37
n.k. 13,46
26 kôl
6:10.84
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
8 n.k. 13,27
26 kôl
6:03.88
8 n.k. 13,18
27 kôl
6:09.10
8 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
81686
Finále B
9.Žurek Jakub n.k. 13,98
24 kôl
6:00.12
n.k. 14,06
24 kôl
6:01.48
n.k. 13,73
26 kôl
6:12.73
n.k. 13,41
25 kôl
6:01.26
2 n.k. 13,45
27 kôl
6:06.98
1 n.k. 13,25
26 kôl
6:01.32
2 n.k. 13,29
28 kôl
6:09.38
1276
10.Čevela Drahomír n.k. 14,11
25 kôl
6:08.41
n.k. 13,83
25 kôl
6:01.56
n.k. 13,79
26 kôl
6:11.30
n.k. 13,68
25 kôl
6:05.09
1 n.k. 13,79
26 kôl
6:06.13
2 n.k. 13,30
27 kôl
6:11.18
1 n.k. 13,11
28 kôl
6:12.44
2374
11.Kříž Martin n.k. 13,72
25 kôl
6:11.69
n.k. 13,80
24 kôl
6:01.20
n.k. 13,65
24 kôl
6:01.17
n.k. 14,01
8 kôl
1:56.62
5 n.k. 13,58
25 kôl
6:00.16
3 n.k. 13,50
25 kôl
6:01.65
5 n.k. 13,55
26 kôl
6:10.40
4772
12.Buchta Václav n.k. 14,06
24 kôl
6:06.56
n.k. 13,77
25 kôl
6:11.74
n.k. 13,81
25 kôl
6:10.32
n.k. 14,05
23 kôl
6:11.31
4 n.k. 13,98
5 kôl
6:06.20
8 n.k. 13,83
26 kôl
6:14.16
4 n.k. 13,65
26 kôl
6:05.28
3770
13.Šandrik Viliam n.k. 15,05
22 kôl
6:01.88
n.k. 14,47
24 kôl
6:18.08
n.k. 14,34
24 kôl
6:04.54
n.k. 14,52
23 kôl
6:02.75
6 n.k. 14,04
25 kôl
6:03.74
4 n.k. 14,07
25 kôl
6:07.86
6 n.k. 14,20
25 kôl
6:14.27
71068
14.Peška Milan n.k. 15,57
2 kolá
0:31.29
n.k. 14,84
22 kôl
6:15.08
n.k. 14,02
24 kôl
6:01.78
n.k. 13,82
25 kôl
6:07.01
3 n.k. 14,70
22 kôl
6:08.55
7 n.k. 13,83
26 kôl
6:10.63
3 n.k. 14,43
4 kolá
0:50.73
81066
15.Valent Tomáš n.k. 14,42
23 kôl
6:13.15
n.k. 14,64
23 kôl
6:09.56
n.k. 14,10
32 kôl
6:01.57
n.k. 14,50
23 kôl
6:05.16
7 n.k. 13,88
24 kôl
6:05.22
6 n.k. 13,83
24 kôl
6:03.60
7 n.k. 13,81
25 kôl
6:04.21
51164
16.Hanzel Pavol n.k. 15,17
22 kôl
6:01.12
n.k. 14,70
23 kôl
6:10.72
n.k. 14,28
23 kôl
6:13.43
n.k. 14,40
14 kôl
6:11.66
8 n.k. 14,19
25 kôl
6:10.37
5 n.k. 13,80
24 kôl
6:16.30
8 n.k. 11,54
25 kôl
6:07.91
61162
Finále C
17.Cíger Andrej n.k. 15,50
21 kôl
6:10.30
n.k. 15,32
22 kôl
6:13.57
n.k. 14,91
22 kôl
6:03.17
n.k. 14,80
22 kôl
6:10.14
1 n.k. 14,93
23 kôl
6:06.28
1 n.k. 14,82
24 kôl
6:09.10
1 n.k. 14,44
23 kôl
6:08.47
1252
18.Orem Martin n.k. 17,34
16 kôl
6:04.14
n.k. 16,13
16 kôl
6:01.34
n.k. 16,00
19 kôl
6:09.49
n.k. 15,88
16 kôl
6:01.85
4 n.k. 16,63
21 kôl
6:05.29
2 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 16,62
18 kôl
6:10.67
2450
19.Bartoš Ján n.k. 17,81
15 kôl
5:02.01
n.k. 17,12
20 kôl
6:09.44
n.k. 17,27
8 kôl
2:28.39
n.k. 16,26
21 kôl
6:16.53
3 n.k. 17,14
21 kôl
6:09.54
3 n.k. 16,08
23 kôl
6:16.44
2 n.k. 17,61
8 kôl
2:11.68
3548
20.Faško Jakub n.k. 18,36
9 kôl
3:20.77
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
n.k. 18,68
2 kolá
0:39.12
n.k. 15,74
21 kôl
6:05.47
2 n.k. 18,14
15 kôl
6:04.06
4 n.k. 23,88
3 kolá
3:46.26
3 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5746
21.Varhol Martin n.k. 20,52
13 kôl
6:15.96
n.k. 19,30
7 kôl
3:55.13
n.k. 18,93
5 kôl
1:45.24
n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
5 n.k. 0,00
0 kôl
0:00.00
51044
.  n.k. ,
kôl
6:.
n.k. ,
kôl
6:.
n.k. ,
kôl
6:.
n.k. ,
kôl
6:.
  n.k. ,
kôl
6:.
  n.k. ,
kôl
6:.
  n.k. ,
kôl
6:.
   

Výsvetlivky: n.j. - najrýchlejšie kolo; disk. - diskvalifikácia; P - pozícia na štarte
Na meranie bolo použité počítacie zariadenie AMB.
Počas preteku nebol podaný žiadny protest.
Výsledky spracoval Vidra Miroslav, E-mail:
modelarstvo@pobox.sk
Jazdilo sa na v telocvični Gymnázia na Mládežníckej ulici v Banskej Bystrici.
Trať bola postavená na koberci a vyznačená kovovými pukličkami.